Bir devir kapatan bir devir açan Çanakkale

Bu gün . Çanakkale Zaferinin, 104. Yıldönümü . 18. yy. da başlayan, ulusalcılık hareketleri karşısında . Osmanlı Devleti , ulusal kimliği olmadan . Sadece din kimliği ile, devlet yapısını altı yüz yıl sürdürmüştü .

Bu gün .
Çanakkale Zaferinin, 104. Yıldönümü .
18. yy. da başlayan, ulusalcılık hareketleri karşısında . Osmanlı Devleti , ulusal kimliği olmadan . Sadece din kimliği ile, devlet yapısını altı yüz yıl sürdürmüştü .
Batının . Sanayileşmesi karşısında .
Osmanlı Devletini yönetenler . Sanayileşmeden uzak durarak veya önemsememiş olarak . Batılılar gibi sanayi devrimini yapamamış ve sanayileşme karşısında . Batılı Devletlerin geliştirdikleri silahlar yüzünden . Askersel olarak güçsüz kalmıştı .
Sanayileşme ile dünyada büyük Emperyalist bir devlet konumuna gelen İngiltere . Dünyada en büyük sömürgen ülkelerin başını çekmekteydi .
Sanayi devrimini gerçekleştiremeyen Osmanlı İmparatorluğu .
Savaş alanlarında, sanayileşmiş ülkelerin ordularına yenilmeye ve toprak kaybetmeye başlamıştı .
Bu durum 19. Yy.a kadar devam etti .
Batılı Emperyalistler . Aldıkları topraklarla yetinmeyerek . Türk yurdu olan Anadolu’yu da, ele geçirmek istediler .
Batılıların, Osmanlı İmparatorluğuna taktıkları isim .
“Hasta adam.” Bunun yaşaması, mümkün değil dediler .
Daha ölmeden . Mezarını kazarak, gömme işlemine giriştiler .
Bunun için de .
İlk defin işlemine . Çanakkale’den başlandı .
Bu günkü gibi, 104 yıl önce .
İtilaf Devletlerini oluşturan yedi Devletin, deniz ve kara gücü. Çanakkale’yi geçip, İstanbul’u işgal etmek için harekete geçti .
Çok çetin deniz ve kara savaşları oldu .
Çanakkale Savaşlarında, Mustafa Kemal ismi. Dünya tarafından duyuldu .
Mustafa Kemal’in uyguladığı taktik sonucunda . Çanakkale, düşman tarafından geçilmez kılındı .
Çok çetin kara savaşlarında .
İki tarafın da, ağır kayıpları oldu .
Mart ayı olmasına karşın . İki tarafın askerlerinin cesetleri, gömülemediği için. Büyük bir kokuşmanın meydana geldiği. Tarafların kayıplarının gömülmesi için . Kısa vadeli ateş kes anlaşmalarının da yapıldığı. Tarih sayfalarından görülmektedir .
Çanakkale’yi geçemeyen İtilaf ordularının başını çeken İngiltere’nin Deniz Bakanı Çorçil . Çanakkale’yi geçmek ve Mustafa Kemal’i mağlup etmek için . Osmanlı ordusuna karşı . Kimyasal silah kullanılmasını istedi . Bu istek, İtilaf donanma komutanı olan Carden tarafından, savaş kurallarına aykırı olduğu için reddedildi . ( Kaynak . İlhan Selçuk’un . Cumhuriyet Gazetesi köşe yazıları .)
Çanakkale’yi geçemeyen İtilaf Devletleri . Osmanlı’ya Mondros Mütarekesini dayatarak . Sevr Paçavrasını kabul ettirdiler . Bu Anadolu’nun işgal harekatına başlamalarına, vesile oldu .
Çanakkale’de yenilen düşman . Anlaşma ile Anadolu’yu işgale başladı .
Çanakkale’nin geçilmezliği ve Mustafa Kemal .Türk Yurdunun işgalden kurtulmasına bir mihenk taşı niteliği taşımaktadır .
Mustafa Kemal . Anadolu’da bir umut haline gelmişti .
Umut olmaktan öte .
Tüm Türklük dünyasına, güven telkin eden bir ortamın doğmasına neden oldu .
Çanakkale Zaferi .
Dünyada ilk kez .
Emperyalizmin, yenilgi aldığı ve dünyada gücünün tükendiği bir zaferdir .
En önemlisi .
Anadolu Türk Yurdunun, işgalden kurtulmasının da ilk adımıdır .
Ayrıca, Türk Kurtuluş Savaşını da, başarıya götüren, önemli bir askeri zaferdir .
Çanakkale zaferi . Ezilen ve sömürülen mazlum milletler için de, bir umut kaynağı idi .
Bu umut, Türk Kurtuluş Savaşı ile, tüm dünyada kurtuluş savaşlarının, Emperyal ülkelere karşı başlatılmasında . Cesaret kaynağı ve itici bir güç olmuş .
Emperyalizme karşı kazanılan Türk Kurtuluş Savaşı . Bir çok ulusun bağımsızlıklarına kavuşmasının, esin kaynağı olmuştur .
Çanakkale Zaferi . Sömürgecilik düzenini, dünya yüzünden silen . Bağımsızlık ideallerinin, bağımsız düzenlere dönüşmesinin yıl dönümüdür .
104. yıl dönümünün kutlanacağı bu günde . Bu zaferle birlikte . Bağımsızlıklarını kazanan tüm uluslara . Bağımsızlık ve özgürlükleri kutlu ve mutlu olsun .
Bu uğurda, bu yolu açarak . Mazlum uluslara yol gösterip . Bağımsızlıklarına kavuşmalarında rehberlik eden, Aziz Mustafa Kemal Atatürk’ü . Rahmetle . Hasretle . Özlemle . Minnetle ve Saygı ile anıyorum .
NİCE 104 ‘ÜNCÜ YILLARA ..
Bu haber 3755 defa okunmuştur

:

:

:

: