KAMUDA 4’TE1 MESAİYE UYMADI

Başbakan Tufan Erhürman, Personel Dairesi’nin bazı dairelerde yaptığı personel denetimlerinde, yaklaşık 300 personelin mesai saatlerine uyumunu ve saatlik, mazeret ve hastalık izinlerinde mevzuata riayet edip etmediğinin denetlediğini açıkladı.
Başbakan Tufan Erhürman, Personel Dairesi’nin bazı dairelerde yaptığı personel denetimlerinde, yaklaşık 300 personelin mesai saatlerine uyumunu ve saatlik, mazeret ve hastalık izinlerinde mevzuata riayet edip etmediğinin denetlediğini açıkladı.
Erhürman, denetimlerin Ekim ayında Muhaceret Dairesi, Nüfus Kayıt Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kargo/İthalat ve Antrepolar Şube Amirlikleri, Telekomünikasyon Dairesi Lefkoşa Vezne Bölümü, Su İşleri Dairesi Müdürlüğü Güzelyurt Bölge Birimi, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Güzelyurt İskan Şubesi, Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği, Çalışma Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği ve Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildiği ifade edildi.
79 PERSONEL UYARILDI
Denetimlerde, Muhaceret Dairesi, Nüfus Kayıt Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kargo/İthalat ve Antrepolar Şube Amirlikleri, Telekomünikasyon Dairesi Lefkoşa Vezne Bölümü, Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği ve Devlet Basımevi’nde toplam 79 personelin mesai başlangıç ve bitiş saatlerine ve/veya mesai arası giriş-çıkış saatlerine uymada gerekli özeni göstermediğinin tespit edildiğini kaydeden Erhürman, ilgili kişilerin isimlerinin kurumlarına yazılı olarak bildirildiğini de belirtti.
Başbakan Erhürman yazılı bildirimlerde, “tüm personelin mesai saatlerine uymaları konusunda uyarılması, uymamayı alışkanlık haline getirenler ile görev yerine mazeretsiz gelmeyenler veya görev yerinden izinsiz ve özürsüz olarak ayrılanlar hakkında disiplin işlemi başlatılması veya Kamu Görevlileri Yasası kurallarının uygulanarak maaşlarından kesinti yapılması gerektiğinin” bildirildiğini de ifade etti.
Erhürman “Bunun yanı sıra, denetime gidilen kurumlardaki iş yükü, personelin görev yerlerinin verimli çalışma ortamı yaratıp yaratmadığı ve yurttaşa doğrudan hizmet verilen kurumlarda verilen hizmetin kalitesi gibi hususlardaki görüşler de ilgili kurumlara iletilmiştir” ifadelerini kullandı.

Su İşleri Dairesi Güzelyurt Bölge Birimi’nde yapılan personel denetiminde, son bir haftalık devam defteri incelendiğinde genel olarak personelin mesai saatlerinde uyduğu, devam defterinin personel tarafından giriş ve çıkışlarda düzenli olarak imzalandığını kaydeden Erhürman, denetim sırasında görev yerinde bulunmayan personelin izinli veya raporlu olduğunu, dış görev defterinin düzenli olarak tutulduğunun ve dış görevde bulunan personelin dış görev defterini imzaladığının memnuniyetle tespit edildiğini de belirtti.
Bu haber 95 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER