Mesele istifa değil, mesele düzene uymayanların yalnız bırakılması

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar, görevinden istifa etti. Yurtdışına yerleşmesi söz konusu.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar, görevinden istifa etti.
Yurtdışına yerleşmesi söz konusu.
Olabilir, gayet normal, kişisel bir seçim.
Nasıl ki, bir milletvekili seçildiği siyasi partiden istifa ediyor, bir öğretmen, doktor, polis, memur, dernek üyesi kendince sebeplerden istifa edebiliyor, bu istifa da normal.
Kişisel sebepler Tacan Reynar'ı bağlar.
Bu istifa tartışılırken, polis korumasında yaşamaya mecbur olduğu, FETÖ'cü ve Rumcu ilan edildiği, verdiği kararlarla yaşamının tehdit edildiği de unutulmamalı.
Söz konusu bir yargıç, hukuk, kanun, adalet görevlisi.
Artık herkes, kararını beğenmediği, yargıcı, hâkimi, terörist veya vatan haini ilan edebilecek.
Kişisel sebepleri varsa onlar bir tarafa, ama Tacan Reynar yalnız bırakıldı.
Esas mesele gelinen bu noktadır.
Yargının, hukukun, adalet dağıtıcıların yaşadıkları, sahipsiz bırakılışları göz ardı edilmesin.
Söylediğim gibi istifa tek taraflı bir tercihtir, bizi ilgilendiren kısmı toplumsal yaşamı tehdit eden sebeplerin olup, olmadığıdır.
Afrika davası olarak bilinen dava da, altı aydan üç aya kadar verilen cezalar oldu.
Bu cezayı alanlar hükümet tarafından atanan 'Şartlı Tahliye Kurulu' tarafından serbest bırakıldı.
Bu istifa, bu dava ve serbest bırakma kararı ile ilişkilendiriliyor.
Konu sadece bu olmamakla birlikte mutlaka ki bağlantılıdır.
Bir kırgınlık ve düzene karşı eleştirisel bir istifa var gibi.
Altını çizmek isterim ki kişisel bir istifa tercihine herkesin saygı duyması gerek.
Esas konumuz gelinen nokta, düzenin, sistemin, adil, hukuk ve eşit yaşam şartlarını nasıl etkilediği.
Afrika olayı ve ceza alanların serbest bırakılması Tacan Reynar'ın istifası ile ilişkilendirilince Yüksek mahkeme bir açıklama yaptı;
'Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın İngilizce dilini geliştirmek için 2017 yılı Adli Tatil döneminde Yüksek Adliye Kurulu'ndan 3 aylık izin talep etmiştir. Kendisine 1 Temmuz 2017 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında, bu maksat ile ödenekli izin verilmiştir.
Bu dönemi yargıcımız Kanada'da dil eğitiminde geçirmiştir. Kanada'dan döndükten sonra 2017 yılının Ekim ayında, Kanada üniversitelerine doktora eğitimi için müracaat etmeyi düşündüğünü Yüksek Mahkeme Başkanı'na sözlü olarak bildirmiş ve görevinden istifa ederek, Kanada'ya yerleşmek düşüncesinde olduğunu da ayrıca ifade etmiştir. Yüksek Mahkeme Başkanı, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın talebi üzerine Toronto Üniversitesi, University of York ve Ryerson Üniversitesi'ne tavsiye mektubu da yazmıştır.

İstifası ile neticelendirdiği davalar arasında bağlantı kurulması, en hafif şekli ile gerçeklerin çarpıtılması niteliğindedir.'
Elbette kişisel bir tercih yapılmıştır, elbette sebep tek bir konu değildir.
Ana sebep, hepimizin başını kuma gömdüğü bu ülkenin getirildiği noktadır.
Nasıl ki bu istifayı sadece Afrika gazetesi önündeki şiddet eylemleri, bunlar için yürütülen mahkeme süreci ve kararına bağlamak yanlışsa, bu istifaya sevinen işini yapan bir yargıcı FETÖ'cü ve Rumcu ilan edenler de yanlış değil mi?
Yüksek Mahkeme, Barolar Birliği, hükümet, Meclis, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, basın bu yozlaşmanın en genel tablosu ile mücadele etmeli.
İstifa eden gider, biter diye bir yanılgı;
Bu düzenin doğrularının, başka yargıç, hâkim, avukat, polis ve adaleti savunanları da yenmesinin önünü de açacaktır.


Bu haber 532 defa okunmuştur

:

:

:

: