Consensus

Son, Sn . Cumhurbaşkanı Akıncı , 26 Şubat Anastasiadis’le yapacağı görüşme için . Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasal partilerin milletvekillerini, gizli celsede bilgilendirdi .
Son, Sn . Cumhurbaşkanı Akıncı , 26 Şubat Anastasiadis’le yapacağı görüşme için . Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasal partilerin milletvekillerini, gizli celsede bilgilendirdi .
Toplantıdan sonra, hem Sn . Cumhurbaşkanı, hem de Sn. Meclis Başkanının. Toplantı ile ilgili açıklamaları oldu .
Sn. Cumhurbaşkanı, gelişmeleri açıkladı . Sorulan sorulara, yanıtlar verdi .
Sn. Meclis Başkanı ise, Meclisteki partilerin, Kıbrıs konusunda. Sn. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak . Meclisteki siyasal partilerin tümünün, consensus içinde olduklarını açıkladı . Yani Türkçesi fikir birliği içerisinde olduklarını beyan etti .
Bu açıklamadan sonra, üç parti UBP , HP ve YDP ’nin Genel Başkanları. Teker teker . Böyle bir consensusun olmadığı açıklamasını yaptılar .
Bu açıklamalardan sonra . Cumhuriyet Meclisinin basın bürosu tarafından, ikinci bir consensus açıklaması geldi .
Bu ikinci açıklamada ise, hangi konularda consensusun olduğu belirtildi .
Bunlar da şu şekilde açıklandı :
Siyasi eşitlik .
Sonuç alıcılık .
Ucu açık olmayan bir prosedür .
Consensusla ilgili açıklamaya karşı çıkan partiler. Crant Montana’daki görüşmelerin alabora olmasından sonra . Federasyon çözüm modelinin, artık tek bir seçenek olmadığını . Bu seçeneğin yanında, her türlü modelin de dahil olduğunu . Bunu, parti olarak politikalarına dahil ettiklerini. Geçen zaman süreci içerisinde öğrenmiştik .
Kıbrıs konusunda . Esas olan . Sorunu çözecek olan siyasi modelin ortaya konarak açıklanmasıdır .
Condensusa karşı çıkan bu partilerimizin . Soruna çözüm olarak önerdikleri esas çözüm modeli. İki Devletli bir çözüm modelidir .
Artık, Federasyon, sorunun esas çözüm modeli olamaz diyorlar. Bu konuda bir consensusu, aralarında bir anlaşma olmadan spontane bir şekilde oluşturuyorlar .
UBP . HP ve YDP ‘ nin çözüm modeli. İki Devletli bir çözüm .
Buna TC. de gayet sıcak bakmakta .
Kıbrıs sorununa, esastan baktığımızda . Bu üç partinin çözüm şekli. İki Devletlilik .
CTP ve TDP’in ise, esas çözüm önerileri . Tek seçenek olarak Federasyonu benimsemiş olmaları .
DP’nin bu konuda sesi çıkmış değil . DP seçmeni, çoktan İki Devletlilikten yana .
Sn. Teberrüken Uluçay’ın açıklamış olduğu consensus ise . Esası oluşturmak için gidilecek yol ve usullerdir .
Bunlar . Sonuca götürücü . Ucu açık olmayan ve siyasi eşitliğe dayanan bir Federasyon modeli .
Yani . Esası oluşturacak usullerde ve yol haritasında, tüm partilerin consensusundan bahsetti . Daha açıkçası, sonuca gidilecek şekillerde fikir birliği var .
Fakat bu . Esas için bir consensus teşkil etmiyor .
Aslolan . Sorunun çözümü için, esas çözüm modelidir .
Usul ve şekil . Esasa gidecek yol ve yöntemdir .
Üç partinin . Sorunun çözümü olacak olan esas modelde değişiklik yapmalarının, nedenine gelince .
Bu nedeni bulmak, gayet zor olmasa gerek .
Nedenin kaynağı. Güney .
51 sene . Sorunu çözecek esas model olarak görülen Federasyon tezi üzerinde. Kıbrıs Türk Halkının 51 yılını çalmış olmalarıdır .
Şimdi yeni manevralarla . Bir 51 yılını daha heba etmek gayreti içerisine girdiler .
Zamana oynayarak . Hem devlet olarak tanınmışlıklarını . Hem de AB’den gelecek yararların, üstüne konmak .
Hidrokarbon ve petrol kaynakları ile, diğer zengin kaynakların üzerine oturmaktır .
Gelinen aşamada .
Masada . Artık Federasyon olarak esas çözüm modeli görülmemektedir .
Meclisteki halk iradesi de, bunu yansıtmaktadır .
DP bu konuda irade belirtmemiş olduğu için. Sadece, UBP , HP ve YDP partisinin, halk iradesinden aldığı oy yüzdesine bakarsak .
Bu partilerin toplamının aldıkları oy . % 61.73 .
DP tavanı bu konuda irade beyanında bulunmadı .
Fakat . Tabanın büyük bir kesimi . Federasyon modeline sıcak bakmıyor .
Sonuç olarak .
Bu aritmetiğe baktığımız zaman .
Gerek Mecliste . Gerekse de seçmende, esas çözüm modeli olarak artık Federasyon modelinin bitmiş olmasıdır .
Bu bitişin müsebbibi de, yarım asrımızı çalan . Rum ve Yunan ikilisi olsa gerek .
Bu haber 66 defa okunmuştur

:

:

:

: