Arıklı’dan Çavuşoğlu’na mektup

Ada TV’de dün konuğum olan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun KKTC’ye yaptığı ziyareti konuştuk.
Ada TV’de dün konuğum olan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun KKTC’ye yaptığı ziyareti konuştuk.

Meclis’te bulunan siyasi partilerin temsilcileri ve Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya gelen Çavuşoğlu’na bir mektup verdiğini anlatan Arıklı, o mektupta YDP’nin görüşlerini ve önerilerini açıkladıklarını söyledi.

Federasyon görüşmelerinin anlamını yitirdiği tespitiyle başlayan mektupta, Çavuşoğlu’nun son yapılan toplantıda dile getirdiği “İki devletli çözüm” ve “konfederasyon” eksenli görüşme tezlerinin YDP tarafından heyecanla karşılandığı belirtildi.

“Müzakereler başlayacaksa bu müzakereler ucu açık olmamalı, bunun son perde olduğu açıkça vurgulanmalı ve olumsuz bir durumda hangi pozisyona sahip olacağımız dünya kamuoyuna deklare edilmeli” diyen Arıklı, müzakerelerin temel başlıklarında şu görüşleri savundu:

EŞİTLİK, federasyon modelinin ana unsurudur. BM parametresi olan siyasi eşitliğin müzakerelerde pazarlık ya da al-ver yöntemine konu edilmesi, söz konusu dahi edilemez.

GARANTİLER ve güvenlik başlığına ilişkin olarak Türkiye’nin garantisinin fesih edilmesi, hafifletilmesi ya da sulandırılması kabul edilemez.

AB BİRİNCİL HUKUKU olarak olası bir anlaşmanın tanınması kırmızı çizgimizdir. Bu olmazsa oluşacak bir devletin zaman içinde üniter bir devlete dönüşmesi kaçınılmazdır.

TOPRAK ve harita konusunda parti olarak ciddi sıkıntılarımız ve kaygılarımız vardır. Varılacak anlaşma toprak ayarlaması, global mal mülk takası, iade ve tazminat yöntemiyle yapılmalıdır. AİHM’in 2010 yılında vermiş olduğu Tasos Asproftas ve Marianna Petrakidou kararları elimizi güçlendirmiştir. Bu sebeple muhtemel bir anlaşmada Rum’a toprak verilecekse bu toprak iadesinde insanımızın yeniden göçmen durumuna düşürülmesi kabul edilemez. O yüzden kabul ettiğimiz yüzde 29.2 oranı son derece bonkörce kabul edilmiş bir orandır. Geçmişte yüzde 29+ oranının kabul edilmesi ölçü değildir. Çünkü o dönemde AİHM’in bahsi geçen kararları yoktu.

YÖNETİM ve güç paylaşımında Bakanlar Kurulu kararlarına veto hakkımızın bulunması, kararların oybirliğiyle alınması ve mutlaka oybirliğiyle konsensüs sağlanması gereği vardır. Onay mekanizması şeklinde değil, veto hakkımızın olacağı bir yapı gerekmektedir.

NÜFUSLA ilgili Güney’den Kuzey’e gelecek olanlarda çoğunluğun Kıbrıslı Türklerde kalması kaydıyla yasal ikamet verilmesi sağlanmalıdır.”

YDP Genel Başkanı Arıklı, tüm bu başlıklar altında önerilerini yaparken, yeni döneme ilişkin de proaktif bir politikayla dost ve kardeş ülkelerden KKTC’ye bazı açılımlar sağlanabileceğini savundu.

Bu yıl açıklanan Maronit açılımının henüz sonuçlandırılmamış olmasını eleştiren Arıklı, bu konuda gerekli kaynağın sağlanarak acil adımlar atılması gerektiğini söyledi.
“KKTC’nin tek taraflı olarak yapabileceği açılımlardan biri de Maraş’ın Türk yönetiminde eski sahiplerinin kullanımına açılması meselesidir” diyen Arıklı, Çavuşoğlu’na yazdığı mektupta bu konuda da şunları söyledi:

“Taşınmaz Mal Komisyonu yasasında yapabileceğimiz küçük bir değişiklikle eski sahiplerinin Maraş’taki gayrı menkullerine müracaatının kapısı açılabilir. 2003 yılında Rum kesiminde bazı uzmanların hazırlamış olduğu detaylı bir raporda Maraş’taki gayrı menkullerin tamiratı için gereken paranın 2 milyar doların üzerinde olduğu ortaya konmuştu. Bu paranın ekonomimize kazandırılması, KKTC ekonomisinin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı da rahatlatabilir.”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Ada TV’de içeriğini açıkladığı mektubu cebine koyarak Ankara’ya gitti. Bakalım önümüzdeki günlerde Ankara’nın açılımları ne olacak?

O açılımlar için, BM Genel Sekreteri Lute’un raporunun sonuçlanması beklendiği ifade ediliyor. Bu sonbahar, Kıbrıs meselesinde ezberleri bozan adımların atıldığı zamanlar olabilir. Bekleyip göreceğiz.
Bu haber 282 defa okunmuştur

:

:

:

: