Hesap ortada..

Bu ülkede 40 yılda 39 hükümet kuruldu.
Bu ülkede 40 yılda 39 hükümet kuruldu.

Bu 40 yılın partilere göre dağımı da şöyle:
UBP 28
DP 13
CTP 10
TKP 2
Ve dönelim bu 40 yılın yüzleşmesine..
Ne yaptı 40 yılda kurulan bu 39 hükümet?
Nasıl bir intiba bıraktı toplumun üzerinde?
Partizanlık, sistemsizlik üzerine kurulmuş bir kamu düzeni,yalan, dolan, yolsuzluk, türlü şaibeler,hukuksuzluk, görevi kötüye kullanmak, bireysel çıkar elde etmek, aile ve yakın çevrelerine devlet kaynaklarını kullanarak menfaat dağıtmak..
Ve maalesef özet olarak 40 yılda oluşturulan 39 hükümetin odağında toplumsal kalkınmayı hedefleyen iyi yönetimler görmedik.
Peki ne yapıldı bu 40 yılda!
Olabilecek en kötü yönetimlerle idare edildik.
Ya sonuç?
Sonuç ortada..
Bugün eğitim sistemimiz tartışılıyor.
Neden?
Çünkü verim alamadığımız bir eğitim sitemi mevcut ki artık sürdürülebilir olmaktan çıktı.
Okullar ihtiyaca cevap veremiyor.
Sağlık sistemi sıkıntılı.
Hastaneler insanlara kaliteli bir hizmet vermekten çok çok uzaklarda.
Yollarımız malum.
Ülkenin neredeyse her bölgesi bu durumdan nasibini alıyor.
Bozulan yollar onarılmıyor, her güzergahta alt yapı noksanlıkları mevcut.
Can güvenliği bulunmayan güvenlikten yoksun yolları kullanmak zorunda bırakılıyoruz.
Çevrede tam bir felaket yaşanmakta.
Deyim yerindeyse kokuşmuş bir coğrafya yarattık.
Adanın dört bir yanından kötü kokular geliyor.
Dağları oymaktan mahvettiler.
O güzelim dağlar delik deşik oldu.
Sahillerimizi parselleyip yakınlarına peşkeş çektiler.
Kamu ihaleleri üzerinden menfaat sağladılar yakın çevrelerine ve aile bireylerine.
Tarım ve hayvancılık sektörünü planlayamadılar.
Üretim teşvik edemediler.
Reel sektör destekleyecek politikalar ortaya koyamadılar
Kamunun hantal yapısını verimli ve üretken bir yapıya dönüştüremediler.
Yolsuzluk yaptılar, şaibeli icraatlarla anıldılar vs vs.
Şimdi önümüzde yeni bir seçim var.
Bu 40 yılın başarısız yönetenlerine dur diyebilecek bir fırsattır bu..
İyi yönetim bu ülkede her bir bireyin hakkıdır.
İyi bir eğitim,kaliteli bir sağlık hizmeti,can güvenliğinin esas alındığı güvenli yollar, odağında insan olan hizmetler almak bu ülkede yaşayan herkesin en tabi hakkıdır.
Dolayısıyla bütün bunlarla herkesin tek tek yüzleşmesi gerekmektedir.
Hesap ortadadır.
40 yılda 39 hükümet.
Bu 39 yılın 28 yılı UBP’nin ya tek başına ya da koalisyon kurduğu hükümetleri ile geçti, aynı şekilde 13 yılı DP’nin koalisyonları ve 10 yılı CTP’nin koalisyonları ve 2.5 yılı da TKP’nin içinde bulunduğu koalisyon hükümeti ile geçti.
Sonuç ne oldu?
Bu sorunun cevabı sizlerde değerli okurlar.
Dolayısıyla takdir de sizlerin..
Bu haber 145 defa okunmuştur

:

:

:

: