Artçı depremler

Sayın Resmiye Canaltay,Gazimağusa UBP Milletvekili olarak KKTC Salı günkü Meclis genel kurulunda Bilişim yasa tasarısı ile ilgili konuşmasını yapmış ve yasanın bir an önce gündeme alınması gerekliliğini tekrardan gündeme getirmiştir.

Sayın Resmiye Canaltay,Gazimağusa UBP Milletvekili olarak KKTC Salı günkü Meclis genel kurulunda Bilişim yasa tasarısı ile ilgili konuşmasını yapmış ve yasanın bir an önce gündeme alınması gerekliliğini tekrardan gündeme getirmiştir. Geçen yıl Meclis tatile girmeden önce yine Sayın Resmiye Canatay Çocuk İstismarı Merkezi yasa tasarısının komitede görüşülmesine ivedilik istemişti. O günden bu güne bu yasa tasarısı hakkındaki gelişme var mı bilen varsa açıklasın konuya açıklık getirsin diye düşünürken o günden bu güne bu konuda bir hareketlenmenin çalışır yaparız diyenler tarafından yapılmadığını da konuşma bütününde izleyenleriz, görenleriz. Sayın Canaltay, çocuk “İzlem Merkezi” ile ilgili sundukları önerinin “daha iyi bir yasa” hazırlanması amacıyla kabul edilmediğini ifade ederken bugüne kadar bir gelişme yaşanmadığını da anlatarak bu konudaki ivedilik istemini önümüzdeki hafta da gündeme getireceğini belirtmiştir. Sayın Resmiye Canaltay Bilişim suçları ile ilgili iyi bir araştırma yapmıştır. Bu konudaki Meclis konuşması isabetli ve yerinde olmuştur. Önemli bir konu ve bende ulaştığım birkaç kaynaktan edindiğim bilgileri bu meyanda paylaşmak istedim, “ABD'nin New York şehrinde bilişim suçları C sınıfı birinci sınıf suçlardan olup, ceza olarak üç ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları, kısa süreli hapis cezaları ve para cezaları ile cezalandırılırdığını,Türkiye'de ise bu tür suçlar ile mücadele 2007 yılında çıkartılan 5651 sayılı 'İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun' uyarınca yapılmakta olduğunu bu yolla erişimin engellenmesi, izlenmesi sağlanarak içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcıların yükümlülükleri düzenlendiğini,Yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda da bilişim suçları ile ilgili düzenlemelere gidildiğini örneğin 125'inci maddede düzenlenen hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile düzenlenirken, suçun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle yani İnternet dahil olmak üzere işlenmesi durumunda bir yıldan az ceza verilemeyeceği hükmü getirilmiş olduğunu, benzer bir durum hırsızlık, dolandırıcılık vb. suçlar için de ağırlaştırıcı neden olarak getirildiğini, ayrıca Türk Ceza Kanununun 243'üncü maddesinde bilişim suçları ile ilgili yaptırımlar bulunduğunu,ve buna göre verilecek cezalar 6 ila 5 yıl arasında değişiklik gösterdiğini” okudum. Ülkemizde çocukların mağduriyeti de acil olarak yasal güvence altına alınmalıdır. Dahası Meclis’ten geçen bütün yasaların uygulanma durumu denetlenmelidir. Suç kapıya dayanınca geç kalınmanın evvelinde suçun işlenmemesi sağlanmalıdır. KKTC Meclisi bütçe görüşmeleri nedeniyle fazlası ile meşgul olabilir ancak komiteler de acilen görüşülmesi ve yasalaşması için genel kurula aktarılması gereken tasarılar Sayın Resmiye Canaltay’ın ifadesindeki ivediliği mutlaka yakalamalıdır. Sayın Erhürman 12 ve Özersay 9 milletvekili ile, gruplu partiler olarak komite üyelerine konunun aciliyetini hatırlatırken . 3-3 grupsuz siyasi partiler de parmaklarını ivedilik için kaldırmalı komitelerde fikirleri ile yasal sona yardımcı olmalıdırlar. Dahası, devamlı artçı deprem içerisindeki hükümet mensupları biz dimdik ayaktayız demekten vazgeçip pahalılığı denetim altına almalıdır. Ülkemiz halkı neler olup bittiğini net olarak görmektedir.


Bu haber 2278 defa okunmuştur

:

:

:

: