Söz, demeç, yazı, yalvarmak işe yaramıyor

Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Sn. Atan . Hayat pahalılığı ödeneğinin, üç ay durdurulması karşısında, Hükümete yaptığı eleştiride .

Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Sn. Atan . Hayat pahalılığı ödeneğinin, üç ay durdurulması karşısında, Hükümete yaptığı eleştiride . Ekonomik kriz nedeni ile, çalışanlara verilmeyen hayat pahalılığı ödeneğine karşın . Yeni bütçe ile siyasal partilere verilen devlet yardımında % 30 bir artışın yapıldığını . Ayni doğrultuda , Turizm şirketlerinin ödeneklerinin, artırılmasını eleştirerek . Bu yapılanların “ adil olmadığını “ söyledi .
Tabii hemen belirtmekte fayda var .
Yapılacak hayat pahalılığı artışının . Çalışanları ve emeklileri, bu hayat şartları karşısında ne kadar esenlendireceği de, bilinmezler arasında .
Çalışana bulunamayan para . Başkalarına ve makamlara , artırılarak bulunuyor .
Çalışan dar gelirler için, para bulunamıyor .
Sendika üyelerinin, Sn. Atan’ı telefon bombardımanına tuttuğunu da söyleyen Atan . Üç sendika ile tekrardan durum değerlendirmesi yapacaklarını da sözlerine ekledi .
Atan’ın . Üç ay, ödeneği durduran yasa için de, Mahkemeye baş vuracaklarını, açıklamasından anlıyoruz .
Adamızdaki, Sendika Başkanları ve Sendika yönetimi, hala daha ayni minvalde seyretmeye devam ediyor .
Nedir bu minval ?
Çalışanın haklarını, rica ve minnetle elde etme yöntemi .
Bizde, Sendikacılığın en büyük çıkmazı .
Siyasal parti destekli olarak kurulmaları ve bu desteğin devam etmesidir .
Bir çok Sendika .
Kurulduğu partinin, arka bahçesi durumunda .
İçinde bulunduğumuz ortam . Avrupa’da olmuş olsa idi .
Değil rica minnet . Gök kubbe, idarecilerin başına yıkılırdı .
Maalesef bizde, hala daha haklar . Minnet ve rica ile elde edilecek sanısı ile hareketlere devam edilmektedir .
Bir çok Sendikayı, bu duruma düşüren. Maalesef, tavandaki yöneticilerin, siyasi erke karşı, kurumu bağımlı hale getirmeleridir .
Buna çözümü , kurumun tabanı bulmalıdır .
Taban . Tavana baskı yaparak , özlük haklarının elde edilmesi için uğraş vermelidir .
Ülkemizde artık hiçbir hak . Sözle . Yazı ile . Minnetle. Rica ile elde edilemez .
Hak verilmez alınır .
Ülkemizde, tek hak aranılacak yer . Mahkemeler olarak kaldı .
Halbuki, yargı erkinden, daha büyük güç, halkın gücüdür .
Yargı kurallarını da belirleyen. Halkın gücü ve iradesi değil midir ?
Sendikalarımızın büyük bir çoğunluğu . Üzerlerine siyasi erk tarafından serpiştirilen ölü toprağını atmalı . Silkinip kendine gelmelidir .
Siyasiler tarafından kurulan sendikalar, isteseler de istemeseler de . Ana işlevleri. Kurucularının maddi çıkarlarını ön planda korumaktan öte gitmez .
Bunu yaşayarak görmekteyiz .
Bu durum . Sendikalarımızı, üyeleri karşısında da itibarsızlaştırmaktadır .
Rica ve minnet kültürünü, felsefesini ve siyasetini çöp sepetine atmaz isek .
Daha çok yakarıp . Yalvaracağız .
Karşılığında da . Daha çok itibarsızlaşacağız .
Avrupa’da da . Sendikaları, siyasiler, siyasallaştırdı .
Sonuçta .
Sendikaların yapması gerekenleri, halk yaptı ..
Bu haber 2330 defa okunmuştur

:

:

:

: