UBP ve YDP dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı..

KKTC Başsavcılığı, KKTC Meclis Başkanlığına bir dosya gönderdi.
KKTC Başsavcılığı, KKTC Meclis Başkanlığına bir dosya gönderdi.
Bu dosya ile ilgili olarak bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılıp yargıya havale edilmesini talep etti.
Tabi bunun için de mecliste önce bir komite oluşturulması gerekir.
İşte bu gündemle meclis toplandı.
Hükümet, yani 4’lü koalisyon Başsavcılık makamının bu talebi üzerine komisyon kurulup konunun o komisyonda değerlendirilmesi taraftarı..
Fakat ana muhalefet partisi UBP ve diğer muhalif parti YDP buna karşı..
Ana muhalefet partisi başkanı Hüseyin Özgürgün, ortada kesin kanıtlar yoksa milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı olduğunu ifade etti..
Milletvekillerinin halkı temsil ettiğinin dolayısıyla bu gibi formalitelerin kolay olmayacağını, böyle bir uygulama ile karşı karşıya kalınırsa bunun meclis saygınlığını zedeleyeceğini söyledi.
Özetle YDP Genel Başkanı da yargıda sıkıntılar olduğunu ve bu nedenle de bir yargıcın istifa ettiğini, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını doğru bulmadıklarını falan söyledi.
Velhasıl UBP ve YDP milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı..
Oysa ki bu talep KKTC Başsavcılığından geldi..
Eğer böyle bir kanaat olmuşsa Başsavcılıkta demek ki ellerinde delil olduğuna inanılan emareler var..
Dolayısıyla burada UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün ifadesiyle kesin kanıt olmayan durumlarda milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını doğru bulmuyorum düşüncesi bununla birlikte söz konusu dosya her neyse artık yargı huzurunda izaha muhtaç bir hal alır..
Şimdi böyle bir durumda meclis çatısı altında dokunulmazlık ayrıcalığını yasal olarak kazanan her kim olursa olsun ortada Başsavcılık tarafından hazırlanan bir dosya varsa, ve eğer bundan dolayı bir çekincesi yoktur ilgili şahsın ve/ veyahut şahısların, gider ve dokunulmazlığının kaldırılmasını bizzat kendisi talep ederek bu sürece katkıda bulunur..
Yani bunun öyle uzun uzadıya tartışılmasına bir neden yoktur.
Ha Başsavcılığın talebi meclisin itibarını zedeleyeceği düşünülüyorsa da buna inanlar gider ve Başsavcılığa dava dosyalar ve gerekçelerini mahkemede ortaya koyarlar..
Açıkçası konuyla ilgili söz alıp konuşan ana muhalefet partisi lideri Hüseyin Özgürgün’ün meclisi halk seçer bizler de bu halkı temsil eden insanlarız, bu durum meclisin itibarını zedeler gibi bir yaklaşımı ortaya koymasını da anlamış değilim..
Zira meclisi belirleyen, 50 milletvekili koltuğunu dolduran halkın böyle bir durumdan rahatsızlık duyacağını zannetmiyorum ben.
Aksine, halk meclis çatısı altına gönderdiği milletvekillerinin şaibeli icraatlarla anılması yerine, kendilerine aklama şansı verilmesini daha çok tercih eder..
Nitekim bu durum da böyle.
Başsavcılığın hazırladığı bir dosya var ortada..
Burada suç teşkil ettiğine inanılan iddialar var, belki emareler var bilmiyorum.
Lakin şu gerçek ki bu safhadan sonra yargı huzurunda izaha muhtaç iddialar olarak duruyor bunlar..
O halde bunun tek yolu, her yurttaş gibi milletvekilliği dokunulmazlığına sığınmadan gidip bu iddiaları yargı huzurunda çürütmektir..
Bunun başka da bir yolu yoktur.
Elbette Başsavcılığın bu talebini değerlendirecek olan meclistir.
Buna meclis karar verecek.
Bunun için de zaten komite kurulması ve bu komitenin konuyu değerlendirmesi gerekiyor.
Fakat muhalefet buna da karşı.
UBP milletvekilleri böyle bir durum da meclisin genetiğiyle oynanacağı iddiasındadırlar.
Yani ortada bir yolsuzluk iddiası olmasına rağmen, ki bu iddia Başsavcılık tarafından dosyalanıp meclise gönderilmiştir, ve buna rağmen UBP’li milletvekillerinin konuya yaklaşımı bu ise gerçekten üzücü..
Bu haber 140 defa okunmuştur

:

:

:

: