100’üncü yılında özgürlük yolu

Dün, 19 Mayıs 1919’u kutladık .
Dün, 19 Mayıs 1919’u kutladık .
Bu tarih bizlere, neyi veya neleri algılamamızı sağlıyor .
Bazı kişi ve çevreler bu günü gerektiği gibi değil de, kutlamak için kutlarlar .
19 Mayıs hareketi, Batılı emperyalist ve kapitalistlerin, Türk Ulusunu, dünya haritasından silme savaşına karşı . Anadolu’da, karşı savaşım için örgütlenen Türk Ulusunun. Dünya haritasından silinmemesi için, attığı kararlı ilk adımdır .
Bu adım da, kişi olarak Mustafa Kemal’e nail olmuştur .
İstanbul, Samsun arasındaki yol güzergahında . Atılan adımın fikren de şekillendirilmesi jimnastiği, Mustafa Kemalin kafasında şekillenmekte idi .
Tam Bağımsız Türkiye .
Türk Milletinin iradesine ve milli hâkimiyete dayanan bir bağımsızlık .
Fakat Türk yurdu işgal altında idi
Bunun gerçekleşmesi için , Anayurdun düşman işgalinden temizlenmesi gerektiğinin de, şart olduğunu biliyordu .
İlk önce İstanbul Hükümetini devreden çıkarmak için kolları sıvadı .
Samsun’a çıkar çıkmaz . Sırası ile Havza , Amasya , Erzurum ve ardından da Sivas Kongresini topladı .
Kongre, Atatürk’ün önerisi ile “Ya İstiklal Ya Ölüm “ prensibini kabul etti .
Bu ilke ve parola ile Ankara’ya gidildi .
İlk TBMM’ni açarak, İstanbul’daki Meclisi bertaraf ettiler .
Artık, tam bağımsızlık yolunda hareket eden Ulusal Meclis faaliyettedir .
Meclisin açılışının ve savaşımın gerekçesini şu sözlerle ifade eder :
Efendiler . Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyeti milliyece ( bütün ulusça) mücadeleyi (savaşmayı )caiz gören bir mesleği takip eden insanlarız . Bu sözleri ile, Kurtuluş savaşının gerekçesini de ortaya koyuyordu .
Sıra , yurdu düşmandan temizlemek için, askeri faaliyetlere hız vermeye gelir .
Ankara dışındaki tüm askeri kurmay subaylar Ankara’ya çağrılır .
Gelmek istemeyenler zorla getirilir .
TBMM Hükümetinin ordusu seri bir şekilde askeri donanıma kavuşturulmaya çalışılır .
Olanaksızlıklar buna kifayet etmez .
Eldeki olanaklarla, Türk Ordusu düşmana saldırıya hazır hale getirilir.
26 Ağustos 1922 ‘de, düşmanı yurttan defetmek için büyük saldırı emrini verir .
9 Eylülde düşman Akdeniz’e dökülür .
19 Mayıs, kurtuluşun ilk adımı, Bağımsızlık ve Özgürlük olarak. Sadece, Anadolu Türkleri ile mi kaim buldu ?
Buna evet demek mümkün mü ?
Kıbrıs Türk Halkı olarak bir düşünelim bakalım .
19 Mayıs 1919 ‘da atılan adım, sonuç olarak akamete veya hüsrana uğramış olsa idi . Bunun sonucu. Kıbrıs Türk Halkı için nasıl olurdu ?
Bunu düşünmek bile , insanı çıldırtıyor .
Her zaman , Rum yanlısı olan bir İngiliz krallığı .
Enosis konusunda devamlı Rumlara umut pompalayan bir İngiliz politikası karşısında. Adadaki Türklerin itilip kakılması, yok edilmesi.
Türkiyesiz, Kıbrıs Türklerinin geleceğinin ne olacağını kestirmemek mümkün mü ?
Türkiye’nin garantisi karşısında günümüzde yapılanları görünce . Türkiyesiz, Kıbrıs Türklerinin ne hale geleceğini kestirmek mümkün.
Bu, 19 Mayısın gerçekleşmemesi karşısındaki olumsuz yanı.
Bir de madalyonun ters tarafına bakalım .
19 Mayıs 1919 ‘da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ile, Kıbrıs Türk halkı tarihinde görülmemiş bir moral buldu .
Mustafa Kemal Paşa . Kıbrıs Türk Halkının da Mustafa Kemal Paşası olmuştu .
Kıbrıs Türk’ü .
Mustafa Kemal Paşa ile yatıyor .
Mustafa Kemal Paşa ile kalkıyor .
Mustafa Kemal Paşanın soluk alış verişlerini benliğinde hissediyordu .
Mustafa Kemal sadece Anadolu Türküne değil . Kıbrıs Türküne de umutların umudu olmuştu .
Mustafa Kemal’e umut besleyen Anadolu Türk’ü ve Kıbrıs Türk’ü . Paşalarına o kadar güven duyuyorlardı ki, bu güvenleri zafere kadar devam etti .
Mustafa Kemal ise , umutları gerçekleştiren büyük zaferi ile, dünyadaki tüm Türklerin atası oldu .
100. yılında . Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını . Şehit olanları. Gazileri. Rahmetle . Minnetle. Özlemle anıyorum .
Işıklarının, hiç eksik olmamasını diliyorum .
Nice . Nice asırlar dolu 19 Mayıslara ..
Bu haber 396 defa okunmuştur

:

:

:

: