Hukuk yasalar ile anlam kazanır

Malumunuz olduğu üzere Başsavcı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Dairesinin Başkanıdır.
Malumunuz olduğu üzere Başsavcı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Dairesinin Başkanıdır.
Bağımsız görev yapar.
Bundan mütevellit aynı zamanda Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Bakanlar Kurulunun, bakanların ve diğer Devlet organlarının hukuk danışmanıdır.
Peki ne diyor Başsavcı Sayın Aşkan İlgen müşavirlik yasası için, söz konusu yasanın büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesinden döneceğini söylüyor.
Lakin buna karşın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay ki aynı zamanda uluslararası bir hukuk profesörüdür kendisi, müşavirlik yasasının 'Anayasa'ya uygun olduğunu düşündüğünü söylüyor.
Hoş aynı görüşü Başbakan Tufan Erhürman’da savunuyor.
Malum Sayın Başbakan da aynı zamanda hukuk dalında lisans eğitimini tamamlamış, lisans üstü eğitimini de bu alanda sürdürmüş bir hukuk doçenti ve öğretim üyesidir.Bu alanda çeşitli makaleleri ve kitapları bulunmaktadır.
Anlaşılan o ki, devletin kuvvetleri arasında söz konusu yasa ile ilgili farklı yorumlar var.
Bu gayet normal.
Makamlar bu nokta da aynı görüşte olmayabilirler.
Burada belirleyici olacak olan elbette Anayasa Mahkemesidir.
Ben hukukçu değilim ama kızımın seçtiği meslek dalı olunca bu alana zaman zaman ilgimin kaydığı ve kısa kısa araştırmalar yapmışlığım var.
Dolayısıyla bir konu hakkında hukukçular arasında yorum farklılıklarının her zaman yaşanabileceği gerçeğinden hareket ediyorum.
Sonuçta hukuk Yasalar çerçevesinde işleyecektir,
Çoğunlukla “hukuk haklar demektir” denir. Aslında değildir. “hukuk Yasalar demektir” ve tüm yasalar aslında var olan haklarımızı kısıtlamak için yapılır. Eğer yasalar olmasaydı, kimseye zarar vermemek kaydıyla her istediğimizi keyfimizin istediği gibi yapmakta özgür olacaktık. Oysa yasalar, (yani Hukuk) bize neyi nasıl yapmamız, ve neyi nasıl yapmamamız gerektiğini belirleyen buyruklardır. İşimiz ve özel hayatımız dahil tüm eylemlerimiz ve hatta düşüncelerimize ve değer sistemlerimize ilişkin yasalar yapılmıştır.
İngilizcedeki “law” sözcüğünün bizdeki karşılığı hem kanun(yasa), nizamname, mevzuat ve hem de hukuk . Yani Türkçede rahatça kurabildiğimiz “yasalar hukuka uygun olmalı” gibi bir cümleyi İngilizceye çevirmeğe kalktığımızda anlamsız absürt bir cümle haline geliyor. Buradaki abukluk bizdeki “hukuk” sözcüğünü “adalet” kavramıyla eşanlamlı yapmaya çalışma uyanıklığından kaynaklanan bir şey. Oysa hukuk ile adalet aslında birbirinden tamamen ayrı, hatta zaman zaman birbirine taban tabana zıt olabilen kavramlardır. Hukuk kanun demektir ama kanunlar sıklıkla adaletsizliğin de kaynağı olur.
“Hukuk bir gün herkese lazım olabilir” denilir. HAYIR, herkese lazım olmaz. Hukuk sadece halka hükmetmek isteyenlere lazım olur. Herkese lazım olan, yani sıradan sivil halkın ihtiyaç da duyduğu şey sadece adalettir. Adaletten bağımsız bir hukuk siyasi iktidar ve bürokrasi dışında hiç kimseye gerekmez. Oysa Heyhat! Hukuk bilhassa adaletsizlik ve haksızlıklar üretmek için siyasi iktidarlar ve bürokrasi tarafından sürekli kullanılagelen bir şeydir.
“Hukuk yasaları konu alan bilimdir” denir. HAYIR, hukuk bir bilim değildir. Bilime en uzak bir şeydir. Hukukun bilim sayılabilmesi için çıkartılan yasaların başkaları tarafından da genel kabul görmesi, ve kanıtlanmış olması gerekir. Böyle bir şey söz konusu değil. Yasaların baz aldığı şeylerin doğru olması, araştırılabilir olması ve yorumlanmış olması gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil. İncelemelerle, gözlemlerle tekrardan ispat edilebilir olmalı. Böyle de değildir. Yasalar çoğu zaman birbiriyle dahi tutarlı değildir. Başbakan ister, birileri hazırlar, el kaldırma vekilleri hepsi ellerini kaldırır. Kabul edilmiştir. İşte oldu sana yeni bir yasa daha.
“Haklıyı haksızdan ayıran kaideler ve esaslardır” denir. HAYIR, esas işte bu hiç değildir. Eğer hukukun ve yasaların tutarlı bir yanı olsa idi ülkeden ülkeye değişmezlerdi. Yargıçlar ayni ülkede dahi, ayni konudaki, ayni olayla ilgili beraatten idama kadar birbirinden 180 derece farklı kararlara imza atamazdı.

Bu haber 145 defa okunmuştur

:

:

:

: