55 ‘ inci yılında şehitlerimizi rahmet sevgi ve özlemle anıyoruz

Yarın 9 Mart . Şanlı Baf Direnişinin 55’inci yıl dönümü .
Yarın 9 Mart .
Şanlı Baf Direnişinin 55’inci yıl dönümü .
Kıbrıs Cumhuriyetini , Enosis’e giden yolda bir köprü gibi gören, Cani papaz ve Grivas . Kurulan Cumhuriyeti, üç yıl dolmadan ortadan kaldırmak ve Enosis yapmak için. Akritas adı verilen bir planı uygulamaya koyarak . Emellerine kavuşacaklarını sanmışlardı .
1963’ü, yeni yıl olan 1964 ‘’de bağlayan gece bu plan uygulamaya konuldu . Bir gecede , tüm adadaki Kıbrıs Türklerini yok edip emellerine kavuşacaklardı .
Planın içeriği . Top yekun ada Türklerini soy kırımdan geçirip . Enosise giden yolda, engel olan Kıbrıs Türk Halkını ortadan kaldırmaktı .
Bunun için adanın dört yanında . Katil Rumlardan oluşan birlikler oluşturulmuş. Hazır vaziyette . 31 Aralık 1963 gecesi beklenmeye başlanmıştı .
Rumların bu gizli faaliyetlerinden . Rum saldırılarına karşı tetikte olan TMT . Toplu soykırım istihbaratını elde etmiş ve hazırlık içerisine girmişti .
Planlarının deşifre olduğunu gören, zamanın Dışişleri Bakanı Yorgacis . Türk tarafının iyice hazırlık yapmasının önüne geçmek için . Soy kırım tarihini geriye alarak . 23 Aralık 1963 gecesi . Soy kırımın başlaması için , düğmeye basmıştı .
O gece . Lefkoşa’nın Tahtakale Mahallesinde, masum Türkleri öldürerek . Soy kırım harekatını başlatmışlardı .
Lefkoşa’da . Tüm Türk semtleri ateş altına alınmış . Masum Türkler . Türk oldukları için . Soykırıma tabii tutulmuşlardı .
Adanın her yerinde Kıbrıs Türkleri hedef haline getirilmişti .
Bu durum karşısında . Kıbrıs Türkleri .
Onun bağrından çıkan TMT tarafından, koruma altına alınmaya başlamıştı .
1960 öncesi, EOKA terör örgütüne karşı, Türkiye’den gelen savunma amaçlı silahlar . Bulundukları yerlerden, toprak üzerine çıkarılarak . Kullanılmaya hazır hale getirilmekteydiler .
Bu yöntem Baf’ta da uygulandı .
Gömülü olan silahlar hazır hale getiriline kadar . Eldeki av tüfekleri ile yetinilmeye çalışıldı .
Top yekun imha harekatında. TMT ve onun unsurları karşısında başarısız olan Cani Rumlar . Adanın dört yanındaki Kıbrıs Türklerine saldırmaya başladılar .
Bu saldırılarda. Tüm Kıbrıslı Türklerin yaşadığı yerlere, ağır silah ve personel üstünlüğü ile saldırmaya başladılar .
9 Mart 1964 ‘de , saldırı sırası Baf Türklerine geldi .
Adadaki Yunan alayı ile , Yunanistan’dan getirilen, on bin Yunan askeri ve Eokacıların yanında . Filistinli militanlar ile, 9 Mart 1964 günü saat 06.00 ‘da . Türk semtine kesif bir bombardıman ile saldırıya geçtiler .
TMT içerisinde örgütlenen yerli milislerimiz . Mücahitlerimiz . Mukayese kabul etmeyen bu orantısız güç karşısında . Baf Türkünün, canını . Onurunu . Geleceğini teslim etmemek için . Eldeki tüm olanaklarla . Canını dişine takarak . Mevzilerde tarihin yazmadığı bir savunma örneği verdiler .
Bazı mevzi ve bölgelerde . Mücahitlerin mermi ve mühimmatı yetersiz kalıyor . Tükeniyordu .
İşte bu mevzilerde . Mermisi tükenen Mücahitlerimizi, teslim alan Rum Çapulcular . Dünyada emsali görülmemiş bir şekilde. Bir çoğunu işkence ile şehit ettiler .
9 Martta . Baf Mücahidi . Yunan ve Ruma geçit vermedi .
9 Martta . Ahmet Mehmet Veli . Ahmet Mustafa . Hamit İbrahim . İrfan Hasan Pilli . Hüseyin Vehbi . Kemal Ali Yorgancı . Muhittin Mustafa Yangın . Mehmet Asım Kalavaç . Muhammet Osman Besim . Osman Latif Dinçel . Osman Mullaahmet . Özkay Hamit . Salih Cevdet. Süleyman Recep . Tevfik Hüseyin şehit edilmişlerdi .
Bir çok Türk ise, alınıp . Meçhule götürülmüştü .
9 Mart . Baf Türkünün tarihe geçen şanlı direnişinin, 55 ‘inci yıl dönümüdür .
Bu direnişte şehit düşen, Baf şehitlerimizi anarken . Ayni ideal ve inanç için şehit olanları. Bizlere . Özgür. Bağımsız ve Egemen bir Devlet oluşturdukları için . Rahmetle . Sevgiyle . Saygıyla ve özlemle anıyoruz .
Bu haber 73 defa okunmuştur

:

:

:

: