Çift haneli enflasyon

Yine aynı mesele ile karşı karşıyayız. Gelişmekte olan ülkeler gruplandırmasında en yüksek enflasyona sahip olan ülkelerden biri olarak ortaya çıktı
Yine aynı mesele ile karşı karşıyayız. Gelişmekte olan ülkeler gruplandırmasında en yüksek enflasyona sahip olan ülkelerden biri olarak ortaya çıktı Türkiye. Alınan ücretlerde ve maaşlarda enflasyonun etkisi bir hayli hissediliyor. Hükümetin işçi ve memur kesimini enflasyona karşı koruma söylemleri ortada. Korumak istiyor. Enflasyon beklenti üzerinde gerçekleşti. Ne, nedir ve ne olacak?

Türkiye’de 2016 yılında üretici fiyatları artışı %9,94, tüketici fiyatları artışı %8,53 iken 2017 yılında yurt içi üretici fiyatları %15,47 artarken tüketici fiyatları artışı %11,92 seviyesinde gerçekleşti. Yani 2017 yılını yaklaşık %12 ile tamamladık. 2018 yılında durum ne olur? Bu yılda enflasyon rakamları çift hanelerde olur yorumları önde. Elektrik fiyatlarına yapılan zam ve bunun yanında maktu vergilerde görülen artışlar şimdiden ocak ayının enflasyonunu arttırıyor gibi görünüyor. Bunun yanı sıra enflasyon açıklandı fakat piyasa tepki vermedi! Bir de baktık ki dolar düşüyor. Çünkü zaten bekliyorduk. Gelişmekte olan ülkelere yapılan sıcak para akışı doların durumunu belirlemeye yetti aslında. Dolayısıyla enflasyon, kur üzerinde bir etki yaratmadı. Bu açıdan bakıldığında sevindirici, güzel duruyor gibi. Fakat gelelim asıl meseleye. Neden üretici ve tüketici fiyatı beklediğimizin üzerinde gerçekleşiyor? İşte burada kurun etkisinden kurtaramıyoruz gibi görünüyor. Tarım ve sanayi üretiminde kullanılan ithal girdilerin fiyatları, yaşanan döviz kurundaki artış nedeniyle yükseldi durdu son yıllarda. Böylece de üretici fiyatındaki görülen artışın etkisini tüketici fiyatında da görmüş olduk. Tamamen talepten kaynaklanan bir artışın olmadığı gibi bir gerçeği unutmamak gerek burada. Evet talepte görülen bir artış var ve bunu kapsam dışı sayamayız fakat büyük bir etkinin olmadığı bir gerçek. Peki enflasyonun hanelerimize olan yansıması ne oldu? İşte kocaman bir gıda enflasyonu burada varlığını gösteriyor. 2017 yılında gıda enflasyonu %13,79 seviyesinde gerçekleşti. Yine aslında maliyetten kaynaklanan bir enflasyonla karşılaşmış olduk burada. İşlenmemiş tarım ürünlerindeki fiyat artışı işlenmiş tarım ürününe oranla daha yüksek gerçekleşti. Aile gelirini derinden etkileyen bir diğer yüksek fiyat artışı da ulaştırmada yaşandı. %18,24’lük yıllık fiyat artışı azımsanmayacak büyüklükte. Yıllık fiyat artışı ev eşyasında %12,74 seviyesindeyken %11,90 oranında da sağlıkta yaşandı. Aileler zorlanıyor. Ücretlere yapılan artış yaşanan enflasyon karşısında çok da etkili olmuyor diyebiliriz aslında. Alt ve orta gelirli gruplar için hayat daha pahalı hale geliyor. Sonuç olarak bunun arkasında üretim maliyetini gösterebilir miyiz? Şüphesiz evet... Temennimiz tek haneli rakamlar ile buluşmak. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.
Bu haber 208 defa okunmuştur

:

:

:

: