Meclisten ivedi geçmesi gereken yasa tasarısı

Yıllardır, bilmem kaç dönem, Meclis Genel Kurulunda bekleyen ve sürekli kadik olan bir yasa tasarısı veya bir yasa önerisi var !
Yıllardır, bilmem kaç dönem, Meclis Genel Kurulunda bekleyen ve sürekli kadik olan bir yasa tasarısı veya bir yasa önerisi var !
Hep şikayet ediyoruz .
Dertleşiyoruz .
Seçip de Meclise gönderdiklerimizden, bir türlü hesabını soramadığımız .
Kanser illetini tetikleyen .
Kanserde bu tasarı veya önerinin yasalaşmamasından ötürü, kanser vakasında, bizi dünya sıralamasının üzerine çıkaran. Bunun nedeninin de, tarımsal ilaçların sebze ve meyvelerde gerekli denetimin yapılamamasının önünü açan, Hal Yasa Tasarısının. Geçen Meclis döneminde de çıkarılmayarak, yine kadik duruma düşürülmesi. Bu kadar hayati bir tasarının, Meclise sunulmasının üzerinden, on yılların geçmesi veya geçirilerek yasalaştırılmaması, düşünülmesi gereken bir husus olsa gerek .
Nedir bu Hal Yasa Tasarısı veya Önerisi ?
Hem yerli .
Hem de, ithal edilen sebzelerin, ciddi şekilde, Devletin kontrolünde yapılacak, laboratuvar testlerinden veya kontrollerinden geçirilerek, halkın tüketimine sunulması .
Dönemler boyu, bu Yasa Tasarısı, Meclisin ilgili komitesinde duruyor . Bir türlü, Genel Kurul aşamasına gelemiyor .
Komite odasından, Genel Kurula, Mecliste çalıştığım yıllarda hatırladığıma göre, olsa olsa 50 adımlık bir mesafe .
Kaç dönem geçti, Meclisin ilgili komitesine gideli .
En az on yıl .
On yılda, senede 5 metre kat edilip de, bir türlü görüşülecek olan Genel Kurul salonuna gidemedi .
Çocukluğumuzda, şimdiki gibi sosyal aktiviteler yoktu .
Kış gecelerinde masal veya hikayeler anlatırdı büyüklerimiz .
Daha sonra da, biz küçükler, kendi aramızda bir birimize anlatılanları söylerdik .
Hala daha belleğimdedir .
Masala giriş seremonisi .
“Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik . Arkamıza bir bakmışız ki bir arpa boyu yol gittik ” diyerek, esas konuya girerdik .
Bizim geçmiş Meclislerimiz, ki şu anda, iki siyasal partimizin, mevcut Hükümette de, ortaklığı sürmekte .
Hiç birisinin, girdikleri, geçmişteki ortaklık Hükümetlerinde, bu konuda bir arpa boyu yol gittikleri görülmemiştir .
Sağlık Bakanlarımız .
Kanserle ilgili, erken tanıdan bahsetmektedirler . İnsanların tarımsal ilaçların atıldığı ve kontrolünün yapılmadığı, bunun için de söz konusu tasarının geçmesi gerektiğinden bahsedildiğini, duyan varsa, beri gelsin .
Diğer olaylar ve konularda olduğu gibi, gelir, denetimsizliğe dayanırız .
Yeni Hükümet programında, bu konuda somut bir şey görmedim .
Dileğim, ilgili tasarı, tekrar canlandırılır ve ivedilikle Meclis Genel Kurulundan geçirilir .
Kanser, erken tanı ve köküne inilerek kazınabilir .
Bu da, tetikleyici olarak, bilimsel açıklanmış olan, tarımsal ilaçların kontrolünden geçmektedir .
Bu iş ne kadar savsaklanırsa, o oranda kanser olayları ile , her geçen gün, daha da çok karşılaşacağız demektir .
Almanya , seksenli yıllarda kanserde dünyada birinci sırada idi .
Tarımsal ilaçlarla o yıllarda mücadeleye başladı .
Semeresini, yıllar sonra aldı .
Değerli okurlar .
Çoğunuz bilmektesiniz !
Bilmeyenler için .
Ben, Baf kökenli birisiyim .
Geçen gün, Baf’ın çınarlarından birisi olan, namı diğer, Bıyıklı Vedat Abimizi kaybettik . Dün O’nu ebedi istirahatine uğurladık .
Baflılar, bir simgesini yitirmenin üzüntüsü içindeler .
Tüm Baflıların, başı sağ olsun .
Vedat Abimize, Tanrıdan Rahmet ve ışıklarının hiç eksik olmamasını dilerim ..
Bu haber 300 defa okunmuştur

:

:

:

: