İzlemeye devam

Parlamenter sistemde halkın iradesini taşıyacak ve siyasi kurumlar tarafından seçilebileceği varsayılan kişilerin aday gösterilerek temsiliyetini Meclis’te sürdürmeleri için anayasada belirtilen şekli ile genel seçimler yapılır.

Parlamenter sistemde halkın iradesini taşıyacak ve siyasi kurumlar tarafından seçilebileceği varsayılan kişilerin aday gösterilerek temsiliyetini Meclis’te sürdürmeleri için anayasada belirtilen şekli ile genel seçimler yapılır. Adaylıkları, sundukları dosyalar çerçevesinde YSK tarafından ve bilahare sandıklarda onaylanan kişiler bulundukları siyasi partinin yüksek seçim kurulundan milletvekili olduklarına ilişkin mazbatasını alarak Meclis’de Anayasada yazılı metin üzerinden yemin ederek görevlerine başlarlarlar. Görevleri başlarken üstlenecekleri bütün siyasi makamların görev yetki ve sorumlulukları ve anayasal hakları vardır. Milletvekilleri mensubu oldukları siyasi parti disiplini içinde görevlerini yürütürler. Dokunulmazlığa gelince Anayasa gereğince milletvekillerine verilen bu hak, görevlerini kuşku ve korkudan uzak kalarak, kamu işlerinde başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yasa ile tanınmış bir ayrıcalıktır.Milletvekili yasama dokunulmazlığı, seçimden sonra ya da önce bir suç işlediği iddia edilen milletvekilinin meclis kararı çıkmadıkça, sorguya çekilmemesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasıdır. Yasama dokunulmazlığının temel amacı, milletvekilinin görevini her türlü kuşkudan uzak olarak yapmasını sağlamaktır. KKTC Anayasasının 84’üncü maddesinde de, dokunulmazlık hangi hallerde kaldırılabilir madde madde yazmaktadır. Bu konunun devamlı gündemde tutulması iktidara mensup 4’lü hükümetin hakikaten kabak tadı veren söylemlerinin tekrarı olmaktan başka bir şey değildir. Hadi,şimdilik 27 milletvekili ile meclisteki oy çokluğu ile övünen bir iktidar vardır ve istedikleri şekilde komisyon kurmaya evet diyebiliyorlar. Komisyon kararı çıkmadan ego ve önyargıları devreye girebiliyor komisyon raporu sonucu çıkmadan ne şekilde olursa olsun o dokunulmazlığı kaldıracağız diye müdahalelerini yapıyorlarsa ve bizim oyumuz HP olarak evet olacak peşin hükümü devreye sokuyorlarsa, ve Sayın Kudret Özersay'ın tehdit nitelikli bu açıklamasına, ortakları cevap vermiyorsa, bunu anlamak mümkün değildir.4'lü hükümet sayesinde yapılan yanlışlarını görenler gittikçe artıyor. Vatandaşlık konusunda, ülkemizin kimliği verilen ve KKTC vatandaşlığına geçirilen TC uyruklu kişilerin durumu yakınen takip edilmektedir.Savcılık nezdinde, Bakanlar Kurulu iptal kararınızı savunamayız diye bildirim yapıldığına ilişkin tavatır almış başını gidiyor, ilgi bakanlığın savunma güçlüğü var, yanlış yaptık demek de bir erdem, deyip kararın iptalini yapmak varken bu israr niye? Yoksa tek başına iktidar deyip, yarım yamalak iktidar olabilmeyi yakalayanların birbirleri ile paslaşarak mevcut koltuklarını korumanın adı söz verdik yaparık mı oldu? Diğer yandan Maliye Bakanı Serdar Denktaş görevden alınan 5 kişinin aniden kadro fazlası olma hali yaratıldığı için maaşlarını öderken avans maaş ödemesi yaptıklarını kürsüden itirafı ve yasal değil ama insiyatif kullandık demeleri doğru mu? Ya kamu reformu deyip yasal değişiklikle kamu görevlilerinin müktesep hakkı olan yıllık izinler ve hastalık izinleri ile azaltma yönünde, oynamaya karar veren ve yasa tasarısını resmî gazetede ilan edenlere ne diyeceksiniz? Toplu İş sözleşmelerinde bu maddelerde devletin uyguladığı izin sistemi uygulanır maddesine atfen bu durumda kendiliğinden değişmiş olmayacak mı? Kamu görevlilerinin % 60 yararlı görev yapmıyor diyerek ,denetlemek kendi uhdesinde iken memuru bu şekilde yararlı, yarasız diye ikiye bölen hükümetin başı Sayın Tufan Erhürman 'kamu reformu ' deyip sendikalar ile de istişare ettik diyerek, Baş yardımcısı Sayın Kudret Özersay ile kamuda verimliliği bu şekilde mi disipline sokmaya çalışıyor. Susma susarsan sıra sana gelecek diyenlerin siyasi kaprislerini görmek de varmış.Ya sendikalar üyelerinin haklarını nasıl savunacak dersiniz? Duamız hiç bir kimsenin hayatta akıl izandan yoksun olmaması.İzlemeye devam edeceğiz.

Bu haber 1655 defa okunmuştur

:

:

:

: