Doğru sistemde değiliz gibi…

Ben eğitimci ya da eğitim uzmanı değilim.
Ben eğitimci ya da eğitim uzmanı değilim.
Fakat yıllardır bu sistem içinde evlat yetiştirmeye çalışan bir babayım.
Bu neden sanırım bana bu konuda birkaç şey yazma hakkını veriyor.
Zira bu tecrübe doğru bir eğitim sistemi içinde çocuklarımızı global ölçekte geleceğe hazırlamadığımız kanaatini güçlendirdi bende.
Ha yanılır mıyım? Elbette bu mümkün..
Lakin bu anlamda bir öğrenci velisi olarak gözlemlediklerim eğitime dair birçok soruya cevap aramaya zorluyor beni.
Mesela mevcut sistem içinde hangi eğitim yöntemiyle hangi insana varırız?
Merkezine insanı koyan eğitim mi; merkezinden insanı kovan eğitim mi?
Farklı düşünceyi, farklı düşüneni zenginlik sayan eğitim mi; farklı düşünceyi ve farklı düşüneni cezalandıran eğitim mi?
Gerçek bilgiye ulaşmanın yol ve yöntemini öğreten eğitim mi; gerçekleri gerçek değilmiş gibi topluma sunan eğitim mi?
Irk, din, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmayan eğitim mi; ırkçılık, mezhepçilik ve cinsiyetçilik yapan eğitim mi?
Gücünü bilimden, sanattan, felsefeden alan eğitim mi; bilime, sanata, felsefeye sınırlar ve yasaklar koyan eğitim mi?
Adaleti, hukuku, insan haklarını savunan bir eğitim mi; adaletsizliği, hukuksuzluğu insan haklarını kısıtlamanın ya da ortadan kaldırmanın hizmetine sunan eğitim mi?
Gerçeklerin ortaya çıkmasını isteyen ve destekleyen bir eğitim mi; gerçekler yerine algıları koyarak toplumu yönlendiren eğitim mi?
Öğretmeni, öğrenciyi eğitimin öznesi olarak gören eğitim mi; eğitimi rantçı sınıfın çıkarlarına alet eden eğitim mi?
Lütfen söyler misiniz, hangi eğitimle varacağız gerçeklere, insan doğup insan kalanlara?
Söyler misiniz; yaşama anlam katan, eğitirken üreten, üretirken eğiten bir eğitim sistemine nasıl varacağız?
Eleştiren, karşı çıkan, bilginin hamallığını yapmak yerine gerektiği kadar bilgiyi çocuklarımızın hizmetine sunan çağdaş bir eğitim sistemini toplum yaşamına nasıl uyarlayacağız?
Sizce, toplumu kuşatan karanlık, her geçen gün biraz daha artan umutsuzluk; toplumun ayrıştırılıp düşmanlaştırılması , çocuklarımızın ve gençlerimizin robotlaştırılması var olan eğitim sistemiyle ilgili değil midir?
Gerçek insana ve gerçek bilgiye ulaşmanın tüm yollarını kapatan, biat kültürünü genç beyinlere şırınga eden, hümanizmi reddeden bu eğitim sistemini sorgulamadan, alternatifini yaratmadan çıkılabilinir mi bu karanlıktan?
Şimdi yeniden soralım: Eğitim ne yana düşer, insan ne yana?
Eğitim bu yana düşer, insan çok uzaklara!..
Eğitimin rantın değil insanlığın hizmetine sunulduğu, demokratik bir toplumun kurulduğu, demokratik siyasetin topluma egemen olduğu, barış isteyenlerin, temel hak ve özgürlükler uğruna mücadele edenlerin yaftalanmadığı bir ülkede yaşamak umuduyla.

Bu haber 147 defa okunmuştur

:

:

:

: