Seviyene hala daha erişilemeyen atam

Değerli okurlar . Bu gün, tüm dünya uluslarının çocuklarının da kutladığı bir gün . Çocukların Bayramı .
Değerli okurlar .
Bu gün, tüm dünya uluslarının çocuklarının da kutladığı bir gün .
Çocukların Bayramı .
Bu Bayrama nasıl ulaşıldı ? kısaca değinmek istiyorum .
19 ‘cu yüzyılın başlarında artan, milliyetçilik akımları karşısında. Batının eriştiği çağdaşlığı ve sanayi devrimini yakalayamayan, Osmanlı
İmparatorluğu. Batılılar tarafından, salam gibi kesilmeye ve her bir parçası da, Batılıların, yeni Devletlerinin coğrafyalarını oluşturmaya başlamıştı .
Bu bağımsızlık hareketleri, yabancı tebanın topraklarında bitince , iş Türk Halkının yaşadığı, coğrafyaya gelmişti .
Yani Anadolu’ya .
Bunun için de işe, Çanakkale’den başladılar .
Burada karşılarında, Mustafa Kemal’i buldular ve büyük bir yenilgi ile ansızın savaş alanlarını ve sahilleri terk ettiler .
Osmanlının başındaki, başta padişaha ve dirayetsiz kişilere, Türkiye’yi, uygulanması halinde, dünya coğrafyasından silecek, SEVR Anlaşmasını imzalatırlar .
Bu imza ile, başta İngiltere olmak üzere, bu gün içerisine girmeye can attığımız AB ‘nin ülkeleri, donanımlı askerleri ile, İstanbul, İzmir ve Anadolu’nun her yerine, çıkmaya başladılar .
Türk Halkına, dünyada görülmemiş zulümler yapıp, katlettiler .
Bu durumu izleyen Mustafa Kemal . Bu işgalin sonlandırılması , ülkenin özgür bağımsız ve egemen olması için, tek çarenin. Türk Ulusunun örgütlenmesi , bu işgale top yekun karşı durması ve düşmanın yurttan atılması olduğuna karar verir.
Derhal kolları sıvar ve 19 Mayıs 1919 ‘da Anadolu’ya geçer .
O işgal hareketi karşısında , büyük direnişin kararlarını, Halka dayanarak almak ister ve ilk olarak Amasya’da 22 Haziran 1919 da ulusal bir kongre toplar.
Amasya’daki toplantıda bir tamim kaleme alınarak, kamu oyuna duyurulur .
Bu tamimle, Milli Mücadelenin amacı da ortaya çıkar .
Özet olarak tamimden çıkan öz :
“Milletin Bağımsızlığını, yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
Akabinde .
23 Temmuzda Erzurum’da, ikinci kongreyi toplar .
Burada, yeni kurulacak olan Devletin sınırları, ilan edilmiş olup. İstanbul Hükümetine karşı, yeni bir Hükümet modeline vurgu yapılmıştır .
Bu da Amasya toplantısı gibi, bölgesel bir toplantı oldu .
Hemen Arkasından Mustafa Kemal .
Sivas’ta, Sivas Kongresini 4 Eylül 1919 ‘ da, Lise binasında toplar .
Bu kongreyi, diğer kongrelerden ayıran husus . Sivas Kongresinin ilk kez ulusal nitelikte bir kongre olmasıdır .
Diğer kongrelerdeki tüm kararlar kabul edilip, onaylanan kongrede
“Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı” tüm dünyaya ilan edildi . Kuvayı Milliye’nin tek direniş örgütü olduğu da, bu kongre ile kabul edildi .
Bu kongre ile, Misakı Milli sınırları da belirlenmiş oldu .
Bu kongrelerden hemen sonra . Ankara’da ulusal nitelikteki Meclisi 23 Nisan 1920 ‘de topladı .
İsim olarak da TBMM ‘ olarak, günümüze dek faaliyetlerini sürdürmektedir .
Arkasından , yıllarca sürecek olan, Ulusal Kurtuluş savaşları .
Değerli okurlar, çok ama çok özet olarak anlatmaya çalıştım .
Mustafa Kemal Atatürk, bu mücadeleye 19 mayıs 1919 ‘ da adım attı . Tüm Anadolu işgal edilmiş bir durumda idi . Tüm Anayurdu üç sene gibi kısa bir sürede, 9 Eylül 1922 ‘de düşmanı denize sürerek .
Tam Bağımsız ve Ulusal Türkiye Cumhuriyetini kurdu .
Bu kadar kısa bir dönemde, bu başarıyı sağlayan ve Türk İnsanına çağdaşlık yolunu açan . Dünyada başka bir önder var mı ?
Bu seviyeye erişilebilecek biri, seksen senede gelmedi ise .
Bundan sonra gelip, o seviyeye ulaşması, na mümkün .
Asırlar geçse de , bu kadar kısa sürede bulunduğun doruğun yolu, kolay kolay aşılamayacağa benziyor .
Yüce Atam .
Kurduğun TBMM ‘ ile, Türkiye ve dünya her geçen saniye yokluğunu daha büyük bir özlemle duymakta , kıymetin daha da artmaktadır .
Bu da senin, her geçen gün büyüklüğünü göstermektedir .
Saygı . Minnet ve Rahmetle anıyorum .
Işıkların eksik olmasın .

Bu haber 149 defa okunmuştur

:

:

:

: