BRTK bütçesine komitede onay

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu ile onayladı.

Komite ayrıca Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi üzerinde çalışmaya devam etti.

Tasarı, Hükümet Programı ve Orta Vadeli Mali Plan’da yer alan politika ve hedefler doğrultusunda sürdürülebilir makro ekonomik ve mali istikrarın sağlanmasını, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını amaçlıyor.

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki toplantıya UBP Milletvekili Sunat Atun, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Bu haber 6204 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER