Çalıştay esası görmezden gelmemizi sağlamayacak

Çalıştay veya workshop, bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniğidir..
Çalıştay veya workshop, bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniğidir..Çalıştay aynı zaman da daha çok yüksek düzeyli bilişsel süreçlerin kullanıldığı akademik bilgi aktarım uygulamalarında tercih edilen, uzmanlık alanlarına dönük bir uygulamadır. Çalıştay, bilim adamlarının ve uzmanların; bir konuda ön hazırlık yapmak üzere inceleme ve değerlendirme amaçlı toplantılarında kullanılan temel tekniktir.
Dolayısıyla konu ne olursa olsun çalıştaylar, önemli konularda özellikle ön çalışmalar yapmak için kullanılan en etkili yollardan biridir.
Bu yöntemin de temel iki artısı vardır.
Birincisi çok yoğun ve etkili çalışmak,
İkincisi de etkili analiz ve sentezler yapabilmek.
Çalıştayların üç temel özelliği olur, bunlardan en önemlisi katılımcıların konuya göre seçilmeleri ve amacın (hedefin) doğru tespitinin yapılabilmesi.
İkincisi, yeniden Kurmacılık'la bağıntılı olarak; analiz, sentezin önem kazanması ve problem çözme sürecinin takip edilmesi.
Ve tabi ki planların uygulanmasının ardından; bir sonuç raporunun hazırlanması..
Malum 16 Nisan’da ülkemizde de Gece Kulüpleri Çalıştayı yapılıyor.
Bu çalıştayın amacı Kuzey Kıbrıs’ta insan ticareti ve seks köleliğine çözüm üretmek.
Zira maalesef ülkemizde bunlar mevcut.
Zaten İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da bunu çok net olarak dillendiriyor.
Ne diyor Sayın Bakan; KKTC’de insan ticareti ve seks işçiliği vardır diyor.Devletin seks işçiliğini nasıl kabul ettiğini bilmediği bir pozisyonda olduğunu da belirtiyor Bakan Ayşegül Baybars.
İşte bu nedenle Baybars, yapılacak olan çalıştayın ardından bir yol haritası çizileceğini ve önce kısa vadede çözüm bulunacağını, akabinde de uzun vadede yasa değişikliğine gidilerek ya da yeni yasa yapılarak bu sorunun çözüleceğini söylüyor..
Peki bu sorun nasıl çözülecek?
Öyle ya “Gece Kulüpleri” bu ülkenin birer gerçeği..
Buralarda devletin bilgisi dahilinde seks köleliği yapılmaktadır.
Aman efendim nasıl olur, öyle şey olur mu diyebiliriz.
Başımızı kuma da gömeriz.
Lakin bu, bu ülkede seks köleliğinin ayyuka çıktığı gerçeğini asla değiştirmez.
Devlet birebir bu maksat için kullanılan kadınların bu ülkeye hangi koşullarda getirildiğini ve daha sonra nasıl seks köleliğine mahkum edildiklerini gayet iyi biliyor.Bildiği için de devletin hastanelerinde bu kadınlara rutin haftalık zührevi sağlık kontrolleri yapılıyor.
Devletin vergi dairesi bu gece kulübü işletmecilerinden vergisini de topluyor.
Kolluk güçleri, yani emniyet teşkilatı da bu gece kulüplerinde seks köleliği (fuhuş) yapıldığını biliyor.
Kısacası bu ülkede aleni seks köleliği vardır ve devlet de bunu biliyor..
Dolayısıyla bu bilinen gerçek üzerinden sorunun ne şekilde çözümleneceği konusunda bir konsensüs sağlama çabası içinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars.
Elbette Sayın Bakanın bu yönde ortaya koyduğu çabaları takdir ediyorum.
Fakat bu nokta da toplumu asıl ilgilendiren bu sorunun çözümüdür.
Belli ki sorunun çözümü de bu çalıştaydan çıkacak sonuca endekslendi.
Oysa sorun belli.
Üçüncü dünya ülkelerinden kadınlar çoğunlukla kandırılarak ülkeye getiriliyor.
Burada mafya etkin rol oynuyor.
Karanlık ilişkiler devreye giriyor.
Ülkeye bu maksat için getirilen kadınların gece kulübü işletmecileri tarafından seyahat belgelerine, pasaportlarına el konuluyor.
Üzerlerinde ciddi bir baskı kuruluyor.
Ve seks köleliği,işçiliği yapmaya zorlanıyorlar.
Tabi ki konunun bir de şiddet kısmı var ki bu kadınlara uygulanan, o da hepimizi insanlığımızdan utandıracak boyutta.
Kısacası bu kadınların ülkemizde maruz kaldığı bu hadiseleri bilmeyen yoktur.
Bütün bunları devletin başbakanı da biliyor, bakanı da biliyor, devletin doktoru da biliyor, devletin polisi de biliyor, yurttaşı da biliyor..
Ha çalıştay elbette yapılabilir.
Ülkenin kanayan yarası haline gelen ve artık kangren olan bu sorunun çözümüne katkıda bulunacaksa elbette ki çalıştay da yapılır.
Ancak herkesin bildiği ve toplumsal utancımız olan bu sorunun çözümü için gereken şeyin siyasi irade olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum..
Dolayısıyla hükümet burada kendi önlemlerini yürürlüğe koymak durumundadır. gece kulüplerinde neler yaşandığını herkes biliyor. Ne yapılması gerektiği de çok açık ortada duruyor.
Söz konusu olan ne çevre çalıştayıdır, ne eğitim, ne sağlık, ne de bilişim..
Burada devletin mafya ile mücadelesidir mevzu bahis olan.
Ya bu mücadelede devlet iradesine sahip çıkıp kararlılıkla ve cesaretle adımlarını atıp ülkede seks işçiliğini sonlandıracak tedbirleri hayata geçirecek, ya da “mış” gibi yapıp başını kuma gömecek..
Bu haber 167 defa okunmuştur

:

:

:

: