Ekonominin yeni trendi

Günümüzde uygulanan iktisat modeli doğrudan ekonomi modelidir. Bu iktisat modeli ile endüstride, tarımda ve ticarette tamamen kullan ad modeline dayanan bir üretim- tüketim biçimi esas alınmaktadır. Oysa bu durum bundan yarım yüzyıl sonra giderek artacak olan nüfusun her anlamda giyecek, yiyecek ve içecek sıkıntıları yaşamasına neden olacak.
Günümüzde uygulanan iktisat modeli doğrudan ekonomi modelidir. Bu iktisat modeli ile endüstride, tarımda ve ticarette tamamen kullan ad modeline dayanan bir üretim- tüketim biçimi esas alınmaktadır. Oysa bu durum bundan yarım yüzyıl sonra giderek artacak olan nüfusun her anlamda giyecek, yiyecek ve içecek sıkıntıları yaşamasına neden olacak.
Bunu fütüristler şimdiden söylemekte ve ekonomistler de bilimsel olarak gelecekte insanları tehdit eden bu soruna şimdiden parmak basmaktadır. Bu durumla karşı karşıya kalmamak adına mutlaka izlenmesi gereken bir yol ve atılması gereken bir adım vardır. Bunları dikkate alarak 21. yüzyılda artık en ideal ekonomi modelini devreye sokmak gerekmektedir. O da döngüsel ekonomi olarak bilinen iktisat modelidir.
Döngüsel ekonominin temel amacı insanların hazır üretimden hazır tüketim alışkanlığını sona erdirerek geri dönüştürülebilir ürünler ortaya koymayı amaç edinen çevreci bir iktisat modelidir. Eğer iktisatçıların doğrudan ekonomi modeline göre bu modelin devreye koyulmasında ısrar ettikleri yeni model uygulanırsa ileride hazır üretim ve bunun getirdiği hazır tüketim sorunu ortadan kalkacak, kullanıldıktan sonra atılan maddeler yeniden değerlendirilecektir.
Elbette bu durum da ekonomik anlamda döngü meydana getirecek ve bir bakıma ekolojik döngüye benzer bir besin zinciri yaratılmış olacaktır. Demografik olarak da düşünüldüğü zaman söz konusu modelin ilerleyen yıllarda kat kat artacak olan dünya nüfusunda mutlaka benimsenmesi gereken ekonomi modeli olacağından kesinlikle şüphe duyulmamaktadır.
Son dönemde özellikle üretimde verimlilik projelerinde karşımıza çıkan döngüsel ekonomi, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı üretim sürecinin vazgeçilmezleri haline getiriyor. Döngüsel ekonomi (circular economy), doğal kaynakları daha verimli kullanarak maliyet tasarrufu yapmayı amaçlayan bir sistem olarak tanımlanıyor. Döngüsel ekonominin bu karakteri, yenilikçi iş modelleri geliştirilmesini de beraberinde getiriyor.
Geleneksel üretim modellerindeki üretim, kullanım ve atık imhası süreçlerinin yerini, döngüsele ekonomide dönüşümü ve hatta yeniden dönüşüm alıyor. Bu yenilikçi iş modelinde, üretim girdilerinin maksimum oranda geri dönüşümden kazanılması ve atıkların yeni kaynaklara dönüşebilmesi hedefleniyor. Üretim süreçlerinde, sentetik ve doğal malzemeler için farklı çıktılar esas alınıyor:
Sentetik malzeme atıkları: Bu atıklar ya yeniden aynı işlevdeki malzemelere ya da bir başka işlevdeki fakat yine geri dönüşebilir bir başka malzemeye dönüşüyor. Doğal malzeme atıkları diye tabir edilen bu malzemeler yeniden biyokütleye kazandırılıyor.
Söz konusu üretim süreci olunca, döngüsel ekonominin kapsamına neredeyse aklımıza gelebilecek bütün ham maddeler giriyor: Ambalaj, asfalt alçıtaşı, atık su, baca tozu, biyoyakıt, boya, cüruf, çamur, elektronik atık, hayvansal atık, hurda, hurda demir, hurda metal, kağıt, karışık plastikler, katalizör, kül, lastik, madencilik atıkları, soğutma yağı, solvent, tahta, taş, tekstil, tuğla, yağ, yağlı su vs.vs..


Bu haber 139 defa okunmuştur

:

:

:

: