Ankara Kıbrıs’ı dinledi

Hafta sonu Kıbrıs’ta çok önemli bir toplantı gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Vedat Demiröz, 40’ın üzerinde sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldi. 3,5 saati aşkın bir zaman diliminde süren toplantıda ülkemizde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.
Hafta sonu Kıbrıs’ta çok önemli bir toplantı gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Vedat Demiröz, 40’ın üzerinde sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldi. 3,5 saati aşkın bir zaman diliminde süren toplantıda ülkemizde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.
İki genel başkan yardımcısı sorunları birinci elden dinleme fırsatı bulurken, uzun uzun not da aldılar.
Daha sonra ADA TV’de sunduğum Gündem Özel’de konuğum olan Mehdi Eker ve AK parti Kıbrıs Temsilcisi Mehmet Demirci, çok önemli açıklamalarda bulundu.
“Burada gelen şikayetleri, yaşanan sorunları dinlediğinizde tespitiniz ne oldu?” soruma Mehdi Eker şu yanıtı verdi:
“KKTC’nin kalkınmaya, gelişmeye ihtiyacı var. İş dünyasından gelen talepler daha çok yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelikti. Kurumların daha verimli ve etkin çalışmasına yönelik talepler oldu.
İkincisi sosyal sorunlardı. Uyuşturucu, kumar ve buna benzer sorunların çıkardığı değer erozyonu ve buna bağlı problemler var.
İletişim noksanlığıyla ilgili meseleler de dile getirildi.”
Kıbrıs’ta yaşayan insanların siyasal istikrar olmamasına yönelik eleştirileri olduğunu ifade eden Eker’e, “Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin burada da tartışılmasını mı istiyorsunuz” diye sordum.
“Her toplum kendi dinamikleriyle, kendi ihtiyaçlarıyla bu sorunu çözebilir. Bire bir dünyadaki bir modelin başka bir ülkeye adaptesi mümkün olamaz” diyen Eker şunları söyledi:
“Ancak sorun ortaksa o sorunun nasıl çözüleceğine yönelik benzer çözümlerden örnek alınabilir. Yatırım ihtiyacı, kalkınma ihtiyacı çok olan, sosyo ekonomik ve sosyo politik sorunlarla boğuşan toplumların mutlaka siyasi istikrara ihtiyacı vardır. Tek parti iktidarlarının olduğu dönemlerde Türkiye’de gelişmenin, kalkınmanın olduğunu görürüz. Ancak koalisyonlar dönemi hep kayıp yıllar olmuştur. Bu bize çok açık bir örnektir. Koalisyon dönemlerinde hükümetler cesur olamaz. Vaziyet bir şekilde idare edilir. KKTC de Türkiye gibi ağır sorunları olan dönemden geçti. Bunu değerlendirmeli.“
Türkiye’nin güçlü kuvvetli olmasının KKTC’yi de olumlu etkileyeceği çok açık. Zira Afrin’de elde edilen başarının rüzgarı bile Doğu Akdeniz’de Rumları yere sermeye yetti. Mağusa’daki 3. Parselde bunumuzun dibinde İtalyanlarla sondaj yapmaya kalkışan Rumlar, boyunun ölçüsü aldı.
Bu anlamda KKTC’nin güçlü bir Türkiye’ye ne kadar ihtiyaç duyduğu çok açıktır. 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye’nin istikrarı için olduğu kadar KKTC için de ne kadar hayati olduğu ortada.
AK Parti Kıbrıs Temsilcisi Mehmet Demirci de bu anlamda seçimlerin önemine vurgu yaparken şunları söyledi: “Bir tek oy bile çok önemli. 2019 seçimlerine giderken, buradaki sorunların çözümüne katkı koyarak oy isteyeceğiz. 2019 seçimleri Türkiye için ne kadar kritikse, burada yaşayan bizlerin, KKTC’nin geleceği için de çok önemlidir.”
AK Parti’nin Kıbrıs’a hafta sonu yaptığı bu üst düzey ziyaret, elbette sorunların birinci elden duyulması bakımından çok etkili oldu. Toplantının basına kapalı bölümünde yer aldığım için sadece şu kadarını söyleyebilirim.
Burada yaşayan başta 74 sonrası gelenler olmak üzere temel şikayet, sorunların çözümündeki isteksizlik ve iletişim noksanlığı. Herkes sesini yeterince duyuramamaktan şikayet ederken, elbette uzun bir aradan sonra bu denli geniş bir toplantıda kendilerini ifade edebilmenin mutluluğunu da yaşadılar. Sorunlar tek tek dinlendi. AK Parti’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker bu sorunları Ankara’da seslendireceğine dair söz verdi.
Bize düşen de bu sözün takipçisi olmak. Burada yaşayan insanların unutulmuşluk hissi giderilirse, AK Parti 2019 seçimlerinde adada istediği başarıyı yakalayabilir.
Bu haber 413 defa okunmuştur

:

:

:

: