Devlet yönetimi

İdeal bir devlet, hukuk sistemini adalete bağlayan bir yönetim mekanizmasına sahip olmalıdır. Adalet; hak, hukuk, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygunluk ve doğruluk anlamlarına gelen hem ahlâkî bir erdem, hem de bütün insanların eşit yaratıldığını ve dolayısıyla fırsat eşitliği doğrultusunda herkesin sosyal-refah içinde yaşamayı hak ettiğini ifade etmek isteyen hukukî bir terimdir.

İdeal bir devlet, hukuk sistemini adalete bağlayan bir yönetim mekanizmasına sahip olmalıdır. Adalet; hak, hukuk, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygunluk ve doğruluk anlamlarına gelen hem ahlâkî bir erdem, hem de bütün insanların eşit yaratıldığını ve dolayısıyla fırsat eşitliği doğrultusunda herkesin sosyal-refah içinde yaşamayı hak ettiğini ifade etmek isteyen hukukî bir terimdir.

İşte bu vasıflar içinde olmalıdır Devlet Yönetimine talip olanların. Bu vasıfları yerine
getirmeme arzusunda olanlar ya da bu vasıfları yerine getiremeyeceklerini düşenler bu görevlere en başından talip olmamalıdırlar.

Devleti yönetecek olanların tek dayanağı Hukuk olmalıdır. Hukuk ise, bir toplumun
umumî menfaatini veya müşterek iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücü ile desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür.

Dolayısıyla ideal bir devlet, bütün vatandaşlarına hukuk (temel haklar) güvenliği sağlayan âdil bir yönetim anlayışı ile tesis edilebilir. Bunu yapmakta zorluk çeken var ise bu görevi hiç vakit kaybetmeden iade etmelidir.

Şimdi buraya kadar yazdıklarımızı gözlerinizi kapatarak bir kez düşünün. Ülkemizde bizi yönetenlerin kaç tanesi bu dediğimiz kıstaslar içerisinde ülkeyi yönetiyor acaba? Star Kıbrıs Gazetesinin ülke gündemine duyurduğu konularda devleti yönetmeye talip olanların duruşlarını, olaylara bakışlarını birde bu saydığımız evrensel hususlar üzerinden değerlendirin bakalım, ortaya nasıl bir tablo çıkacak.
Bu haber 9952 defa okunmuştur

:

:

:

: