Etkin seçmen kitlesi

Rumlar 'AB üyesi olduktan sonra niye Türklerle anlaşma yapsın?' diyen 3. Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu, bu güne kadar Kıbrıslı Türkler için 'Biz, hem dinimiz,hem de Türklüğümüzü koruduk ' diye verdiği beyanatın bütünü içeriğinde halkımız arasında tasvip gören olmuştur ve genel kanaat, hem Rumlara hem inadına barış diyenlere gerekli cevabı Sayın Eroğlu'nun verdiğidir.

Rumlar 'AB üyesi olduktan sonra niye Türklerle anlaşma yapsın?' diyen 3. Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu, bu güne kadar Kıbrıslı Türkler için 'Biz, hem dinimiz,hem de Türklüğümüzü koruduk ' diye verdiği beyanatın bütünü içeriğinde halkımız arasında tasvip gören olmuştur ve genel kanaat, hem Rumlara hem inadına barış diyenlere gerekli cevabı Sayın Eroğlu'nun verdiğidir. Ülkemizde gerçekleşen erken genel seçim sonucunda iktidarda olması gereken, birinci parti olan % 36 oy ile UBP 'nin etkin seçmen kitlesi olmasına rağmen hükümette yer almaması seçmen için talihsizliktir. Meclis genel kurulunda 4 parça dedikleri 4'lü koalisyonda 4 partinin kendi siyasi iç menfaatleri doğrultusunda hareket ettikleri görülmektedir. Meclisin en verimli saatlerde açılması gerekirken Salı gün vakit 11.30 yaklaşırken genel kurulun açılamadığı takip edilendir. Meclis Tv'nin müdavimleri vardır. İzleyicisi çoktur. 4'lü hükümetin miyadını doldurduğu mahallede söylenir olmuşsa bu algıyı değiştirmek kolay değildir. Sabah sabah bir çok siyasi televizyon programlarına çıkmakta milletvekilleri konuşmakta bakan olanlar bakanlık faaliyetlerini anlatmaktadırlar. Salı gün sabahında ekranda Eğitim Bakanı Sayın Cemal Özyiğit vardı. Konuşmalarında değişen bir şey olmadığı gibi mentalitesini değiştirmediği ve mecburi olan din derslerini okullarda seçmeli yapacaklarını ,ilahiyat kolejinde denetimli din eğitimi programı uygulayacaklarını söylerken, Mağusa' da Kutup Osman türbesinin okul bahçesinde olduğunu , iki yıl önceki bakan tarafından türbenin okul bahçesinden çıkarıldığını, okul içerisinde ibadete açık cami ,olamayacağınıda sözlerine eklemiştir. Özyiğit din işleri dairesinin yaz tatilinde camilerde din dersi vermek için talepte bulunduğunu konuyu incelemeye aldıklarını da sorulan soruya atfen cevap olarak vermiştir. Yakında Türkiye Eğitim Bakanını ziyaret edecekleri haberini de ekrandan açıklamıştır. Daha sonra ise meclis kürsüsünde salı gecesi Ankara'ya gideceklerini, Türkiyede YÖK ile görüşeceklerini de açıklayan olmuştur. Mağusa okul bahçesi dışında bulunan türbe okula olan yakınlığı ile sık sık gündeme gelmektedir. Türbe ile ilgili bilgi paylaşmak gerekirse Kutup Osman'ın Şeyh Fazlullah Efendi'nin oğlu olup Bulgaristan'ın Şumnu kasabasında doğduğunu ulema sınıfından olup, ilahiyatın muğlak yönlerini çözmeye yarayacak bir çok eserleri olduğunu ve Devrin padişahı olan IV. Mehmet kendisine sarayda imamlık ve eğitmenlik görevleri verdiğini hatta padişahın Kutup Osman'ın ramazan ayında iftar sofrasından arta kalan yemekleri iyi gelir düşüncesiyle kendi iftar sofrasına taşıdığı ve yediği ,bilgilerine ulaşırken ,Kutup Osman 'ı çekemeyenlerin iftirası sonucu onun 1690 yılında Mağusaya sürgüne gönderildiği, bir yıl sonra da Mağusada vefat ettiğidir. Zaman aşımı ile izi kaybolmaya yüz tutan türbenin Elhaç Seyid Mehmet Ağa tarafından 1824 yılında yeni baştan inşa ettirilerek, türbenin yanına bir mescit ile tarikat mensuplarının ikameti için de bazı odalar eklendiği hatta bu odaların okul olarak kullanıldığını, Mezarının 1835 tarihli ahşap kitabesinin şu anda Cambulat Müzesinde sergilendiği ulaşılan bilgiler arasındadır. Kutup Osman'nın geçmiş tarihden bu güne geçen asırlar sonrası da unutulmaması gerektiği bilincinde, okul yanında türbesinin olmasının herhangi bir mahzuru yoktur. Tarihi yapısı içerisinde Mağusa'ya artı bir değer katmaktadır ve geçmişten kalan her eser gibi Kıbrısı'dan gelip geçenlerin bu gibi türbeleri Kıbrısın zengin bir mirasıdır. Her medeniyetin, turizm dahil eğitim açısından gelecek nesillerin ışığı olacağı unutulmamalıdır. 1691-2018 Kutup Osman ve aradan geçen 327 yıllık bir türbe hakkında halen konuşuluyorsa bu eserlere daha da sahip çıkılması gerekir. Zenginliğimiz geçmişimizdir.

Bu haber 2161 defa okunmuştur

:

:

:

: