Yeni Asgari Ücret!

Yeni asgari ücret 2 bin 364 TL. Bu rakamdan çiçeği burnunda Bakan Sn. Çeler de memnun değil .
Yeni asgari ücret 2 bin 364 TL.
Bu rakamdan çiçeği burnunda Bakan Sn. Çeler de memnun değil .
Sistemin ele alınıp değiştirilmesini ve işçi temsilcilerinin de, komisyona dahil olunmasının gerekliliğine vurgu yaptı .
Sn. Çeler . Asgari ücret tespit komisyonunun bu yapısı ile de, işçilere haksızlık yaptığını vurgulayarak. Bu yapının, işçilerin de dahil olarak değişmesini , bunun için de, Bakanlık olarak çalışma başlattıklarını açıkladı .
Ülkemizde özel sektörde çalışan binlerce işçi var .
Bunları temsilen kim ve nasıl bir yöntem izlenecek ve işçi temsilcileri, bu komisyona nasıl dahil olacak ?
Ülkemizin, Demokrasi ile yönetildiğini sanıyoruz .
Adı üstünde, Demokrasi .
Rahmetli Uğur Mumcu, bu Demokrasiler için “Cici Demokrasi “ terimini kullanırdı .
Bu Demokrasilerde, birileri, deveyi havurdu ile götürür .
Diğer birileri ise , devenin kuyruğunu bile götüremez .
Demokrasilerin iki önemli ayağı vardır .
Biri, Anlatım Özgürlüğü .
Diğeri ise, Örgütlenme Özgürlüğü .
Demokrasi, bu iki ayak üzerinde durur .
Biri tamam, diğeri eksik olursa, Demokrasi “Cici Demokrasiye” döner .
Ülkemizde, işçilerin , asgari bir geçim sağlayacak kadar, asgari ücreti alabilmelerinin yolu, Örgütlenme Özgürlüğüdür .
Komisyona, işçilerin temsilcilerinin alınması ile de, bu iş istenilen şekilde sonlanamaz .
İşçiler her sektörde örgütlenip, haklarını arama özgürlüğüne kavuşturulmalıdırlar .
Komisyon vaatleri, uyutulmaya eştir .
Modern ve çağdaş Demokrasilerde, işçilerin temsilcileri sendikalardır .
İşçinin hakkını arayan , o sendikayı kendisine temsilci olarak seçen ve ona sarılan sendikalardır .
Zavallı özel sektörde çalışan işçilerin, örgütlenmeleri şöyle dursun .
Bazı işverenler , ihtiyat sandığı ve sigorta primlerini bile, çalışanın aldığından keserek yatırıyor .
Asgari ücret tespit komisyonunun fonksiyonu , sahnelenen bir oyun gibi . Devlet bir yanda . İşveren bir yanda . Sözde İşçi temsilcileri de bir yanda .
Tam Uğur Mumcunun söylediği gibi .
“Cici Demokrasi .”
“ Dostlar alış verişte görsün .”
Bizim siyasal partilerimizin bazıları . Muhalefetteyken, Özel sektör çalışanları için, nutuklu vaatler atar . İktidara gelir delmez , özel sektör çalışanlarına örgütlenme özgürlüğü vereceklerine dair, sözleri hiç eksik etmezler .
Fakat iktidara geldiklerinde veya iktidar ortağı olduklarında “mafiş kurban .”
“ Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar ” misali .
Her alandaki işçi , hakkını, özgürce bağlı olacağı örgüt kanalı ile, alma yoluna gitmelidir .
Bu sağlanmadığı takdirde , her asgari ücret saptandıktan sonra , komisyon suçlanacak, işçilerin emek sömürüsü devam edecektir .
Hükümette, emek yanlısı olan partilerin ağırlığı, fazla .
Komisyon momisyonun yapısından, vaz geçin .
Bu kesimde çalışanlara sendikal haklar verin .
Böylece, gerçek ve çağdaş Demokrasinin de, hakkını vermiş olursunuz .
Yoksa .
Bunun dışında çözüm aramak .
Zevahiri kurtarmaktan öte gidemez .
Sonra , Yalçın Cemal demedi demeyin …


Bu haber 294 defa okunmuştur

:

:

:

: