Yapısal reformlar ihtiyaç haline gelmiştir…

Kalkınmanın ve istikrarın temelinde , kurumsal yapının önemi kuşku yok ki büyüktür.
Kalkınmanın ve istikrarın temelinde , kurumsal yapının önemi kuşku yok ki büyüktür.Yapısal reformların başında , devletin siyasi popülizm aracı olmaktan çıkarılması ve devlette verimliliğin artırılması geliyor.Yapısal Reformlar ülke sosyal hayatına etki ettiği kadar ülke ekonomisine dolayısıyla da ticaret hayatına etkileri bulunmaktadır. Ticaret hayatı deyince de akla ilk gelen küçük işletmeler ve esnaflar olmaktadır. Bu noktada yapısal reformlar düzenli şekilde yapılması halinde kobilerin önündeki engeller kalkmakta ve büyümenin önü açılmaktadır.
Peki nedir yapısal reformlar?
Ve nasıl yapılır?
Bugün hangi ekonomik konuyu tartışmaya başlasak sonu mutlaka yapısal reformlara gelip dayanıyor. Bir takım insanların görüşüne göre ülke bütçesi iyi gidiyor deseler doğru ama yapısal reformlarla desteklenmediği takdirde sürdürülebilir değil şeklinde karşı bir görüş beyan edilebiliyor.
Ya da bir görüşe göre büyüme düşecek öngörüsü ortaya atılsa da yapısal reformları yapmadık cari açık düşerse büyümede ister istemez düşüyor diyebiliriz. Herkesin bildiği şey olan gerçek tam olarak tanımlanamasada saygı duyduğu etkili bir deyim olarak dikkat çeken kelimeye yapısal reform olarak anılmaktadır. Yapısal reform bir sistemin daha verimli çalışması ve şoklara daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak da tanımlanabilir.
Bunun içinde başlıca ekonomik reformlar büyümenin ithalata dayalı yapıdan kurtarılması, bütçe gelirlerinin konjonktürel etkilerden arındırılması, sosyal güvenlik ve sağlık reformunun yapılması, enerji faturalarının azaltılması için gerekli tasarruf önlemlerinin alınması ve sektörel reformlar gibi reformlar örnek verilebilir. Bu noktada bankacılık sektöründen reel sektöre kadar bir dizi düzenleme yapılması da gerekiyor. Buradaki temel amaç yukarıda saydığımız tüm sistemin daha düzenli çalışması ve ülkenin vatandaşlarına daha iyi yaşam şartları sunulması için ekonominin düzgün işleyen bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.
Toplumun eğitim seviyesinin gerilediği, sağlığının bozulduğu ve hukuk sistemine olan güvenin kaybolduğu bir ortamda ekonomik göstergeler bugün için olumlu olsa da, aynı göstergelerin orta ve uzun vadede iyi sonuçları göstermesi pek mümkün değildir. Bu nedenle yapısal reformlar ülkelerin uzun vadeli sürdürülebilir gelişimini ve zenginleşmesini sağlamak için önemlidir.
Dolayısıyla yapısal reformlar toplumlarda hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlıklı, iyi eğitilmiş ve hukuk kurallarına riayet eden insan tipini çoğaltmak için yapılır. Takdir edersiniz ki, insanların hayatlarında 1 yıl bile uzun bir süredir. Ancak, ülkelerin hayatlarında 10 yıl bile kısadır. Bu nedenle ülkelerin zenginleşmesi ve sorunları vatandaşları için olabildiğince kısa sürede çözüme ulaştırılması için gereken adımları atmaları önemlidir. Fakat ne yazık ki, yapısal reformlar bugünden yarına hayata geçirilemez ve hayata tatbiki zaman ve emek alır. İşte tam da bu nedenledir ki sürekli dilimize doladığımız ve bunun artık bir ihtiyaç olduğu fikrinde herkesi birleştiren yapısal reformları hayata geçirmek uzun bir zamana yayılır. Fakat kısa, orta ve uzun vadede bunun etkileri ortaya çıkar.
Peki bu yapısal reformlar hangi alanlara sirayet eder?Siyasi,sosyal,ekonomik,sektörel ve kurumsal, ve tabi ki kültürel..
Siyasal Reformlar: Anayasa değişikliği, seçim sistemi, sendikal hakları içerir.
Sosyal Reformlar: Eğitim, sağlık ve adalet sistemlerinde iyileştirmeleri kapsar.
Ekonomik Reformlar: Vergi adaleti, ithalata bağımlılığın düşürülmesi, sağlıklı bir finansal sistem, ARGE faaliyetlerinin desteklenmesini öngörür.
Sektörel ve Kurumsal Reformlar: Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve şeffaflığı, tarım, hizmet, bilişim ve sanayi sektörlerine yönelik düzenlemeleri içerir.
Kültürel Reformlar: Girişimcilik kültürü, inovasyon ruhu, sanat altyapısı faaliyetlerini destekler.
Dolayısıyla görülüyor ki yapısal reformları pek çok alanda gerçekleştirebilmek mümkün.. Burada esas olan siyasi kararlılığın güçlü bir şekilde ortaya konmasıdır..Bu haber 77 defa okunmuştur

:

:

:

: