Yeni bir döneme doğru..

Siyasette dengeler değişiyor.
Siyasette dengeler değişiyor.
Aslında hayatın her alanında bunu hissetmek de mümkün.
Şu çok net olarak görülüyor ki, 7 Ocak seçimlerine akademik düzey damga vuracak.
Nitekim Tufan Erhürman ve Kudret Özersay akademisyen kökenleriyle hukuk, ahlak, sosyal adalet ve ekonomi temalarını harmanlayıp seçmenin karşısına çıktılar.
Kıbrıs Türk Siyasi tarihinde ilk kez seçimlerde milliyetçiliği odağına koyan demagoji abartısı seçmen nazarında pek itibar görmedi.
Bilakis hukuk, ahlak,sosyal adalet ve ekonomi üzerinde yoğunlaşan bir kitle olduğunu görüyoruz..
Dolayısıyla 7 Ocak seçimlerini diğer seçimlerden farklı kılan bir anlayış söz konusu burada!
Peki nedir bu anlayış?
“Gerçeklik” değerli okurlar.
Somut elle tutulabilir, gözle görülebilir şeyler.
Mesela ; insanlar rüşvet iddiaları ile anılan siyasetçileri biliyorlar, siyasi makamlara geldikten sonra hızlı bir şekilde kendilerinin ve ailelerinin edindikleri mal varlıklarının farkındadırlar,belli ve sabit maaşlarla yapılamayacak para ve mal varlıklarını, ve bunların bir sonucu olarak yaşadıkları hayatı görüyorlar.
Kamu kaynaklarının nasıl kendi menfaatleri doğrultusunda aile fertlerine kullandırıldığını izliyorlar, eşe,dosta partiliye devlet kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğinin farkında oluyorlar,bir takım siyasilerin izah edilemeyecek şekilde sağladıkları haksız kazançları görüyorlar.
Bütün bunlar maksatlı çabalarla ki bu çabaların en ucuz ayağı olan anketlerle algı yaratmak suretiyle seçmenin gözünden kaçırılmaya çalışılsa da seçmenlerin büyük bir bölümü bunları görüyor izliyor ve gündeminde tutmaya devam ediyor.
Peki başka?
“Farkı” görüyor seçmen.
Nedir bu fark?
Tabi ki nitelik..
Alışılagelmiş ve siyaseti meslek haline getirmiş siyasetçi profili ile hayatını siyasete endekslemeyen nitelikli siyasetçi profilini ayırt ediyor insanlar.
Peki nasıl?
Şöyle ki; siyasetten önce hayatlarını nasıl idame ettirdiklerine bakıyorlar bu insanların.
Ne iş yaptıklarına, nasıl para kazandıklarına..
Kısacası siyaseti meslek olarak değil, toplumsal bir hizmet aracı olarak görenler ile siyaseti meslek haline getirip bundan kişisel menfaatler sağlayanlar arasında ki belirgin farkı ayırma seçimi olacak 7 Ocak genel seçimleri.
Bunu artık görebiliyoruz.
Dolayısıyla 7 Ocak için bir devrin sonu, yeni bir dönemin başı diyebiliriz..
Bu haber 139 defa okunmuştur

:

:

:

: