Toparlanıyoruz Hareketi Meclis Başkanlığı’na bir kez daha Başbakan’ın mal varlığını sordu

Hatırlayacaksınız bundan kısa bir süre önce Toparlanıyoruz Hareketi Başbakan’ın mal varlığına dikkat çekmiş ve Meclis Başkanına yazılı bir dilekçe yazarak konu hakkında gerekli araştırmaları yapmasını talep etmişti.
Hatırlayacaksınız bundan kısa bir süre önce Toparlanıyoruz Hareketi Başbakan’ın mal varlığına dikkat çekmiş ve Meclis Başkanına yazılı bir dilekçe yazarak konu hakkında gerekli araştırmaları yapmasını talep etmişti.
Bunun akabinde Meclis Başkanı Sibel Siber, yasaların kendisinde böyle bir yetkiyi vermediğini gerekçe göstererek böyle bir soruşturmanın çok da mümkün olamayacağını içeren bir açıklama yapmıştı.
Hepimiz Sayın Meclis Başkanı Sibel Siber’in bu yaklaşımına çok şaşırmıştık.
Zira burada söz konusu olan kamu vicdanıydı, ve Halkın en düzeyde temsiliyetini elinde bulunduran makam bu konuda gereğini yapmaktan kaçınıyordu.
Buna gerekçe olarak da Yasaları öne sürüyordu.
Peki Sayın Meclis Başkanının bu noktada gerçekten yapabileceği bir şey yok muydu?
İşte bundan hareketle Toparlanıyoruz Hareketi ikinci bir dilekçeyi Meclis Başkanlığına gönderdi, ve yapılabilecekleri de madde madde yazdı.
İşte bugün sizlerle bunu paylaşmak istedim..
Bakın ne diyor Toparlanıyoruz Hareketi:
“Başbakan’ın söz konusu mal varlığındaki artışlar tarafından bildirilmemiş ise ve/veya bildirilmesi halinde de bunların eski bildirimle karşılaştırılarak, yapılan karşılaştırma sonrasında; haksız mal edinimlerini veya gizlenen kaçırılanların bulunması halinde bunların Başsavcılığa bildirmek yasal zorunluluktur diyor.
Demek ki neymiş?
Bu yasal bir zorunlulukmuş..
Ve Toparlanıyoruz Hareketi tarafından Başkan Adil Şeytanoğlu imzalı Meclis Başkanlığına yazılan ikinci dilekçe..
“KKTC Meclis Başkanlığı’na;
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile ilgili iddialar halka açık kaynaklara da yansıyarak, mal varlığında önemli ölçüde artış olduğuna dair emarelerle desteklenmektedir.
Başbakan, Mal Bildiriminde Bulunma Yasası gereğince, mal bildiriminde bulunacak seçilmişler arasında yer almaktadır.
Yasa gereğince, mal bildirimleri seçimin kesinleştiği tarihten itibaren iki ay içerisinde yapılmalı, sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda da yenilenmelidir.
En önemlisi de ilgili yasanın 8’inci maddesinin (6)’ncı fıkrasına göre; “Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içerisinde mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar” hükmü gereğince, değişikliklerin bildirimi zorunlu hale getirilmektedir.
Yasalara uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar; haksız mal edinme olarak tanımlanmaktadır. Haksız edinimler sonucunda yanlış/eksik bildirimde bulunanlar, mal artışını saklayıp gizleyenler, yargılanma yoluyla suçlu bulunmaları halinde; para cezasına ve/veya 5 yıl hapis cezasına ve/veya malların müsaderesine ve/veya kamu hizmetlerinden sürekli yasaklama cezasına çarptırılabilmektedirler.
Başbakan’ın mal bildiriminin kontrolü, Meclis Başkanlığı ve/veya Meclis Başkanı sorumluluğunda bulunmaktadır.
Başbakan’ın söz konusu mal varlığındaki artışlar tarafından bildirilmemiş ise ve/veya bildirilmesi halinde de bunların eski bildirimle karşılaştırılarak, yapılan karşılaştırma sonrasında; haksız mal edinimlerini veya gizlenen kaçırılanların bulunması halinde bunların Başsavcılığa bildirmek yasal zorunluluğu vardır.
Toparlanıyoruz Hareketi/Temiz Toplum Derneği olarak talebimiz Meclis Başkanı/Meclis Başkanlığı tarafından görevi olan bu karşılaştırmanın acilen yapılmasıdır.
Bunun yapılıp Başsavcılığa gönderilmesi halinde, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edilmişse, sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile varsa gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını istemesi ve gerekli işlemlerin gecikmeksizin temiz toplum yaratma adına yapılmasıdır.
Gereğinin çok ivedi yapılmasını ve Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında tarafımızın bilgilendirilmesini saygılarımla bildiririm.”
Umarım bu dilekçeden sonra Meclis Başkanı Sayın Sibel Siber, söz konusu Yasaları bir kez daha gözden geçirir ve kamu vicdanına yönelik rahatsızlık yaratan bu konu hakkında toplumun beklentilerine cevap verir.
Bu haber 162 defa okunmuştur

:

:

:

: