Güneye şapur şupur bize gelince Allaha şükür

Her geçen zaman dilimi içerisinde, Batının, Türkiye’ye ve Kıbrıs Türklerine bakış açısı daha da netleşiyor !

Her geçen zaman dilimi içerisinde, Batının, Türkiye’ye ve Kıbrıs Türklerine bakış açısı daha da netleşiyor !
Her geçen gün, bu bakış açısı . Haçlı bakış açısına dönüşmekte ve politikalarını, bu eksen üzerinde oluşturmaktadırlar .
Bu tespiti, nereden çıkardın diye, sorular da gelebilir .
Geçmişe bakarsak .
BM’ in nerede ise tüm kararları, Kıbrıs konusunda aleyhimize .
AB’nin, istisnasız kararları ise Rum yanlısı .
Kıbrıs’ın Güney batısındaki Hidrokarbon olayında . Hem Türkiye, hem de Sn. Akıncı’nın, tüm uyarılarına rağmen . Ya ortak çalışalım . Ya da çözümden sonraya bırakalım yollu önerilere, karşılık olarak .
“Kıbrıs müzakereleri başka . Hidrokarbon olayı başka . Müzakerelere hidrokarbonlar dahil edilemez” yanıtı karşısında . Güneyin yanında yer alıp . Onu bu haksızlığa rağmen, haklı çıkaran AB ‘nin, yeni bir haçlı olayına daha tanık oluyoruz .
Son hazırladığı rapora göre AB . Tamamı ile yansızlığını da, yitirerek. Güneyin yanında diyemeyeceğim . O kadar yanlı bir karar ki. Güneyi sırtlamış durumda .
Rapora bir bakalım :
Rapor, KKTC’deki kapalı Maraş’la ilgili .
Haberi, Güneydeki Haravgi Gazetesinden aldım .
AP, dilekçe komitesinin üyeleri, 7-8 Mayıs 2018 ‘de, kapalı Maraş’a gelmişler. Gezip tozmuşlar ve bir rapor hazırlamışlar . Raporda. Türkiye’nin, BM kararlarına uymadığını. Doğu Akdeniz’de saldırgan tavırlar sergilediği gerekçesi ile, BM’den. Türkiye’ye siyasi ve mali yaptırımların uygulanmasını, talep ettiklerini yazdı . Ayrıca söz konusu raporda . Bütünlüklü bir çözüm bulunabilmesi için , yasal sahiplerine verilmesinin de, çözüm çabalarının ileri götürülmesinde, tek yöntem olacağından , bahsedildi .
Rapor, tamamı ile haçlı zihniyetinde ele alınmış bir rapor .
Bütünlüklü bir çözüme bağlanılan Maraş, göz önünde bulunduruluyor da . Esas bütünlüklü çözümün ana unsuru olan Hidro karbonlardan bahsedilmiyor .
Üstelik de . Bu konuda, Rum yanlı tavır alınıyor .
Batının . Avrupa’nın, hiçbir zaman haçlı zihniyeti ortadan kalkmış değildir .
Hidrokarbonlara . Ada üzerinde yaşayanların hepsinin, hakkı olmasına rağmen . AB’ bile bile lades yapıyor .
AB . Güneyi tek taraflı olarak müktesebatına aldığı tarihte, bunu ispat etmişti .
Gelinen aşamada .
Gerçekler bir bir ortaya çıkmaktadır .
Bunu, Allah Rahmet eylesin . Erbakan Hoca, ilk kez ta başından beri söylemişti .
“AB . Bir Hristiyan kulübüdür diye .”
Zaman Hocayı haklı çıkardı .
Avrupa’ya teslim olanları ise, haksız çıkardı .
Zaten bunu kendileri itiraf etmişlerdir .
Güney. Yunanistan . Batı ve ABD . Türkiyeyi sınamaktadır .
Tıpkı, on bir yıllık getto hayatı yaşayan Kıbrıs Türk Halkının, içinde olduğu dönemdeki gibi .
Türkiye . O yıllardan günümüze dek . Köprülerin altından çok sular akıtmıştır .
O günün koşullarında bile .
Türkiye gereğini yapmıştır .
Bu gün ise, o koşullardan kat kat üstün bir durumda .
Üstelik de, ne Nato . Ne de ABD, o yıllardaki gibi ayak bağı durumunda değil .
Milli çıkarlar . Ne ise o yapılıyor . Yapılmaya da devam edilecek .
Artık . Eskiden olduğu gibi .
“Güneye . Şapur şupur . Bize de Allaha şükür “ Politikalarını. Türkiye, Politika sahnesinden silmiştir .
Bunu da . Barbaros Hayrettin Paşa ile ispatlamıştır .
İspatlamaya da devam edecektir .Bu haber 3844 defa okunmuştur

:

:

:

: