Hukukçu gözüyle kamu görevlileri yasası

Yıllardır , Meclisimizde “Kamu Reformu “ adı altında . Yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının hazırlanmakta olduğu haberini duyuyor . Fakat, bir türlü söz konusu tasarının, Meclis gündemine geldiğini, duyamaz olmuştuk .

Yıllardır , Meclisimizde “Kamu Reformu “ adı altında . Yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının hazırlanmakta olduğu haberini duyuyor . Fakat, bir türlü söz konusu tasarının, Meclis gündemine geldiğini, duyamaz olmuştuk .
Neyse ki , 2019’un başında, yasa Meclisimize gelmiş ve halkın bilgisine sunulmuştur .
Gelmesine geldi de .
Gelmesiyle , Tasarıyı hazırlayanlara karşı tepkiler de, tasarı ile birlikte geldi .
Tüm sendikaların nerede ise hepsi tasarıya karşı . Eylem hazırlığı içinde .
Nedeni de, kazanılmış hakların budanması endişesi .
Tasarı 155 Madde ve 15 Geçici Maddeden oluşmakta .
Mevcut 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasını ilga ederek . Onun yerine, yeni Tasarı yasallaştırılacak .
Yani, tüm baştan, mevcut Yasa . Tüm maddeleri ile külli ortadan kaldırılarak . Yeni tasarı yasallaştırılacak ve onun yerini alacaktır .
Mevcut tasarıda bir çok madde . Mevcut Yasadaki maddelerin bir çoğunu değiştirerek . Yeni kuralları da içermektedir .
Bu bir çok kuralın içerisinde . Mevcut Yasa tahtında çalışanların bir çok hakkını, ya geriye götürmekte . Ya da ortadan kaldırmakta .
Bu iddiaları ileri süren, ilgili sendikalar . Kamu reformu adı altında getirilen . Yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısına, cephe almış bulunuyorlar .
Tümden değişecek olan bir yasa .
Velev ki, belli başlı maddelerinin değiştirilmesi söz konusu .
Mevcut Yasa ile. Çalışanlara haklar verilmişse ve bu haklar bir menfaate dönüşmüşse . O hakları geriye götürmek şöyle dursun .
Dokunulamaz bile .
Dokunulmazdır .
Bu haklara Hukuk sistemlerinde ”Kazanılmış Haklar denilmektedir.”
Bir hak, nasıl kazanılmış hakka dönüşür ?
Anayasa Mahkememizin 29. 30. 31/02 kararında kazanılmış hakkın tarifini şöyle yapmıştır :
Bir hakkın kazanılmış hak tanımına girmesi için, iki koşulun gerçekleşmesi gerekir .
1. O hak fiilen elde edilmiş olmalı . Yani bir beklenti olmaktan çıkmalı .
2. Geçmiş yasalar o hakkın elde edilmesine olanak sağlamalı veya geçmiş yasalar o hakkın elde edilmesini amaçlamış olmalı .
Bizim Anayasamız . Kazanılmış hakları 160 . maddesinde teminat altına almıştır .
Bizim Anayasamızda . Kazanılmış hak ilkesi diye bir ilkeye yer vermemiş olmasına karşın . Anayasamızın birinci maddesi . KKTC’nin Hukukun Üstünlüğü İlkesine dayanan bir Devlet olduğunu belirtmektedir . Hukukun üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkelerinin ise “Kazanılmış Hak “ kavramını da içerdiği kabul edilmektedir .
Önümüzdeki Yasa Tasarısında . Sadece belirli kurallar değil .
Mevcut kuralların da tümünün değiştirilip . Yeni bir yasa meriyete geçirileceğine göre .
Genel Hukuk ilkesi olarak da .
Tasarının son şeklinin resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği de, bir usul ise . Yasa yürürlük tarihi olan tarihle birlikte yürürlüğe girer .
Yani yayınlandığı tarihin gerisine gidemez .
Yasalar, ancak tek bir şartla , geriye gidebilir .
O da bu ilkenin tek istisnası .
Vatandaşın lehine, hükümler içerirse, geriye doğru hüküm içerebilir .
Mevcut tasarıda böyle bir hüküm olmadığına göre . Yürürlüğü . Yürürlük tarihi olur .
Yani, geriye yürürlüğünde ısrar .
Anayasadan dönmesine vesile olur .
Bu Hukuki boyutu .
Tabii Fiili boyutu ayrı .
Bu haber 3727 defa okunmuştur

:

:

:

: