İki NATO üyesi Membiç’te süngü ile karşılaşıyor

Türkiye’nin, Afrin askeri operasyonu, bir kez daha, ABD’nin Türkiye’nin stratejik ortağı olmadığını ortaya koymuştur .
Türkiye’nin, Afrin askeri operasyonu, bir kez daha, ABD’nin Türkiye’nin stratejik ortağı olmadığını ortaya koymuştur .
Harekatın devam ettiği bu günlerde, karşı cepheden atılan mermilere bakılırsa, son sistem silahlardan çıkan bu mermileri. YPG ve PYD’ye bağlı terörist guruplar, bu silahları kullanmak şöyle dursun , belki de daha, görmemişlerdir bile .
Pekala bu silahlardan çıkan ve TSK mensuplarını şehit eden, bu mermileri atan silahları, kim kullanmaktadır ?
Terör örgütlerinin, üniformalarını giyen ABD’li askerlerdir .
Yani Afrin ve diğer bölgelerde, TSK ‘ terör örgütleri ile değil .
Terör örgütlerine has üniformayı giyen ve TSK mensuplarını hedef alan, ABD ‘li askerlerdir .
Geçmişte, stratejik ortak olan ABD . Şimdilerde, Türkiye ile stratejik düşman durumuna geldi .
Suriye’nin, ekonomik zenginliklerinin olduğu bölgelere, demir atmakta. Sözde ülkeyi, Işidden temizleyeceğim diye, aslında ülkenin insanları olan Suriyelileri temizlemekte , onları vatanlarında yalnızlaştırma konumuna getirmektedirler . Vatanlarını onlara zindan etmektedirler .
Emperyal sömürü düzenlerini, Suriye’de de uygulamanın zeminini oluşturmaya çalışmaktadırlar .
Bölgede, iki ülkenin çıkarları çatışır duruma gelmiş. ABD’nin desteklediği gruplar, Türkiye’nin milli menfaatlerine zarar vermeye başlamıştır .
Verilen zararlar, Türkiye açısından, yaşamsal bir boyuta erişmiş olup. Bundan, Türkiye’nin kurtulması, bilakaydüşart olmuştur .
Bunun için de, terör odaklarının yuvalandığı yerlerin temizlenmesi
ve ülkenin, özgürce nefes alması, gerekenin yapılması için, düğmeye basan Türkiye .
Karşısında, stratejik ortak olarak, geçmişte protokoller yaptığı ABD’yi, stratejik düşman olarak bulmuştur .
Terör odakları, ABD askerlerinin konuşlandıkları Membic yerleşim biriminde , onları, siper ederek, arkalarına yerleşip. Hedeflerine, TSK’ni almışlardır .
Ankara’nın, Membiç’i boşaltmaları konusundaki talebine karşılık. Bölgedeki, Işidle mücadele komisyonu, en üst düzey ABD ‘li komutanından gelen yanıt : Korgeneral Paul E . Funk ABD birliklerinin, Türkiye’nin itirazlarına rağmen, Membiç’te kalacaklarını söyledi .
Türkiye’ye hitaben de :
Bizi vurursanız, agresif karşılık veririz.
Türkiye’de, yüzbinlerce günahsızın kanına giren, canlar alan, terör örgütlerine kol kanat geren ABD . Türkiye’nin müttefiki veya stratejik ortağı olabilir mi ?
Bu cümleleri söyleyen yetkililer, bu konuda içtenlikli mi?
Yoksa .
Laf ola mı, bu cümleleri söylüyorlar.
Silahla karşı karşıya gelmiş olanlar, dost ve müttefik olabilirler mi?
Bunlara, stratejik ortak gözü ile bakılabilir mi?
Türkiye’nin kuyusunu kazana, hangi gözle bakılabilir?
ABD’ ta 1964 ‘de, Kıbrıs olaylarında, Türkiye’ye dişlerini göstermişti .
O zamanki politikacılar, bunun ne anlama geldiğini bilmem anlamışlar mıydı ?
“ Sen, benim müttefikim ve stratejik ortağım olacaksan . Dünyada ve bölgende, benim ülkemin çıkarlarını koruyacaksın . Bunlar senin ülkenin çıkarlarına ters düşse dahi .”
ABD, Türkiye’yi hep bu gözle gördü .
Nereye kadar ?
15 Temmuz 2016 gecesine kadar .
Bu tarihten sonra, Türkiye, karşılarına , hiç alışamayacakları bir görüntü ile çıktı .
Oyunu, karşısındakinin oynadığı kural ve kurallarına göre oynayan bir Türkiye .
Milli çıkarlarını, her şeyin üstünde tutan bir Türkiye .
ABD . Siyonistler tarafından, bölgede tutunmaya çalışıyor .
Bir de, sözde Müslüman yönetimlerle.
ABD, ne yapsa, ne etse. Jandarmalığının çanları, çoktan çalmaya başladı .
İnönü’nün, dediği gibi:
Yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye, yerini, onuru ile alıyor .
Bu haber 297 defa okunmuştur

:

:

:

: