Şu gece kulüpleri

Gece kulübünün anlamı ! İçine girip , müzikli gösterilerin olduğu , dekolteli kızların servis yaptıkları , kızlardan oluşan revülerin yaptıkları dans gösterilerini içeren, eğlence yerleri anlaşılır . Bizdeki gece kulüplerinin faaliyetleri bu anlamda mı * Biri çıkıp da “ bu anlamdadır “ diyecek var mı ?
Gece kulübünün anlamı !
İçine girip , müzikli gösterilerin olduğu , dekolteli kızların servis yaptıkları , kızlardan oluşan revülerin yaptıkları dans gösterilerini içeren, eğlence yerleri anlaşılır .
Bizdeki gece kulüplerinin faaliyetleri bu anlamda mı *
Biri çıkıp da “ bu anlamdadır “ diyecek var mı ?
Mümkün değil .
Pek ala .
Bunun tam tersini söyleyen .
Yani işlevlerinin bu anlamda gittiğini iddia eden kişinin, iddiası ne kadar itibarlı olur ?
Daha açık bir anlatımla .
Şekil olarak ve isim olarak “gece kulübü “ izni alıp da bu izin çerçevesinde hareket eden, kaç gece kulübü sahibi vardır ?
Hiç .
Gece kulübü adı altında hepsi kar hane gibi çalışmıyor , çalıştırılmıyor mu ?
Bunu bilmeyen yok mu ?
Yıllarca gece kulübü adı altında ve izni ile, başka amaçlar için çalıştırıldıkları da malum .
Şimdi bunların, yeni Hükümetle birlikte, izinlerinin iptali veya yenilenmemesi nedeni ile kapatılmaları, gündemde .
Başka bir açıdan bakıldığında , yasaların ön gördüğü şekilde hareket edilmiyor .
Yasa dışılık olarak görülen hareketler de, fuhuş olarak telakki edilmekte .
Bir de bunun tamamlayıcısı olan “ insan ticareti .“
Yıllarca bu şekilde bu işler yürütüldü .
Yasalar uygulanmadı .
Kanun hakimiyeti sağlanamadı .
Kanunların aksine uygulamalarla, kanunsuzluk, kanun haline getirildi .
Buna, tüm iktidarları oluşturan partiler, göz yummuş .
Yasalar bir yana itilerek , keyfi yönetimler oluşturulmuş .
Gece kulüpleri sahipleri de, bu bozuk düzenin çarkları arasında
milyonlarca liralık yatırımları, oralara yatırmış .
Bu bozuk düzenin yıllarca böyle gitmesi sonucu ise, bunun bila müddet devam edeceği kanısı ile hareket ederek. Kendilerini ona göre programlamışlardır .
Bir iş düzeni oluşturulmuş ve bu minvalde devam edilmiştir .
Şimdi, yeni Hükümet buralara el atmak niyetinde . Seçim öncesi kampanyalarda bunun işaretleri verilmişti .
Bu işletmelere, herkes karşı .
Bir insanlık ayıbı da denilebilir .
Fakat bu işletme sahiplerini de, düşünmek gerekmez mi ?
Şakkadak diyerek kapatırsınız .
Fakat bu işletme sahiplerinin ekonomik durumlarının ne hale geleceğini, hesaba katan oldu mu ?
Bu iş yerleri kapatılacaksa, bu sektörü çalıştırmakta olan kişilere alternatif çalışma alanları sunulması, gerekmez mi ?
Bunlar da sunulurken, belirli bir zaman dönemi ile bu işletme sahiplerine devleti yönetenlerin , o geçiş döneminde yanlarında olmaları ve yol göstermeleri de bir gereklilik olarak ortaya çıkmıyor mu ?
Başka bir açıdan olaya bakarsak .
Bu kapatılacak yerlerin esas işlevleri nasıl sağlanacak .
Bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyorsa , bunun da önleminin alınması ,
muhakkak sağlanmalıdır .
Aksi takdirde, karşımıza başka sıkıntı ve sorunların çıkması kaçınılmaz olacaktır .
Ülkede taciz olayları ortalamanın çok üzerinde .
Bunun önüne geçilemiyor .
Üstüne üslük , bir de bu gece kulüplerine alternatif yerler çıkarılmazsa , köşe bucak , evler fuhuş yuvaları haline gelmeyecek mi?
Zaten öyle bir sıkıntı var .
Bu teşvik edilmeyecek mi ?
Bu konuda siyaset kurumu enine boyuna düşünüp karar vermek zorundadır .
Binaları kapatırsınız .
Fuhuş yuvalarının açılmasını tetiklersiniz .
Mahkeme , hukuka uygun olarak kapatma kararı verebilir ve kapattım derse .
Bu soruna çözüm olabilir mi ?
Bu haber 298 defa okunmuştur

:

:

:

: