Hükümet bunu nasıl değerlendirecek?

Mal Hak Sahipleri Derneği, “arazi dağıtımında anayasal suç işlenmektedir” iddiasında bulundu.
Mal Hak Sahipleri Derneği, “arazi dağıtımında anayasal suç işlenmektedir” iddiasında bulundu.
Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, Anayasa ve İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın terkedilmiş taşınmaz malların tahsisinde, Güney Kıbrıs’ta taşınmaz mal bırakmak zorunda kalmış eşdeğercilere öncelik verilmesini ve siyasi irade ile yapılmış usulsüzlüklerin siyasi irade ile iptal edilmek suretiyle düzeltilmesini emrettiğini kaydederek, “bugüne dek eşdeğer hakları verilmediği gibi eşdeğer kapsamındaki taşınmaz mallar Devlet eliyle usulsüz bir şekilde dağıtılmıştır. Son seçim gününe kadar, her zaman olduğu gibi, kamuoyundan gizlenen usulsüz uygulamalar devam etmiştir” dedi.
Başkan Taner Derviş imzasıyla yapılan açıklamada şunlar savunuldu:
“Lefkoşa’da Yenişehir bölgesindeki Şehit Biray Mustafa Sokak sakinlerinin direnişi ile yeni bir usulsüz uygulama kamuoyunun gündeminde yer almıştır. Bu haklı direnişe karşı usulsüz uygulama devam ettirilmek istenmekte, Anayasa hükümleri çiğnenmekte ve eşdeğer mal hak sahiplerinin yasal hakları gasp edilmektedir.”
Anayasal ve yasal hükümleri Hükümetin bilgisine getirmekte fayda gördüklerini belirten Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu, yasal çerçeve hakkında bilgiler verdi ve “hukukun üstünlüğü ilkesini ön plana çıkaran yeni Hükümeti, Anayasa hükümlerine aykırı usulsüz uygulamaları iptal etmeye davet ederiz” dedi.
Akabinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri de sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı konuyla ilgili olarak,
“ilgili bir iddia üzerine konunun bir başka ilgili tarafının görüşü alınmadan haber hazırlanıyor. Halbuki, mesele ile ilgili olarak yapılanları sormak ve araştırmak çok kolay. Daha önce de belirttiğimiz gibi, görüş almak isteyen olursa buradayız.
Meselenin özüne gelince, Yenişehir inisiyatifi ile yaklaşık 1,5 ay önce görüşmüş bölgede yapılması için onaylanan yurt projesi hakkındaki görüşlerimi paylaşmıştım. Mahalle sakinlerinin 10/03/2018 (cuma) tarihinde Yenişehir bölgesindeki yurt projesinin usule uygun olmadığı iddiası ile Bakanlığımıza yaptığı başvuruyu Şehir Planlama Dairesi’ne görüş ve yeniden değerlendirme için gönderdim. Cumartesi sabah da mahalle sakinleri ile konuşarak meseleyi ivedilikle inceleyeceğimizi, usulsüz bir durum olması halinde gerekeni yapacağımızı ama isterlerse yargı yolunun da açık olduğunu söyledim. Tüm incelemeler tamamlandığı zaman gerekli açıklama ilgilenen ve ilgililere yapılacaktır.'
Peki şimdi ne olacak?
Mevzu enine boyuna incelenecek.
Bundan en ufak bir şüphem yok.
Ve kuvvetle muhtemel yasal bir engel söz konusu olmayacak.
Çünkü görünürde bu mevzu kılıfına önceden oturtulmuş.
Yani usulüne uygun gibi duruyor.
Lakin buna rağmen işin etik boyutu sıkıntılı.
Çünkü söz konusu arazinin tahsis edildiği şirketin ortakları arasında Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlunun olduğu da iddia ediliyor.
Şimdi denilebilir ki, ne yani sırf Serdar Denktaş’ın oğludur diye bu ülkede iş yapamayacak mı insanlar..
Elbette yapacaklar.
Kimse yapmasınlar da demiyor zaten.
Ve/fakat burada söz konusu olan bir kamu arazisinin bir bakanın oğlunun ortak olduğu bir şirkete tahsisidir.
Dolayısıyla işin yasal boyutunda sıkıntı olmayabilir.
Seçim öncesi kamu kaynaklı ya da bağlantılı ticari faaliyet maksadı güden hiç bir ihaleye aile bireylerimiz katılmayacak hassasiyeti ile taahhütünü ortaya koyan koalisyon ortağı partilerin olduğu da biliniyor.
Hal böyle iken şimdi her şey yasal, bu nedenle yapılacak yurt inşaatları meşrudur, usulüne uygundur deyip işin etik ve ahlaki kısmı es geçilir mi?
Bekleyip göreceğiz.




Bu haber 226 defa okunmuştur

:

:

:

: