İcraat ne zaman icraat

Anlayan var, anlamayan var. Her kişi kendi anlayış çerçevesinde düşünür. Düşüncesini hayata kendi insiyatifi ile geçirir.

Anlayan var, anlamayan var. Her kişi kendi anlayış çerçevesinde düşünür. Düşüncesini hayata kendi insiyatifi ile geçirir. Çalışan, görev başında olan kamu görevlilerinin görev yetki ve sorumlulukları bulundukları kadrolar için var olan yazılı kurallardır. Kadronun baremi bellidir. Atanma koşulları bellidir. İstenilen öğrenim koşulları kişide aranılan evsaf alt alta yazandır. Günümüzde en çok eleştirilen konu ise devlet dairelerinde laçkalık olduğu ve çalışılmadığıdır. Halbuki görev yerine her gün giden görevi başında olan bir memur neden çalışmasın. Elbette çalışır. Memurun görevini yaptığının görmemezlikten gelinmesi ast üst ilişkilerinin çoğu zaman zayıflığından kaynaklanır. Her seçim döneminin devlet dairelerindeki işleri artırdığı ayrı bir tesbittir. 1976 yılından bu yana ara seçimler dahil 14 seçim yapıldığı ve son seçimlerde 8 siyasi parti ve bağımsız milletvekili sayısına bakıldığında 388 adayın varlığı 190 551 seçmen sayısında görücüye çıkmış oldu. Seçimlere katılım yüzdeliği düşük olsada bu hareketlilik her evde,sokakta, kahvede ve kapalı mekanlarda heyecanını hissettirdi. Adaylar arasında kamu görevlileri de vardı. Seçim kaybedenler izinlerini kullanmışlar ve yeniden görevlerine dönmüşlerdir,iş başı yapmışlardır. Yeni dönem yeni 4'lü 12-9-3-3 hükümeti şimdilerde üst kademe yöneticileri üzerinden üçlü kararname yani ilgili Bakanın önerisi Başbakanın imzası ve Cumhurbaşkanının onayı ile görevden alınmakta yenisi atanmaktadır. Müşavir yaratmayacağız diyenler örneğin Başbakan Tufan Erhürman Bakanlar Kurulu Sekreterini görevden almış yerine 18 baremden müşavir, bir başka kişiyi 19 Barem ile iş başına getirmiştir. Terfi mahiyetindeki bu makamı doldururken eleştirenlere softa şaşırtması yapmayın demiştir. Softa şaşırtmasının anlamını elbette bilerek beyanatı arasına yerleştirirken kendi düşüncesi mealinde uygun olmayanları eleştiri yapanlara bir nevi göz dağı vermiştir. Geriye dönük oldukça eski beyanatlara bakıldığı zaman bu tabirin yine ayni siyasal parti ve bu gün mecliste olmayan milletvekilleri tarafından kullanıldığı da ayrıca görülendir. Bir televizyon programında Eğitim Bakanı, Müsteşarı değiştirecekmisiniz? sorusuna evet sırası gelsin değiştireceğiz demiştir. Sıra ne demek anlaşılmamıştır. Günlerdir gazetelerde TDP parti genel sekreterlerinin ismi geçiyor. Üç imza çok mu zor. Neden henüz atama yapılamadı? Bu geciktirme zihinlerde ayrı bir soru işareti yaratmaktadır. Bazı yazarlar muhalefet milletvekillerinin hükümet programı eleştirilerini mecliste yaparken onları, oyuncağı elinden alınmış çocuklara benzetiler, onlara da sormak gerek şimdiki 4'lü ye varın bu oyuncakla biraz da siz mi oynayın diyorlar. Yapılan bu değerlendirmeleri vatandaş anlamakta hakikaten zorluk çekiyor. Atamalar peyderpey yapılırken 4 siyasi partinin üyeleri de o niye makamda ben niye yokum çatışması içerisindeyken üçlü kararnameler yazılmakta bütün bu gelişmeler ise devlet kurumlarında,hükümetin yarattığı ortam bir nevi sendikaların grev şekli olan iş yavaşlatma halini de beraberinde getirmektedir. Denk olmayan bütçeyi bakanlar kurulundan geçirip KKTC Meclis'ine sevk eden hükümeti temsil eden 4'lü hemen akabinde yerel seçim hazırlığı içerisine girecek yine 28 belediyede başkan, belediye meclis üyeleri ile muhtar ve azaların seçimi için hazırlığa başlayacaktır. Tabi muhalefetteki siyasal partiler de ayni meyanda hazırlık yapacak 'Yüksek Seçim Kurulu' adaylar,yasaklar derken icraat hükümetinin bu dönemdeki mazareti ne yapalım seçim yasakları var geçsin mi olacaktır.? Yerel seçim yine adayları ile akrabalık ilişkileri ile her evde heyecanını hissettiren olacaktır. Gündem yeniden renklenirken kurumların işlevleri daha da zorlaşacaktır. Peki ne zaman icraat hükümeti icraat yapacaktır?

Bu haber 1974 defa okunmuştur

:

:

:

: