Sayın Bakan bu uygulama yasaya aykırı diyor

Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga Atakan; geçmiş dönemde tüzükle değiştirilen kiralık araç plakalarının yasaya aykırı olduğunu söyledi..
Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga Atakan; geçmiş dönemde tüzükle değiştirilen kiralık araç plakalarının yasaya aykırı olduğunu söyledi..
Bu doğrudur, peki bu yasayı ihlal edenler için ne yapılacak? Netice itibarıyla burada bir suç oluşmuştur.
Bu keyfi uygulamanın yurttaşa yarattığı masrafın sorumluluğu kimde?
İyi idare yasasına gore yanlış karar alıp yurttaş uzerinde haksızlık yaratandan kişisel tazmin hakkı mevcuttur.
Bu durumda ne yapilmalı mesela?
Bunu yargıya yurttaş mı taşımalı yoksa otorite mi?
Ya da şöyle soralım..
Bir yurttaş düşünün.
Herhangi bir konuda bu yurttaş bir “Yasa” ihlali yaptı.
Yani yasalara uymadı ve icra ettiği her neyse bunun üzerinden bir suç oluştu.
Bu yurttaşın hakkında polise şikayette bulunuldu.
Ne yapar polis?
Gerekli soruşturmayı yapar ve eğer suç işlediğine kanaat getirilirse, mevzuyu yargıya taşır.
Bu çok net bir uygulamadır.
Ve dönelim başa.
Ne diyor Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:
“Geçmiş dönemde tüzükle değiştirilen kiralık araç plakaları yasaya aykırıdır.”
Peki neye dayanarak söylüyor Sayın Bakan bunu.
Yasaya dayanarak..
Yasa açık.
O halde burada iddia edilen yasaya aykırıdır düşüncesinin havada kalmaması, boş laf lakırdı olmaması için bunun hukuk nezdinde bir karşılığı olması gerekmez mi?
Elbette gerekir.
Peki nasıl olacak bu?
Sonuçta bu uygulama sonucunda insanların cebinden bir para çıktı.
Üstelik yasal dayanağı olmayan bir uygulama yüzünden.
Kısacası ortada mağduriyet var.
Şimdi bu mağduriyetin giderilmesi gerekmez mi?
Yani dün kiralık araç plakaların değiştirilmesine karar verildi geçmiş hükümet tarafından.
Bir gün oturdular tüzük değişikliği falan bu plakaların değiştirilmesi kararı ürettiler.
Plakalar değiştirildi.
Kırmızı olan zemin, beyaza dönüştürüldü.
Bu bir maliyeti beraberinde getirdi.
Hop şimdi bu uygulamanın yasaya aykırı olduğu söyleniyor.
Kim tarafından?
Yeni hükümetin ilgili Bakanı tarafından.
O halde?
Bu uygulamaya nasıl geçilmiş?
Tüzük neye dayandırılarak değiştirilmiş?
Bu durumda anlıyoruz ki, zamanıyla yapılan bu uygulama tamamen keyfi bir şekilde hayata geçirilmiş.
Bu plakaların kırmızıdan beyaza dönüştürülmesinin arkasında ne vardı?
Bu da tabi ki ayrı bir tartışma konusudur.
Ancak şu kadarını söyleyeyim bu yolla bir çok çevreler, ki bu çevrelerin arasında bazı politikacılar da vardır, lüks araçlarına kırmızı (kiralık) plaka yerine beyaz (kiralık) plaka takarak bu yasaya aykırı olan uygulamadan faydalanmışlardır.Bu haber 207 defa okunmuştur

:

:

:

: