Her taşın altından yolsuzluklar çıkıyor

Medyada ve Sosyal medyada, gün geçmiyor ki bir yolsuzluk haberi olmasın .
Medyada ve Sosyal medyada, gün geçmiyor ki bir yolsuzluk haberi olmasın .
Yolsuzluklar nerede ise . Toplumda bir yaşam biçimi haline getirildi.
163 Sayıştay raporlarını oluşturan usulsüzlük dosyaları Mecliste.
Yolsuzluk dosyaları Savcılıkta .
Bir çoğu polis soruşturması aşamasında .
Vurgunu ve rüşveti gerçekleştirenler nerede ise yarış halinde .
“Devlet malı deniz . Yemeyen domuz “ mentalitesi devam ediyor .
Mevcut sistem bunu önlemeye kifayet etmiyor .
Ülkede , kamuda reformlara gidiliyor .
Gidilirken . Usulsüzlüğün ve yolsuzluğun önünü tıkayacak önleyici normların da düzenlenmesi. Gündemde var mı ?
En azından . Denetimi sıklaştıracak . Bu gibi fiillerin önüne geçilecek önlemler. Düşünülüyor mu ?
Tarafsız ve sıklıkla. Denetim yapılacak bir sistem öngörülüyor mu ?
Belediyeler yasasında değişikliğe gidiliyor .
Gidilirken . Şu anda Savcılık raporlarına girmiş, Belediye Başkanlarının yaptıkları usulsüzlüklerin, önüne geçmek ve seri olarak bu gibi eylemleri yapanları, yargılayacak bir sistemin getirilmesi konusunda. Ne gibi bir düzenlemeye gidiliyor ?
Yoksa iş ola .
“Aferin pohpoh “ yasa yapıyoruz algısını. Topluma yansıtmak mı ?
Daha 2019 yılına yeni girdik . Geçen yılın yolsuzluklarının, çimen gibi yeşerdiğini , gazete haberlerinden okuyoruz .
Mevcut denetim mekanizmaları, yetersiz halde ise . Ki ülke bu hale geldiğine göre, yetersiz . Bu mekanizmaları, günün koşullarına göre daha da işlevsel hale getirmede, ülke açısından umulmadık faydalar olacağı kesindir .
En önemli koşul . Bu konuda, bir yerden başlamak gerek .
Düğmeye basmaktan geçen, bu kanıksanmış çirkin olayların önünün alınması konusunda .
Başta, sivil topluma, çok önemli görevler düşmekte .
Fakat, sivil toplumun büyük bir kesimi, kendi üyelerinin haklarının aranmasında bile, bigane vaziyette .
Onlar da, ülkenin getirildiği bu durumu, kanıksamışlar mı ne ?
Bu olayların üstüne gidilerek, meydana çıkarılması. Gerçekten zor mu ?
Zor olan ne ?
Devletimin maliyesini soyanlara, dur diyecek. Ülkemde bir merci yok mu ?
Yoksa, acizlik her tarafı sarmış mı ?
Konu, ülkedeki gerçek yurttaşlar tarafından, kaygı ile izlenmekte .
Bu konuda . Yüreği yanan, yurttaşlarımız vardır . Fakat seslerini türlü baskılar sonucu çıkarmaktan, çekiniyorlar .
Ülkedeki kamuoyunun büyük bir kesimi . Bu olayları, lanetlemektedirler . Fakat ellerinde lanetlemekten öte yapabilecekleri bir şey yok .
Usulsüzlük ve yolsuzluk . Nerede ise ülkenin alın yazısı olmuş .
Toplum onunla yatıyor . Onunla kalkıyor .
Buna tevessül edenler . Birbirleri ile yarış halinde .
Yolsuzluk ve usulsüzlük . Ülkeyi kemirmekte .
Usulsüzlükte . Uyulması gereken yasa kurallarına uyulmayarak. Yandaşlara ve dolayısı ile bu fiili işleyenlere çıkar sağlayarak . Devlet bütçesine zarar vermek sureti ile, ceplerin doldurulması .
Yolsuzlukta ise , rüşvet alınması sonucu işlenen yasa dışı fiiller .
Her ikisinde de . Ceplere giren paralar haksız zenginleşmeyi sağlayarak . Mevcut yasalarımıza göre, suç olarak sayılırlar .
Yolsuzluk ve usulsüzlükte . İki taraf var !
Vicdan ve cüzdan .
Ülkemizde, kantarın topu. Her geçen gün . Vicdandan cüzdana kaymakta .
Nedeni de .
Cüzdancıların . Memlekette at koşturtacakları ortamı, elde etmeleri.
Bu haber 73 defa okunmuştur

:

:

:

: