SIRADA NE VAR?

Otorite boşluğunun hat safhaya ulaştığı KKTC’de bazı uyanıklar ise durumdan nasıl faydalanırımın peşinde. Daha önce yasaya aykırı olmasına karşın denize sıfır evler inşa eden daha sonrada dere yataklarını kapatan Dumika Constructıon Ltd. şimdide yıllardır kullanımda olan yolu işgal etmek için girişim başlattı.
Otorite boşluğunun hat safhaya ulaştığı KKTC’de bazı uyanıklar ise durumdan nasıl faydalanırımın peşinde. Daha önce yasaya aykırı olmasına karşın denize sıfır evler inşa eden daha sonrada dere yataklarını kapatan Dumika Constructıon Ltd. şimdide yıllardır kullanımda olan yolu işgal etmek için girişim başlattı.

Bölgede ki yolu kimseye sormadan kapatmak için girişim başlatan Dumika Constructıon Ltd. için bölge sakinleri adeta isyan etti. “Kamunun haklarını kim savunacak?” diye soran bölge sakinleri “güç zehirlenmesi yaşayan bu firmaya dur diyecek yok mu! Bu memlekete ne hale geldi diye isyan ettiler.

İSKELE KALECİK BÖLGESİNDE DUMİKA CONSTRUCTION LTD.’E AİT TOPLU KONUT PROJESİ
1. Projenin Künyesi:

- Proje Sahibi: Dumika Construction Ltd.
-
- Projenin Yeri: İskele Kalecik pafta/harita: XV/21, (S31.B20.A3-A4), Blok 156 ve 21(219), 22(217), 23(180), 56(162, 57(161), 58(174), 61(220), 62(218), 64(178), 65(177), 66(160), 67(175), 68(176), no’lu parseller.

- Proje 18 Blok tek tip, Zemin+10 kat olmak Üzere, her katta 9 konuttan, her blok apartmanda 90 konut Ve 18 Blokta toplamda 1620 Adet Konuttan Oluşacaktır

2. İmar ile ilgili Durum

- Söz konusu proje Fasıl 96 kuralları çerçevesinde proje hazırlandı.

- Proje Dosyası Çevre Koruma Dairesine Eylül 2018’de sunuldu.

- Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi, 10/12/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

- Şehir Planlama Dairesi’nin 11.1.2019 tarihli görüşünde bu projenin ilgili daire görüşleri, yasa, mevzuat ve ilgili Emirnamenin 27. (A)(1)(d) ve 27.(A) (2), (3), (4) ve (5) bendleri uyarınca değerlendirilip neticelenecektir.

- Dumika Construction Ltd. Tarafından OCAK 2019 tarihinde hazırlanan Toplu Konut Projesi ÇED Raporu’nun sayfa 105’deki ‘Proje Alanı ile ilgili 5 unsur öne çıkmaktadır’ başlığı altında; Madde 1. Proje yerine ulaşım için kullanılacak İskele-Çayırova anayolu ve Alana bağlantı yolları trafik yükü hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında artacaktır., Madde 2. Karayolları Dairesi proje alanı ile ilgili görüş vermiş olup, Sitenin yapılacağı yerde, İskele-Çayırova bölünmüş anayolu çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar esnasında projenin yapılacağı parsellerin, yeni yapılacak yoldan etkilendiği görünmektedir. İnşaatların kamulaştırma sınırından en az 50 ayak geri bir mesafeye inşa edilmesi, ve giriş çıkışların 21 no’lu parselin güney hudutundan yapılması sağlanacaktır. Siteye giriş-çıkış, tek noktadan, Karayolları dairesi’nin eklerde sunmuş olduğumuz görüş yazısındaki gibi 21 no’lu parselin güney hududndan olmasına dikkat çekmiştir.

- Yukarda belirtilen maddede belirtilen hususları dikkate alan İskele Belediyesi 21 no’lu parselin değmekte olan yolun 50 ayak yol olarak projelendirme çalışmalarını başlatmıştır.

3. Sözkonusu proje ile ilgili Gerçekler, Sorular ve Aranan Cevaplar.

- Şehir Planlama Dairesi’nin 11.1.2019 tarihli görüşünde ‘ bu projenin ilgili daire görüşleri, yasa, mevzuat ve ilgili Emirnamenin 27. (A)(1)(d) ve 27.(A) (2), (3), (4) ve (5) bendleri uyarınca değerlendirilip neticelenecektir.’ Ifadesi yer almakta olup bugün 14 Mayıs 2019, Salı itibarı ile bu konuda ilgili Daire tarafından herhangi bir karar üretilmemiştir.

- Şehir Planlama Dairesi’nden bu proje ile ilgili görüş almayan İskele Belediyesi 14 Mayıs 2019, Salı itibarı ile RUHSAT vermemiştir.


- Dumika Construction Ltd. Tarafından OCAK 2019 tarihinde hazırlanan Toplu Konut Projesi ÇED Raporu’nun sayfa 105’deki ‘Proje Alanı ile ilgili 5 unsur öne çıkmaktadır’; noktasında toplu konut projesinin Anayol ve 21 No’lu parselle ilgili YOL ÇEKİLİŞLERİ konusundaki çalışmalar devam etmektedir ve henüz son karar üretilmemiştir.
Bu Noktada Soruyoruz:
A. Dumika Construction Ltd. Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi’nin yürürlükte olduğu bir zamanda Dumika Construction Ltd. Ruhsat Almadan İnşaata Başlama Gücü’nü kimden almaktadır?

B. Dumika Construction Ltd. tarafından kaçak olarak başlanan toplu konut projesinin MÜTEAHHİTİ kimdir? Müteahhitler Birliği’ne ve İnşaat Encümeni’ne kaydı var mıdır?

C. Bu Kaçak İnşaatı mühürleyecek bir makam yokmudur? İskele Belediyesi bu konuda ne yapmayı düşünüyor?

D. Bu kaçak yapı ile ilgili Şehir Planlama Dairesi tarafından yaptırım bildirimi gönderilecek mi?

E. Dumika Construction Ltd. Tarafından OCAK 2019 tarihinde hazırlanan Toplu Konut Projesi ÇED Raporu’nun sayfa 105’deki ‘Proje Alanı ile ilgili 5 unsur öne çıkmaktadır’ maddesinde öne çıkan YOL ÇEKİLİŞLERİ noktasında projede taahhüt edilen ve İskele Belediyesi’nin çalışması ile netleşecek fiziki durumun sahadaki uygulamasını hangi MAKAM kontrol edecek?

F. Dumika Construction Ltd. mimari projede göstermiş olduğu yol çekilişleri ve arsa sınırından olan çekilişler konularındaki taahhütleri ‘APLİKASYON KROKİSİ’ sahada İskele Belediyesi tarafından denetlenecek mi?

G. Hiçbir güvenlik önlemi almadan yapımına başlanan bu kaçak yapı ile ilgili ÇALIŞMA BAKANLIĞI NASIL BİR UYGULAMA YAPACAK?

Bu haber 452 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER