Osmanoğullarından Türk ulusuna

Değerli okurlar . Bu gün, 29 Ekim . Resmi tatil . İngiliz sömürge idaresinde . Ortaklık Cumhuriyetinin arifesine kadar, resmi tatil olarak kutlanılamıyordu .

Değerli okurlar .
Bu gün, 29 Ekim .
Resmi tatil .
İngiliz sömürge idaresinde . Ortaklık Cumhuriyetinin arifesine kadar, resmi tatil olarak kutlanılamıyordu .
Sadece, okullarda kutlamalar yapılırdı .
Cumhuriyetin, iki halk tarafından ortak olarak ilanına yakın yıllarda, kutlanmaya başlanmıştı .
Kutlamaların öncülüğünü, liseler yapardı .
Bunun nedeni de, kültür anlaşmalarına dayanarak, Türkiye’den gelen öğretmenler, yaptırırdı .
Türkiye’nin, Milli Bayramlarının, Kıbrıs’ta kutlandığı günler, bir milattı .
Her Milli Bayramda .
1922 . 30 Ağustos Zafer Bayramının, ruh ve coşkusu . Tüm Kıbrıslı Türklerin yüreğinde atardı .
Çünkü, Kıbrıs’ta kurtuluşun pusulası. Kıbrıslı Türkler bakımından . Türk Kurtuluş Savaşının, zaferinden geçmekte idi .
Türk , Kocatepe de, zafer kazanmışsa .
Elbet Kıbrıs’ta da, buna benzer bir zafer kazanılacağının, umudu ile yaşadı .
Bunu elde etmek için, 96 sene , sabırla bekledi .
Bu, 1974 ‘de elde edildi .
Türkiye’de yapılan ve kurumsallaşan devrimlerin, en sonuncusu olan, 29 ekim Cumhuriyet Bayramı ile. Kıbrıs Türk’ü . İngiliz sömürge idaresinde öz güvenini artırmış . Ulusal benliğinin yaşaması ve kurumsallaşması için, gizliden gizliye, örgütlenmeye başlamıştı .
20’ci yüzyılın ortalarından sonra ise . Türkiye Cumhuriyeti ile direkt diyaloglar kurarak . Kıbrıs’taki hak ve menfaatlerini, güvence altına almanın yollarını aramaya başladı .
Bunu da, 1960 ‘da Kıbrıs’ın Ortaklık Cumhuriyetinde, ortaklardan biri ve Kıbrıs Cumhuriyetinin iki halkından biri olarak . Kurucu ortak oldu .
Tabi bilindiği üzere , bunu Rumlar ve Yunanlılar, üç sene yaşatabildiler . Enosis uğruna , Adayı bu hale getirdiler .
Birisi çıkıp, şu soruyu sorabilir !
Bu anlattıklarının, 29 Ekimle ne ilgisi olabilir ? diye .
İlgi çok büyük, değerli okurlar .
1919’ da , Kuvayı Milliye hareketinin başındaki, Büyük Devrimci Mustafa Kemal’in . Kurtuluş Savaşı, zaferle değil de, maazallah , yenilgi ile sonuçlanmış olsa idi . Bir düşünün bakalım. Anadolu’da Türklük ve Kıbrıs’ta bizler ne hale gelirdik ?
Bunun, düşünülmesi bile. İnsanı delirtir .
Zaten “Hasta adam , Osmanlı .“ Hem içte, hem dışta, egemenliğini yitirmişti .
Rusların, Yeşil Köye kadar dayanmaları sonucunda, Sultan Abdülhamit . İngilizlerin, Rus askerlerinin, İstanbul’a girmelerini önleme teklifi karşısında . Adayı İngiltere’ye kiraladı .
Daha sonraları İngiliz . Birinci Dünya savaşında, Osmanlının, Almanın yanında savaşması ve yenilmesi nedeni ile . Adayı kendine bağladı .
Atatürk . Türk Ulusunun Egemenliğini . Osman Oğullarının gaspı ile birlikte . Aradan geçen, 600 yıllık bir zaman diliminden sonra . Cumhuriyeti kurarak . Tekrar Egemenliği, Türk Ulusunun iradesine vermiştir .
Bu, Egemenlik sayesinde . Kıbrıs Türk’ü . Kendi Egemenliğine sahip olmuş .
Devletini kurmuştur .
Bu Egemenlik, Osmanoğulları’nda kalmış olsa idi . Bizim halimiz nice olurdu ?
Zaten, onlarda olan Egemenlik sayesinde, değil midir ki . İngiliz’in sömürgesi haline getirildik ?
Cumhuriyetimiz . Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde, kaim bulmuştur .
Bir çok ulus da, Atatürk’ün Cumhuriyetinden ilham alarak . Kurtuluş savaşı vermiş . Cumhuriyetlerini kurmuştur .
Bu büyük Bayram, tüm Türklük dünyasına . Bundan ilham alarak bağımsızlık savaşı vererek . Devletlerini kuran, tüm uluslara kutlu ve mutlu olsun .
Bunu, en büyük eseri olarak gören Mustafa Kemal’i . Minnetle . Sevgiyle ve özlemle anıyorum .
Onun sayesinde, biz bu günlere geldik .
Ruhu şad olsun . Işıkları eksik olmasın .
Bu haber 3404 defa okunmuştur

:

:

:

: