Tek ihraç ürünümüz narenciye ve hellim

Sn. Başbakan Erhürman’ın serzenişli açıklamasını ele alarak, yazımın içeriğine girmek istiyorum Sn. Başbakan . Söz konusu açıklamasında şu serzenişte bulunuyor .
Sn. Başbakan Erhürman’ın serzenişli açıklamasını ele alarak, yazımın içeriğine girmek istiyorum
Sn. Başbakan . Söz konusu açıklamasında şu serzenişte bulunuyor .
Bir milyon sekiz yüz bin dolar ithalat . Yüz bin dolarlık ihracat .
Bütçe açığı . Bir milyon yedi yüz bin dolar .
Biraz ekonomi okuyanlar . Bunun sürdürülür olmadığını gayet iyi bilirler .
Bu açık işini, biraz basite indirgeyerek açıklamaya çalışayım .
Bütçe olayı . Aile ekonomileri ile başlar ve en üst kurumlara kadar gider .
Bir ailenin geliri, giderini en azından dengelemiyorsa . O ailenin hayatını sürdürmesi mümkün olmaz .
Bunu resmi ve özel kurumlarda da görmek mümkün .
Bütçelerin dengesi de, kalkınma ve gelişme için, bir işe yaramıyor maalesef .
Sadece, günlük yaşantıyı sürdürmekten öteye geçemez .
Fakat, işin acı yanı . Bütçe her yıl devamlı açık verirse . Bu gidilecek felaketin yolunu açmaktan öteye gidemez . Bunun için Devletler ve ülkeyi yönetenler . Ülkenin kalkınması . İnsanların gönenç ve refah düzeylerinin artırılması için . Denk bütçe ile yetinmezler . Artı bütçe için atılımlar yaparlar . Bunun için dünyada ilk kez . 1917 devrimi ile SSCB ‘de kalkınma planları ile bu işe başlandı . Yani sürdürülebilecek denk bütçe değil de . Ülke kalkınmasını sağlayacak ekonomik yatırımların projelerini ve programlarını yaptılar .
İkinci Dünya savaşından sonra . BM Teşkilatının kurulması ile de teşkilata bağlı ülkeler . Planlı ekonomiye girerek . Kalkınma planları ile
İthalata yönelik değil de, ihracata yönelik ekonomik planlar yaparak.
Ülke ekonomisini kalkındırarak . Bütçelerinin miktarlarını artıya geçirmek için . Ülkelerinde . Üretim ekonomisine geçerek . İhracat sayesinde . Bütçelerini artıya getirerek . Ülkelerine yatırımlar yaparak. Kalkınmayı sağlamanın yollarını aramışlar ve bulmuşlardır .
Formül .
İthalat en aza indirgenecek .
İhracat en üst seviyeye çıkarılacak .
Daha açığı .
İhracattan gelecek gelir . İthalat için harcanacak giderin en az iki katı kadar olacak .
Bu ekonomik modeli seçen ülkeler . Kendi ülkelerinde . Yerli malı tüketimi için, kampanyalar ve festivaller yolu ile yerli üretimin yurt içinde kullanımını sağlayarak . Bu tür ihtiyaçların yurt dışından gelmesinin önüne geçtiler .
Bazı ülkeler ise . Yurt içindeki üretimi ciddi şekilde engelleyecek ürünlerin, ülke içine girmesine izin vermediler .
Bunun için gümrük vergilerini yükselterek veya kotalar koyarak ülkenin ithalata kaymasının önüne geçtiler .
Gelelim bizim ülkemize ve Sn. Başbakanın serzenişli açıklamasına .
Sn. Başbakanımız , açıklamasında . Ülkedeki ithalata ödenen döviz miktarı ile, bu ekonominin gidişatından şikayetçi .
Sn. Başbakan . Üretim diyor da başka bir şey demiyor .
Fakat bunun nasıl yapılacağı konusunda . Hükümetin ciddi bir kalkınma planı üzerinde çalıştığını. Ben şahsen ne duydum . Ne de gördüm .
Bu ekonomik modelin sürdürülemeyeceğine, ben de yürekten katılıyorum . Fakat . Ciddi alternatif üretime yönelik ekonomi hamlelerini de göremiyorum . Maalesef .
Ülkede, Ekonominin kaptanı Sn. Nami’nin. Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansında yaptığı konuşmasında. Ekonomide, katma değeri sağlayacak bir ekonomi politikasının uygulanmasından bahsederek . KKTC’nin iki ana ihraç ürünü olan Hellim ve Narenciyeden bahsetti .
Tek ihraç ürünümüz . Narenciye ve Hellim .
Bu ürünlerin sağlanmasındaki zemine baktığımız zaman . Bu ürünlerin ihracatını tehlikeye düşürecek, manzaralarla karşılaşıyoruz .
Narenciye üreticisinin içinde bulunduğu olumsuz şartlar, her geçen sene daha da artarak devam etmekte . 80 bin dönümden 30 bin dönüme düşen bir üretim . Her sene üretimden kopan üreticiler .
Böyle giderse . Narenciye ithal edilecek günler, pek uzak olmasa gerek.
Hellimde de aynı sorunlar . Hellimin ana kaynağı süt . Bu, hayvanlardan elde edilen bir besin maddesi .
Hayvan üreticileri ve besleyicileri nerede ise her gün sokaklarda .
Sorunları dağ gibi .
Bu üreticiler de , üretimden bezdiriliyor .
İki ana ihraç maddesi ile, öğüne duralım .
Bu iki ana ihraç maddesinin de, ayağımızın altından kaymakta olduğunu, Mısır’daki sağır sultan duydu . Acaba yöneticilerimiz duymadı mı ?
Bu haber 104 defa okunmuştur

:

:

:

: