BM Güvenlik Konseyi ve Golan Tepeleri

Dünyayı mahveden, 2. Dünya Savaşından sonra .

Dünyayı mahveden, 2. Dünya Savaşından sonra .
Yani 1945 ‘ten sonra .
Dünya coğrafyası yeniden şekillendirildi .
Galip Devletlerin öncülüğünde . Dünyadaki milletlerin bir araya gelerek oluşturdukları ve dünyada barışı korumayı üzerine alan bir teşkilat oluşturuldu .
Bu teşkilatın adına da .
Birleşmiş Milletler Teşkilatı adını verdiler .
İkinci Dünya savaşından sonra . Bir çok Millet, bağımsızlığına kavuşarak bu teşkilata üye oldular .
Teşkilatın amacı .
Dünyada, barış ve istikrarı korumaktı .
Teşkilat oluşturulurken . İkinci Dünya savaşının galip ülkeleri . Bu Teşkilata, bir de Konsey oluşturarak . BM Güvenlik Konseyini teşekkül ettirdiler . Kararların alınmasında . Bu Konsey üyesi Devletlere de, kararlarla ilgili . Veto hakkı tanıdılar .
Yani bunun açıkça söylemi .
Konsey’de, kararların oy birliği ile alınacağıdır .
Oy çokluğu, bu Konseyde işlemez .
Bu Konseyin üyeleri .
ABD .
Rusya .
İngiltere .
Fransa ve Çin’dir .
Bunun dışında, teşkilata üye olan ülkelerin alacakları kararlar .
Bu beş ülkenin menfaatlerine dokunduğu anda . Konseyden geri döner .
O karar uygulanmaz .
BM Teşkilatı .
1946 tarihinde kurulduğu zaman .
Teşkilata üye olan Devletlerin . Egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini tanımış ve Egemenliklerini, BM Teşkilatının güvencesi altına almıştı .
Tüm üye ülkeler . Buna imza attılar .
BM Güvenlik Konseyi üyesi olan ABD de, bu ilke ve karara imza atmıştı .
Emperyal ülkeler ve başta Amerika .
Bu ilke ve kararı zaman içinde, Militarist güçlerine güvenerek. Ortadan kaldırmaya başladılar .
Bu hareket . Hem soğuk savaş döneminde .
Hem de .
Soğuk savaş döneminden sonra da, oldu .
Bu emperyalist uygulama, günümüzde de devam etmektedir .
60 ‘lı yılları yaşayanlar bilirler .
Dünyada , Orta Doğu bölgesinde, 1967 yılında .
Tarihe .
Arap – İsrail harbi olarak da geçen, bir savaş yaşandı .
Sonra da ateş kes uygulandı .
Savaştan sonra .
Ateşkesin uzadığı ve anlaşmanın yapılmadığı ülkelerden biri de Suriye’dir .
İsrail .
Suriye’nin bazı coğrafyasını işgal etmiş ve bu durum, günümüze dek. Ateşkes anlaşması ile süre gelmiştir .
2018 yılının sonlarına doğru .
ABD .
Ayni savaşta , İsrail’in işgal etmiş olduğu Kudüs’ü de. ABD’nin İsrail’e arka çıkması ile . Başkent olarak ilan etmiş ve ABD’ Büyük Elçiliğini oraya taşımıştı .
2019 ‘un başlarında .
ABD’ bir Emperyal harekette daha bulunarak .
İsrail’in işgal ettiği Golan Tepelerinin de, İsrail’in egemenlik alanına dahil olduğunu, aldığı kararla açıklamıştı .
Bu karar .
Ülkelerin , Egemenlik ve toprak bütünlüğünü . İkinci Dünya savaşından sonra, Konsey üyesi olan ABD’nin imzalamasına rağmen .
Günümüzde, attığı imzayı hiçe sayıp .
Golan Tepelerini , İsrail’in toprak bütünlüğüne dahil eden kararı karşısında .
Birleşmiş Milletler Teşkilatının, sorgulamasının, gündeme gelmesi. Acaba, daha ne kadar zaman alacak ?
Ayni durumda .
Bir başka Konsey üyesinin de, Kırımı işgal ve kendi egemenlik alanına dahil etmesi . Ayni oranda , düşündürücü olsa gerek .
Diğer bir Konsey üyesinin . Türkistan’da yaptıklarına bakıldığında da.
Artık bu Teşkilatın yeniden ellenip. Gözden geçirilmesinin zamanı gelmedi mi ?..Bu haber 3725 defa okunmuştur

:

:

:

: