Sınava az kaldı – ısrar var!

8 Ocak 2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milletvekilliği genel seçimleri yapıldı.

8 Ocak 2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milletvekilliği genel seçimleri yapıldı. Milletvekilleri mazbatalarını aldı mecliste anayasanın ilgili maddesi gereği yeminler edildi yasal süreç işliyor. 21 milletvekiliyle seçimlerden birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi hükümette yer alamadı, nedenleri üzerinde oldukça tartışma yapılmıştır. Bu arada, daha da tartışmalı olan 4’lü koalisyon Sayın Tufan Erhürman başkanlığında 12 -9 -3-3 sayısında kurulmuştur. Hükümet Protokolü içeriği açıklanmaz olandır diyen ortaklar vardır, her ne kadar bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kuruluşlar üzerinde değil, belirli bir amaç için toplum menfaatine bir hükümet kuruldu deniyorsa bile kimsenin buna inanacağı yoktur. Böyle bir kanaat nereden oluştu? Tabi ki KKTC meclis başkanlığı ve iki bakanlık üzerine TDP ile anlaştıkları konusu kamuoyu tarafından biliniyor. Hâlbuki böyle bir konuda anlaşmaya varılırken Anayasa maddesi ile Meclis iç tüzüğünü ve grubu olmayan siyasi parti ortaklarının bunu bilmemesi akla uygun değildir. Ayrıca muhalefet tarafından bu konuda tepki verileceği önceden biliniyordu. TDP'nin kandırılmış bir pozisyonda olduğu intibası yayılmıştır. 27’li ve 4'lü koalisyonda temelde bir nevi çatlak hasıl olmuştur. 5 Şubat Meclis bileşimi ertelenmiş konu Cuma günkü bileşime Başsavcılıktan görüş alınması aşamasına getirilmiştir. Hâlbuki geçici en yaşlı üye olarak Meclis Başkanlığını yürüten Sayın Angolemli Milletvekili yemini son noktasından sonra kürsüde slogan atan milletvekilinin yeminin geçerli olduğuna ilişkin Meclis hukukçularından görüş aldığını belirterek o yeminin geçerli olduğunu ifade etmiştir. Hukuk mütalaası mecliste yapılabiliniyorsa, Sayın Angolemli kendi başkanlığı olur, olmazı, üzerinde neden beklemektedir? 'Milletvekili Yemini ' ile ilgili Başsavcılıktan görüş istenmiş midir? Cevabı olmayan sorular.
Seçim öncesi hak, hukuk, adalet diyenlerin bundan sonraki süreçte nasıl bir icraata imza atacakları yönünde seçmende doğru mu doğru değil mi yönünde bu konular şüphelere mahal vermiştir. Cumartesi gün gayri resmi bakanlar kurulu toplantısı yaptıklarını televizyonda bir cümle arasında ifade edebilen bakanın hükümet ortaklarının görev başlangıcında yapacakları işleri 22 Madde olarak belirledikleri açıklanmıştır. 22 Maddelik yapılacak iş dökümü tespit edilirken ilk sırada yine müşavirler var. Sayın Başbakan bir televizyon programında konuya açıklık getirirken verdiği örnekle kendinin çalışma grubu olduğunu, inandığı kadrolar ile çalışacağını ve ilgili mevkilere inanç duyduğu kişileri getireceğini ifade buyurmuştur. Gençlikle ilgili projelerini hayata geçirebilmesi için oluşturacağı yeni kadrolar ile çalışacağını açıkça belirtmiştir. Müşavirlerle ilgili yasa değişikliği şart diyenler yasa geçene kadar inanmadıkları kadrolar ile nasıl bir çalışma içine girecekler, devletin işlerini vatandaşların sorunlarını nasıl çözecekler görevlerini nasıl yürütecekler konusu düşünülmesi gerekendir. İta amirleri müdürler görevde iken, başka daha alt kademedeki memurlar ile çalışıp iş yürütmek etik olmayan ve yasal mevzuata aykırı olan icraattır. Özellikle CTP müşavirleri, kendilerine verilecek yeni görevleri beklerken, onların kazandıkları müşavirlik hakkının, yeniden atanmaları halinde devamlılığı konusundaki, yasal düzenleme nasıl yapılacaktır diye birbirine soran müşavirlerin yüksek sesi hızla yayılmaktadır. Yasal düzenleme yapıldıktan sonra görevden alınacak ancak müşavirlik hakkı kazanmış kişilerin yeni yasal düzenleme ile görevden alınmaları durumu yasada geçici madde ile mi düzenlenecek veya bu bürokratların yeni statüsü ne olacaktır? Bakanlar kurulunun ilk toplantı sonrası yapılan açıklamalarda belediyelerin borç yapılandırılması ileri yıllara atılırken kayda değer başka bir açıklama yapılmamıştır. Halkın beklentisi basın açıklaması yapılan kürsünün koyulaşmış rengi arkasında yapılan Bakanlar Kurulu kararlarının toplum refahı için olmasıdır. Sayın Türkiye Büyükelçisi Sayın Başbakan Tufan Erhürman 'a Türkiye Başbakanının tebrik mesajını elden iletmiştir. Sayın Başbakan hükümetin güvenoyu alması halinde ilk ziyaretini Ankara'ya yapacağını söylemiştir. Cuma gün önemli bir sınav hukuk konusunda verilecektir, temennimiz kamuoyunun hassasiyet gösterdiği KKTC Meclisi başkanlık divanı ve başkan seçiminde sonucun 'ısrar' olmamasıdır.


Bu haber 1972 defa okunmuştur

:

:

:

: