Havada karada zamanı avlamak

Ülkemizdeki demografik yapı içerisinde mevcut nüfusun istatistiki bilgisi olması gerekendir.

Ülkemizdeki demografik yapı içerisinde mevcut nüfusun istatistiki bilgisi olması gerekendir. Belki vardır ancak güncel ve karşılaştırmalı verilere ihtiyaç her gün için lüzumludur. Yarım adamıza, giriş iki deniz limanı, bir hava alanı yolu ile yapılmaktadır. Karadan veya havadan Güney -Kuzey veya Kuzeyden Güney Kıbrıs’a geçişler de polis muhaceret bilgisi dahilinde yapılmaktadır. İç İşleri Bakanlığına bağlı muhaceret dairesi ve polis teşkilatı muhaceret bölümü ile giriş ve çıkışların denetimli olduğu bilinmektedir,dahası online sistemin işlevselliği de vardır. Son günlerde Polis genel müdürlüğünün basına yansıyan haberlerinde diğer operasyonlar haricinde yaptığı kontrollerde yollarda ve seyahat halindeki araçlarda veya,yaya yürüyüşlerinden ülkemizde yaşayan ve yabancı diye nitelendirilen insanların kimlik kontrollerinin yapıldığı haberlerini öğrenenleriz. Bu husustaki hassasiyet elbetteki önemlidir ve polis teşkilatımızı takdir edenleriz. Ülkedeki asayişin sağlanması için hatta bu kontrollerin devamlılığını savunanlarız. 4 Başlı hükümetin bir türlü çözemediği vatandaşlık konusunda mağdur olanların şikayetleri arşa çıkarken hala daha beyaz kimlik, seçme seçilme hakkı olsun mu olmasın mı, yerel idareler derken bu gün oldu hiç bir sonucu olmayan ama hep hazırlık safhasındayız deyip işleri gizli gizli yürütüp bakanlar kurulundan sonra açıklama yapacağız diyen Sayın Baybars’ın da konuşmaları halkımız ve halkımızın ileri gelenleri tarafından değerlendirilmektedir. İşte bu hükümetin, iktidara gelirken verdikleri ve açıkladıkları sözlerinden birisi de nüfüs sayımı yapmaktı ve henüz bu sayımı yapmamışlardır. Bütün bunları yazamama sebeb hadise ise, geçen günkü kontrollerde üçüncü ülke uyruklu tanıdığım kişinin kaldırımda yürürken yolun öte yanında duran polis memuru tarafından sert çıkışlı çağrısı oldu. Anlatan kişi polise demiş ki biraz daha nazik olurmusunuz, demiş demesine de, bir anda boynundan tutulup araçta sorguya çekilmiş bahse konu şahıs yarım türkçesi ile polise izahatını yapana kadar akla karayı seçmiş. İşçiye pasaportu sorulmuş, işe giden bir kişinin her gün önemli bir belgeyi üzerinde taşıması zor , nerde çalışıyorsun denmiş, isim verilmiş. bilahare 2-3 dakika sonra tamam gidebilirsin ile iş tatlıya bağlanmış, halbuki polisin yol kontrollerinde elinde muhaceret online sisteme bağlı cihazı olsa denetimlerin doğruluk payı artmış olurdu. Ülkemizde kaçak diye nitelendirilen ve biçok kişinin tutuklandığını öğrendik. Ülkemizde çalışma izni veya oturma izni ile ikamet eden ve adına yabancı denilen kişilerin çoğunun Türkiye’den gelen vatandaşlar olduğu bir yana 3.cü uyruklu dediğimiz ve genellikle Bulgaristan Türkleri, Türkmenistan, Pakistan ve Uzakdoğu gibi benzeri ülkelerden kişiler ”ekmek parası” için ülkemizde bulunmaktadırlar. Bu kişilererin mevcudiyetin yanında ülkemizde doğup büyüyen ve 18 yaşı dolan kişilerin vatandaşlık işlemleri yapılmadığı gibi bir çok ailede vatandaşlık hakkına kavuşamamıştır. Eğitim alanlar hariç, bu gençlerin ülkemizdeki akibetleri meçhul olmuştur. Beyaz kimlikti oydu buydu söylemleri ile yapılması istenilen hakkaniyet bu kişilerden uzak tutulmuştur. Hatta 174 kişinin vatandaşlığı iptal edilmiş bu kişilerden mahkemeye giden kişiler olmuştur. Neticede yasal yönde ara emri alınmış ve yasal süreç devamı sağlanmıştır. Kaç defa tekrarladık alınan bu haksız kararın geri alınmasını beceriksiz 4’lü hükümetin gruplu siyasi partilerinin başkanları Erhürman ve Özersay’dan istedik. Bu güne kadar geçiştirmeli cevaplar ve yeni sistem dedikleri mevzuatı dinledik. Problem büyük, yaptıkları tek şey yollarda “insan avı” başlattılması yolundaki icraatları. Bu durumda ülkelerine sınır dışı edilenler için devlet bütçesindeki ödeme meblağı ne kadardır? Bu giderlerin maliyeti, bütçede ne kadar açık yaratmıştır. Cevaplanması gereken sorulardır. Yarım adamızda halen ikamet eden ve sorunlu olan kişilerin problemlerinin nasıl çözüleceğidir. “Zamanı avlamak” dedikleri bu olsa gerek...


Bu haber 2719 defa okunmuştur

:

:

:

: