Kamu vicdanı ya da toplumsal vicdan adaletin en önemli unsurudur

Vicdan nedir? Yenilir mi, içilir mi? Olmazsa olmaz mı? Vicdanın tek olanı mı iyi, toplumsal (KAMU) olanı mı iyidir? Bu sorulara cevap verebilmek istiyorsanız, cevap bulmak istiyorsanız bu yazıyı sabırla okumalısınız.
Vicdan nedir? Yenilir mi, içilir mi? Olmazsa olmaz mı? Vicdanın tek olanı mı iyi, toplumsal (KAMU) olanı mı iyidir? Bu sorulara cevap verebilmek istiyorsanız, cevap bulmak istiyorsanız bu yazıyı sabırla okumalısınız.
VİCDAN: İnsanın ruhsal değerlendirme hissidir. Bu his sayesinde insan olayları değerlendirir. İyi midir, kötü müdür kararını verir.
TOPLUMSAL VİCDAN: Toplumun; adalet eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarını göz önünde bulundurarak hareket etmesi halidir.
Vicdan birçok dinde, felsefe akımlarında, mistizmde önem verilen kavramdır.
Dini inanışa göre vicdan; İnsanoğluna doğuştan yerleştirilmiş histir.
Felsefi anlayışa göre ise; Vicdan kişiye iç huzuru veya sıkıntısı vererek onu uyaran bir yetenektir.
Toplum bilimciler, vicdanın; insanın gelişimi boyunca aldığı bilgi, görgü ile oluştuğunu söylemektedirler.
Vicdan: İnsanın bütün duygu ve düşüncelerini, bu duygu ve düşüncedeki hedefini, niyetini adım adım izleyen hiç birini kaçırmayan, hatır, gönül, hoşgörü, merhamet, dostluk, fikirdaşlık, iltimas vb. subjektif değerleri tanımadan yargılayıp; sorumluluğu takdir eden ve her zaman uyanık olan ADALETLİ BİR HAKİMDİR!..
Vicdan iyi ile kötüyü ayırt etmemizi sağlayan PUSULADIR. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu insana hatırlatan (öz eleştiri yaptıran) AHLAK HOCASIDIR.
BİZ VİCDANLI MIYIZ?
Toplumsal problemlerimizin başında vicdanımızı hür ve bağımsız çalıştırarak değerlendirme yapmamamız, yapamamamız yer alıyor. Onun adamı, bunun adamı, fikirdaşım, partidaşım, kardeşim, sınıf arkadaşım dediğinizde vicdanınızı hem kendiniz adına hem de TOPLUM adına adaletli, eşitlikten yana, dürüstçe ve objektif olarak çalıştıramazsınız.
Vicdanını iltimasa, kayırmacılığa, çıkara, makam ve mevkiye, yalakalığa, yağcılığa, onun bunun adamlığına kiraya verenlerin vicdan terazisi iyi tartmaz. Kantarın topu daima kendi tarafında olur. Hep kendine yontan bu tür insanlar çoğaldıkça da toplumun değer yargıları çatlamaya, aşınmaya başlar. Kötü olanlar iyi olarak görünmeye, gösterilmeye, AHLAKSIZLIKLAR, HIRSIZLIKLAR hoş görülmeye başladığında VİCDANLI olanların alanları daralırken, vicdansızların çoğalır.
O nedenledir ki KAMU VİCDANI (TOPLUMSAL VİCDAN) çok önemlidir. Toplumsal vicdanın gelişmesi, serpilmesi için KİŞİ VİCDANININ gelişmesi şarttır. İnançlarını oturtamamış, insanlarını iyi eğitememiş, vicdanlarını baskı altında tutan toplumlarda VİCDAN gelişmesi çok sınırlı ve tutarsız olmaktadır.
Kurumları oturmuş, sistematik hale gelmiş müesseseleşmiş toplumlarda VİCDAN daha rahat gelişmektedir.
İnsanoğlu, vicdanın üstünlüğünü, şefkatin vazgeçilmezliğini, sevginin sonsuz gücünü öğrenmedikçe DÜNYA hep acılar, kan, göz yaşı, adaletsizlik, düş kırıklıkları (vicdansızların) dünyası olarak sürecektir.
İnsanca yaşamak istiyorsak; Vicdanımızın sesini bastırmadan akıllı ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeliyiz. Unutmayın vicdanlı olmak, olmaya çalışmaktadır doğru insan olmanın erdemi..


Bu haber 212 defa okunmuştur

:

:

:

: