Dünya Kadınlar Günü

Öbür gün. Dünya Kadınlar Günü. Veya Kadın Hakları Günü .

Öbür gün. Dünya Kadınlar Günü. Veya Kadın Hakları Günü .
Tüm dünyada kutlanacak .
1800 ‘lü yıllara kadar giden, bu günün temelleri . Çalışan kadınların vahşi kapitalizmin ayakları altında. İnsanca, Hakça ve insan onuru ile bağdaşır çalışma olanaklarının sağlanması için, başlattıkları ve şiddete dönüşen idari önlemlere karşı . O zamanın çalışan kadınlarının, ölüm pahasına da olsa verdikleri savaşımın. Yıllardan sonra elde ettikleri kazanımların . Siyasal erkler tarafından kabullenilmesi ve kazanımların yasal ve anayasal güvenceye alınmasının, yıl dönümüdür .
Kazanımlardan bahsederken, sakın bu kazanımların. Dünyanın her yerinde tanındığı ve kabul edildiği algısına da kapılmayalım .
Bu haklar . Daha ziyade, Demokrasilerin çağdaşlaştığı ülkelerde kabul edilmişlerdir .
Fakat , Çağın gerekleri doğrultusunda, ilerletilememişlerdir .
Bir çoğunda ise, değil kabul edilmek .
Kadın haklarının, esamesinden bile haber yok .
Kadın hala, bir meta aracı halinde . Alınıp satılmaktadır .
Kadına şiddet .
Kadına taciz .
Kadına tecavüz .
Kadının hayatının, hiçbir değer olarak algılanmadığı . Kadın cinayetlerinin artışı ile, sabit olmuyor mu ?
Ülkemiz, bu yukarıda saydıklarımdan ari tutulabilir mi ?
Tecavüz . Taciz ve cinayet olayları ülkemizde azalacağına . Tam tersi artış göstermekle . İşin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığının. Kanıtı değil midir ?
8 Mart gelmeden . Kutlamalar başlamış veya hazırlıkların son aşamasına gelinmiş .
365 günün bir günü, kadınlar adına kutlanılıyor .
Belki de dünyadaki kadınların 3/4’ünün, 8 Mart kutlamalarından haberleri bile yok .
Dünyada, kadınlar için senede bir gün ayrılıp . Kadın haklarından bahsedilir .
364 gün ise, kadınlar kaderlerine terk edilir .
8 Mart’ta, hakların alınması ile bir anlam ve önem kazanmış olabilir.
Fakat, ilerleyen zaman dilimleri içerisinde . Kapitalist sistemin tüm dünyaya yayılması ile, kadın haklarında ilerleme şöyle dursun . Verilen haklar bile törpülenip , tırpanlanmaktadır .
Kadının çalışma hayatını düzenleyen kurallar . Kağıt üstünde .
Uygulama bambaşka .
Sekiz saat . Çalışma .
Sekiz saat . Dinlenme ve sekiz saat uyuma kuralı, geçerli olmasına rağmen .
İşveren tarafı, ülkemizde, bunu takıyor mu ?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl Mübarek Cumaya rastladı .
O gün bile . Özel sektörde çalışan kadınlarımızın. Her zamanki gibi, 8 saat değil de 12-14 saat çalıştırıldıklarını. Akşam üzeri, bu yerlere gidilerek görülecektir .
Bir de, Kocası tarafından terk edilen, çocuklu kadınlarımızın. Durumuna ne denmeli ?
Onlar, tam manası ile perişanları oynamaktadırlar .
Geçim derdi ile . Türlü eziyet ve sıkıntı içerisinde yaşamlarını idame ettirmek için çalışmaları, yürekler acısı .
Kadınların çilelerini, burada saymakla bitiremeyiz .
Belli başlılarını aldım .
Belki , Dünyadaki kadınların 1/3 ‘i istenilen haklara kavuşmuşlardır.
Fakat gerisi, özlenen bir hayata kavuşmamışlardır .
Bunun çaresi .
Senede bir kez . Balo . Kokteyl . Resepsiyon v b . etkinliklerle kadına hak kazanılamaz .
Bu ancak ve ancak, örgütlü mücadele ve hak arayışı ile mümkün olur .
Yoksa . Senede bir defa Balolar . Kokteyller . Resepsiyonlar düzenleyerek hak elde edildiğini . Hiçbir tarih sayfası yazmış değildir .
Zaten böyle bir bekleyiş ve umut .
Eşyanın tabiatına da terstir .
Bu haber 3655 defa okunmuştur

:

:

:

: