Günün çağdaş koşullarını içinde barındıran limanlar elzem oldu..

Dünya ticaret hacminin büyük bir kısmının denizyolu taşımacılığı ile yapılması, limanların uluslararası ticaretteki önemini arttırmıştır.
Dünya ticaret hacminin büyük bir kısmının denizyolu taşımacılığı ile yapılması, limanların uluslararası ticaretteki önemini arttırmıştır. Yeni ticaret koridorları ve yeni pazarlar ortaya çıkaran limanlar, ülkenin dünyaya açılan kapısı olarak tanımlanmaktadır. Limanlara giriş yapan gemilerin sayısı ve yük hacimleri hem bölgesel ekonomiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlamakta aynı zamanda bölgede yer alan turizm ve ticaretin gelişmesi açısından da önem arz etmektedir. Denizyolu taşımacılığı, diğer taşıma şekillerine oranla büyük hacim ve ağırlıktaki ürünleri en düşük birim maliyetle güvenilir bir şekilde teslim edilmesi nedeniyle uluslararası ticarette en çok tercih edilen ulaşım şekli olmaktadır.
Teknolojinin gelişmesi ve küresel ticaretin artışıyla yük hareketlerini kontrol altına alabilmek için daha gelişmiş ve yeni teknolojilere sahip limanlar planlanmaktadır. Bölgedeki gelir ve istihdam kaynağı olan limanlar, çeşitli bölgeler arasında sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır.
Peki ülkemizde limanlar ne durumdadır?
Öyle ya 4 tarafımız denizle çevrili bir coğrafyaya sahibiz.
40 yıl öncesine kadar dünyanın sayılı büyük limanlarından olan ve bir çok geminin vazgeçilmez uğrak yeri olan Mağusa Limanı bugün patır patır dökülüyor.
Peki neden?
Çünkü giden gelen hükümetler bu limana yatırım yapmamışlardır.
Kısacası böylesi bir limana devlet sahip çıkmamıştır.
Haliyle bozulanın, kırılanın yerine de yenisi yapılmamış, liman bugünkü ihtiyaçlara göre güncellenmemiştir.
Peki sonuç?
Kullanım pratiği olmayan, güvenli bir çalışma ortamı bulunmayan ilkel bir liman olarak kalmıştır Mağusa Limanı.
Ha keza Girne Limanında da farklı bir iyileştirme yok.
Peki ne yapılabilir?
Limanlar günün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tesisleşmeye gidilebilir.
Elbette bunun bir maliyeti var.
Tabi ki önce işin bu kısmı halkedilmeli.
Devlet böylesi bir güce sahip mi?
Tartışılır.
Belki bu noktada limanların özelleştirilmesi de tartışılır.
Lakin yapılması gerekenler de bellidir.
Şöyle ki:
Bürokrasiyi azaltmak,
Liman hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak,
Liman kolaylıkları ve kaynaklarının azami kapasite kullanımını sağlamak,
Ulusal ve bölgesel rekabeti artırmak,
Mali bağımsızlık sağlamak,
Limanları modern işletme teknikleri ve uygulamaları ile yönetmek,
Piyasa ekonomisi şartlarına uygun esnek bir tarife yapısı oluşturmak, Bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak,
Liman üst ve altyapı yatırım gereksinimlerini karşılamak,
Limanların teknolojik gelişmelere ayak uydurmasını sağlamak,
Liman sektöründe yeni ve cazip yatırım olanakları sağlamak,
İstihdam yapısını güçlendirmek,
Limanları rekabet ortamında ticari esaslara göre işletmek,
Ve uygun çalışma koşullarını sağlamaktır…
Çok açık ve net..

Bu haber 128 defa okunmuştur

:

:

:

: