Adil düzenin yargısı

Sayın Taner Erginel tarafından bizzat imzalı bir şekilde elime geçen kitabı “Kusursuz Yargı Oluşturma Çabaları “ adındaki eseri 8 Mart için değilse bile o günün arifesinde aldığım en güzel armağanım oldu.

Sayın Taner Erginel tarafından bizzat imzalı bir şekilde elime geçen kitabı “Kusursuz Yargı Oluşturma Çabaları “ adındaki eseri 8 Mart için değilse bile o günün arifesinde aldığım en güzel armağanım oldu. Kendilerine çok teşekkürler ederken kitapla ilgili ve ilk izlenimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Kitabın adındaki son söz olan ”çabaları” ifadesi Sayın Erginel’in mütevazi kişiliğinin yansıdığı ve bilimsel düşüncelerini kitabının sayfalarına aktarırken hukukun derinliğinde bitmez olan arayışın en belirgin çalışmalarının kendisi ve kendisi sonrası bu mesleğe gönül vermiş kişilerin çalışmalarını sürdürmeleri açısındaki yatsınamaz önemini vurgulamaktadır. Esasında çaba emeğin değerinde, sözün,sözlük anlamında “Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor” sarfedilmesi gereğidir. Sayın Taner Erginel’de bu öz içinde, genç hukukçulara olduğu kadar,hukuk tahsili yapacak olan öğrenciler dahil,genel kültür anlamında ülke halkımıza ve bilhassa siyasetçilere, rehber olacak anlatılarınının yasal çerçevesini bu kitabı aracılığı ile paylaşmıştır. Namık Kemal’in geçmişte Yüksek Mahkeme odasında “Barkai hakikat müsademei efkardan çıkar” sözünün tercümesinin “Gerçeğin ışığı, zıt görüşlerin çatışmasından çıkar” olduğu sözüne de Sayın Taner Erginel kitabının ilk sayfalarında yer vermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yasama, yürütme ve yargıda görev alanların ve tüm kitap severlerin Sayın Taner Erginel tarafından kaleme alınan ”Kusursuz Yargı Oluşturma Çabaları “ adlı kitabının her kütüphanede var olması gerektiği kanaatindeyim. Yazarın hukuk tahsiline müteakip 1969 Yılında Kıbrıs Barosuna kaydolduğu, 1973 yılında yargıçlığa atandığı, KKTC’de Yargının her bölümünde görev yaptığı bilinmektedir. Erginel’in 2002 Yılında Yüksek Mahkeme Başkanı olduğu 2006 yılında ise yaş haddinden emekliye ayrıldığı ve Taner Erginel’in KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı ve Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı olarak bir çok önemli konuda karar verdiği ve İçtihat Hukukunun oluşmasına katkıda bulunduğu cihetle kazandığı bilfiil tecrübe, kitabının her sayfasındaki her satırda okuyacak olduklarınızdır. Kitabı ders kitabı gibi özümseyerek okumak da ayrı bir kazanımdır. Kitabı okumaya başladığımız zaman akıcı bir üslupla yazıldığını görürürüz .Kitabın içindekiler kısmı bakar isek bir çok önemli konu başlığı olduğunu okuyoruz.Örneğin “Adil Yargının Önemi, KKTC Hukukunun İngiltere Hukuku ile Kıyaslanması, Türkiye Hukukunu Kıbrıs’a Getirme Girişimleri, Yüksek Adliye Kurulu Sistemi, Anayasa ve Yüksek İdare Mahkemesi Sorunları, KKTC Yargısının Başarıları, Rum’dan Mal Satın alanlarla ilgili yasanın eleştirisi, Aile yasasının eleştrisi, KKTC ve Türkiye’de yargı reformu” gibi daha birçok alt başlıkta konuların izah edildiğini de kitabın içindekiler bölümünde ve hangi sayfada yer aldığını bulma kolaylığını yaşıyoruz. Yüksek Mahkeme Başkanın yazdığı kitabından okuyucunun yararlanılması, fikir elde edilmesi ve ”Yargının Bağımsızlığı’nın” müzakere edilmesi mutlak surette yapılması gerekendir. Yüksek Mahkeme Başkanının odasında bulunan ve duvardaki yerinde duran, çerçeve içindeki, yazının “Amacımız KKTC mahkemelerini dünyanın en adil mahkemelerinden biri haline getirmektir” cümlesinden hareketle Sayın Taner Erginel tanımlamasını; “Bu amacı benimsedik bu amaç doğrultusunda mücadele ettik bu ideal ile hareket etmediğimiz zaman yaptığımız yasal değişikliklerin hatalı olabileceğini ve yargımıza zarar verebileceğini öğrendik” gerçeğini, KKTC Meclisinin Yasama organı olarak şiar edinmesinde ve her konudaki yasal mevzuatta bilmelerinde fayda vardır. Sonuçta kitabın kapak tasarımının görselliği de dikkatleri üzerine çekmektedir. “Adaletin Terazisi” ile ilk bakışta doğrudan hukuku çağrıştırmaktadır. “Adil Düzeni” anlamak ve yaratmak açısından ve öneriler ile katkıda bulunmak için kitabın okunması faydası gerçeğinden hareketle Sayın Taner Erginel’i kutlar ve yazarın kitabının yayınlanmasını teşvik edip destekleyenlere de okuyucular olarak teşekkürlerimizi iletiriz. Güne sözümüz yine kitabın son sayfalarından ve Yunus Emre’den olsun”Dünya benim rızkım durur, kavmi benim kavmim durur, Her dem benim yargım yürür, yargımı candan tutarım.”

Bu haber 2021 defa okunmuştur

:

:

:

: