Bravo gençlere!..

Bu günkü yazımın konusu , AKP’nin 6. Kongresi olacaktı .
Bu günkü yazımın konusu , AKP’nin 6. Kongresi olacaktı .
Fakat , ülkedeki iç olaylardan dolayı . AKP Kongresini, bir sonraki yazımda işlemeye karar verdim . Gelişen olaylar , daha da güncelliğini artıracağa benzediği için . Güncelliğinden bir şey kaybetmeyecektir .
İşlemeye çalışacağım konunun . Sıcaklığını kaybetmeden üzerine gidilmesi gerektiği kanısı ile, buna karar verdim .
İnternette, haberlere gezinti yapıyorum . Habercilik konusunda teknoloji o kadar gelişti ki , değil dünya , Marstan bile anında haberler alıyorsunuz .
Dikkatimi çeken haber !
Lefke bölgesinde . Deniz kıyısından yararlanarak, denize girmek isteyen gençlere , deniz kıyısını işgal eden işletmeci tarafından, sergilenen tavır .
Cep telefonu ile olay, canlı kaydedildi .
Kıyıların tümünün, kamu yararı için kullanılacağı bir Anayasal zorunluluktur .
38 ‘ci Md. Kıyıların korunması başlığını taşır .
Kıyıların, halk tarafından kullanılacağı konusunda da, Mahkeme kararının olduğu söyleniyor .
Mahkeme kararı olmasa bile . Anayasanın amir hükmü vardır .
Kıyıdan 100 metre, karaya kadar olan mesafe, kamunun kullanımında olan bir alandır . Bu hakkın kullanılmasını sağlayacak olan merci . Devleti yöneten, Hükümet edenlerdir .
1974 ‘ten bu yana, gelmiş geçmiş tüm Hükümetler ve bu Hükümetleri oluşturanların, büyük bir çoğunluğu . Siyasi rant uğruna.
Deniz kıyılarını, halkın denizde yüzemeyecekleri bir rejim haline getirdiler .
Rejimle birlikte . Kıyıları, Fransa’nın Hitler Almanya’sına yaptığı gibi “Majino Hattı “ gibi, duvarlar örerek , ülke ile deniz arasını keserek. Halkın, bedava denize girmesini engelleyen , bu duvarların çekilmesine göz yumdular .
Anayasa . Md. 3 . Fıkra 4 . Hiçbir organ , makam veya merci . Kaynağını, bu Anayasadan almayan bir yetki kullanamaz .
Md. 38 . Fıkra 4 ….yasa ile bir sınırlama konmadıkça . Yurttaşların 100 metrelik kıyı şeridi içerisine girmesi . Kimse tarafından engellenemez ve giriş, ücrete tabii tutulamaz .
100 Metrelik alan içerisine, inşaat izni de verilemez . Muhtemelen . Bu gibi yerlerde yapılan yapılaşmalar da, izinsiz ve kaçak olur.
Bu olaydan sonra, Devleti yönetenler, konunun üzerinde ciddiyetle durarak . Bu büyük soruna, çare üretmeleri gerekmektedir .
Artan enflasyon ve döviz kuru nedeni ile, fakirleşen halkın .Yazın gidip rahatlayacağı , eğleneceği ve serinleneceği, tek bir denizi kalmıştır .
Gelen haberlere bakılırsa, giriş ücretinin 100 TL olarak alındığı, bu ekonomik koşullarda , halkı rahatlatmak, Hükümet edenlerin görev ve sorumluluğundadır .
Ortada bir Mahkeme kararı varsa . İlgili kişi, bu gençleri deniz kıyısından, kendi malı imiş gibi kovuyorsa ve denize girmelerini engelliyorsa . Burada , bir Mahkeme kararını yerine getirmemek. Mahkeme emrine uymamak, suçunu da, işlemiştir .
İlgili polis görevlileri . Hem Anayasal suç . Hem de Mahkeme emrini yerine getirmeme , tanımama eyleminden dolayı, gençlere saldıran veya saldırtanlar hakkında , dava açabilirler .
Konu ile ilgili ikinci haberde ise , 2 gencin darp edildiğini . Saldırgan veya saldırganların, gençlere bıçkı ile saldırdıkları iddiaları var .
Bu doğru ise . Ayrıca , darp olayından dolayı da, dava veya davaların açılması gerekecek .
Bu sorun, her deniz sahilinde yaşanmakta .
Bu aşamaya gelinmemesi için . Kıyılardan sorumlu Bakanlığın
talimatı ile . Bu gibi yerlerin, sürekli görevliler tarafından denetlenmesi gerekmektedir .
Bunun için, alo ihbar hattı oluşturulmalı . Anında olay mahalline görevliler sevk edilmelidir .
En son cümlem .
Bu memleketi, yıllarca yönetenleri .Vatandaşlarımızın, denize girmelerine engel ve sıkıntı yaratacak, böyle bir çarpık düzeni oluşturduklarından dolayı da, kutluyorum .
“Beleşe deniz . Plajlar Halkındır “ Platformunu ve deniz halkın malıdır, eylemine katılan bu 10 cesur genci . Ülkelerine sahip çıktıkları için, yürekten kutluyor ve bu eylemlerine devam etmelerini diliyorum.
Bu haber 106 defa okunmuştur

:

:

:

: