Herkesin hakkını vermek

Yasama , yürütme ve yargı devlet ve yönetim ile ilgili en temel kavramlardır. Bu üç kavram toplumsal hayatın özü gibidir.

Yasama , yürütme ve yargı devlet ve yönetim ile ilgili en temel kavramlardır. Bu üç kavram toplumsal hayatın özü gibidir. Yürütme gücünü elinde bulunduranların kamu gücünü hukuka aykırı kullanmasının tek yolu yargı bağımsızlığıdır. 17 Eylül Pazartesi günü açılacak 2018-2019 Adli Yıl öncesinde Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Narin Şefik ‘in Türk Ajansı Kıbrıs’a verdiği demeç içerisinde ülke gündemini ve yargıdaki durum hakkındaki ifadelerinin tekrarı oldukça önemli. Sayın Narin Şefik Bilindiği üzere 8 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen Genel Seçimleri yeni seçim sistemi içerisinde kısa bir sürede hazırlığını yaptırmış ve seçin sonucunu başarılı bir şekilde açıklamıştır. Ekip halinde çalışmanın faydasını deklare etmiştir. Sayın Narin Şefik seçimlerle ve seçim sistemi ile ilgili yaptığı değerledirmede “Seçimlerde şaibe karışmaması yaşanan sıkıntıların tümünü unutturdu” demiştir. Seçimlerde görevlilerin özveri ile çalıştığını zorluklara rağmen neticenin başarı ile sonlandığını ve bilahare Yerel seçimlerin daha kolay bir şekilde sonuca götürüldüğünü ifade etmiştir. Genel seçimlerde “Çarşaf Listenin “ zor bir seçim olmasına rağmen bu seçim sisteminden vazgeçilmesinin zor olacağı görüşünü belirtirken Sayın Şefik ülkemizdeki karma oy alışkanlığından kolay vazgeçilemeyeceği görüşü üzerinde durmuştur ve sistem değişirse halktan tepki geleceğini ve sandığa gitmenin azalacağı kanaatini belirtmiştir. Sayın Narin Şefik oy pusulalarının sayımı için şimdiden teknik kolaylıkların neler olabiliri üzerinde çalıştıklarını ayrıca belirtmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun yıbranmaması gerektiğini yıpranma halinin yargıyı da etkileyeceği düşüncesi içinde oldukları hususunda net bir duruş sergilemiştir. Ülkemizdeki sorunların birbirleriyle olan yakın ilişkisi olduğu cihetle sistemin çalışmasında liyakatın önemini vurgulayan Sayın Şefik eski ile yeniyi mukayesesinde 20 yıl evvelkinin bürokratlarının şimdikinden daha çok tecrübeli olduğunu ve kamunun düzelmesinin şart olduğuna da ayrıca değinmiştir. Sayın Narin Şefik yargının karamsar olmadığını olmasının ise kötü olacağına, bilhassa dikkat çekmiştir. Ülkemizdeki ekonomik ve sosyal olayları üzerinde görüş belirten Sayın Şefik Bilişim Yasasının olmamasının sosyal medyayı kötü kullanımı ve kişileri hedef alanların belli olduğu cihetle kişilerin dava yoluna gidebileceklerini de özellikle ifade etmiştir. Ülkemizde hükümetin yaptığı zamlar neticesinde ve denetimsizliğin verdiği mali külfet yükünün ağırlığı halkımızın omuzlarında taşınmayacak haldedir. Çaresizliğe çare aranmaktadır. Yeni öğretim yılına girilecek olan bu gün okula gönderecek çocuğu olanların sevinci yanında okullardaki eksiklikler yanında üzüntülerini de belirleyen olurken , tünelin ucundaki ışığı göremeyen Başbakan Erhürman ve henüz Eğitimde okullarda önündeki yılın hazırlığını yapamayan ve 2019 yılını göremeyen Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ‘in okulların açılış mesajında eğitimde “2030 vizyonundan” bahsetmesi,inandırıcı olmaktan uzak, insanın yüzündeki gülümseme ile birlikte karışık bir acı oluyor. Yine de tüm iyimserliğimiz ile yeni eğitim yılının çocuklarımıza başarı ve açılacak adli yılın toplumumuza hayırlara vesile olması, temennimizi tekrarlarken yaşamın gerçeklerinde ve insan hayatında önemli bu sözün tekrarındaki faydayı vurguluyoruz! “Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasını zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek.”

Bu haber 1734 defa okunmuştur

:

:

:

: