Nice onbirli yıllara

Dün gibi, yani 12 Nisan 2007 de, KKTC ‘de yayın hayatına bir gazete giriyordu . Tam 11 yıl önce .
Dün gibi, yani 12 Nisan 2007 de, KKTC ‘de yayın hayatına bir gazete giriyordu .
Tam 11 yıl önce .
Sn. Ali Özmen Safa ‘nın girişimleri ile, KKTC ‘de ilkeli bir gazete olarak işe başlayan, Star Kıbrıs’tı .
Bu gazetenin ilkesi nereden geliyordu ?
Bu gün logo olarak da kullanılan şu tümceler, Star Kıbrıs’ın ilke olarak iskeletini oluşturmaktadır .
“ Güçlünün değil . Haklının yanında ” diye .
Bu ilkeli duruş, 11 yıl Star Kıbrıs gazetesine ve çalışanlarına, bir ışık olmuş ve ışık olmaya devam etmekte .
İçinde bulunduğumuz bu ortamda , bu ilkeyi sürdürmek, her gazetenin harcı olmasa gerek .
Star Kıbrıs bunu başarabilmişse, koyduğu ilkeye sahip çıkmasındandır.
11 yıl, bu ilke, şiar olmuşsa, hiç kimse endişelenmesin, nice nice 11 li yıllara da, şiar olmaya devam edecektir .
Yalçın Cemal olarak, bendeniz de, bu ilke ile hareket etmekteyim .
Bu ilke bana, sadece yazılarımda rehberlik yapmıyor !
Tüm yaşamımda, rehberim oluyor .
Daha açıkçası , bir yaşam biçimi haline getirdim .
Çünkü haklıdan yana olmamak ve güçlüden yana olmak demek. Hukukun yanında olmamak ve hukuka karşı gelen , hukuksuzluğu bir yaşam modeli haline getirenlerin, yanında olmak demek .
Bu da benim, insanlık ve hukukun üstünlüğü anlayışıma ters düşen bir davranış olur .
Nice 11 yıllara, Star Kıbrıs . Bu ilkeni sürdürdükten sonra, hep halkı yanında bulacaksın .
Bu ilkenden dolayı, çelme atacak olanlar çıkabilir .
Varsın atsınlar .
İt ürer, kervan yürür .
Asıl olan, kervanın yürümesidir . Kervanın yola vasıl olmasıdır .
Nice, nice yıllara, tüm çalışanları ile Star Kıbrıs .
Dilerseniz, geriye kalan boşluğu, Sn. Turizm Bakanı Ataoğlu’nun Atlas Jet’in seferlerini azaltması veya tamamen durdurması ile ilgili, kamuoyunda çıkan, iddialar sonucu yaptığı açıklamaya, değinmek istiyorum .
Sn. Ataoğlu .
“Bundan sonraki süreçte, milli bir hava yolu şirketinin kurulması kaçınılmazdır ” dedi .
Buna, yürekten katılmamak mümkün mü ?
Fakat bu da, kum üzerine yazılan yazılar gibi olmasın .
Tabii buna karar verip, düğmeye basmadan evvel, eskisinin geldiği akıbeti de unutmayalım, unutturmayalım .
Hatırlanacağı üzere, bunun için araştırma veya soruşturma komiteleri oluşturulmuştu .
Fakat, bir sonuca gidilemedi .
Genellikle, KKTC Meclisindeki, ne araştırmalar, ne de soruşturmalar. Sonuca ulaşamıyor veya ulaştırılamıyor .
Bu konuda sistem tıkanmış gibi .
Gibisi fazla .
Dün, bu konuya benzer, Sn. eski Meclis Başkanı Sibel Siber’in
Dr. Küçük vakfında yaptığı açıklamada, bu konulara değinerek. Meclisin, siyasal iktidarların tekellerine girdiği yollu, açıklamalarda
bulundu .
Yıllarca Meclis Başkanlığı yapan bir kişinin, buna vurgu yapması ve
Parlamenter sistem değil de, hükümet sisteminden bahsetmesi, düşündürücü olsa gerek .
Sn. Siber “kuvvetler ayrılığı “ ilkesinin de, bizim siyasette işlemediğini, basa basa izah etmeye çalıştı .
KTHY’ nın batırıldığı, herkesin malumu .
Peki, bu koskoca şirketi, batıranlar kimler ?
Bunu, ortaya çıkaracak, bir sistemimiz yoksa .
Bunu, bu parlamento ortaya çıkaramıyorsa .
Demek ki, bu parlamenter sistem, sistem olmaktan çıkmış . Sistemsizlik haline gelmiştir .
Sn. Siber, bu işlerin içinde yoğrulmuş bir kişi .
Sistemsizliği görmüş ve dünkü açıklamayı yapmıştır .
Açıklamalarında da, yerden göğe kadar haklı .
Bu haber 189 defa okunmuştur

:

:

:

: