Yeni hükümeti neler bekliyor?

Yazıyı yazdığım saatlerde , müstakbel hükümet ortakları UBP ile HP’nin. Hemen hemen tüm ilke ve prensiplerde anlaştıkları doğrultusunda, bilgilere ulaştım .
Yazıyı yazdığım saatlerde , müstakbel hükümet ortakları UBP ile HP’nin. Hemen hemen tüm ilke ve prensiplerde anlaştıkları doğrultusunda, bilgilere ulaştım .
Son olarak anlaşılan konular ve prensipler ışığında, iki partinin de Parti meclisleri ayrı ayrı toplanarak, varılan mutabakatı onaylayıp . Oluşacak olan yeni hükümetin yolunu açacak, kararları alacaklar.
Çok önemli pürüz ortaya çıkmazsa . Bu gün kabinenin Sn. Cumhurbaşkanına sunulması da mümkün .
Bu gün, kabineyle ilgili yorumda bulunmayacağım . Çünkü bu konuda kesin bir şey yok .
Bu yazımda , yeni hükümeti neler beklediğini yazmaya çalışacağım.
Yasama, nerede ise tıkanmış durumda .
Cumhuriyet Meclisinin gündeminde 46 yasa tasarısı ile 13 yasa önerisi bulunmaktadır .
Toplamda görüşülecek tasarı ve öneriler , elli dokuz .
Tabii, yeni hükümetin getireceği tasarı ile, milletvekillerinin önerileri bunların dışında .
Bir de TC ve KKTC arasında imzalanan ve imzalanacak olan protokoller gereği, Meclise sevk edilecek tasarılar .
Giden hükümetin çare bulamadığı, üretimdeki kesimlerin sıkıntıları.
Her kesimin sıkıntıları başlı başına hükümeti uğraştıracağa benzer .
Tarım .
Hayvancı .
Narenciyeci .
Sanayici v s .
Fakat, yeni Hükümeti en çok hedef tahtası olarak bombalayacakların başında .
Düşük Hükümete kan bağı ile bağlı olup da . Bu bağ münasebeti ile
hiç sesini ve soluğunu çıkarmayan, bazı sendika ve sendika ağaları olacaktır .
Zaten şimdiden onun hazırlığı içerisindeler .
15 ayda . Akaryakıta getirilen zammın, haddi hesabını artık tutamaz olduk .
Buna rağmen sesini ve sedasını çıkarmayan sendikaların . Yeni hükümetin ilk akaryakıt zammı karşısında, nasıl şahlanacaklarını .
Hastanelerde ilaç bulamayan hastalar için, goz kabuğuna çekilenlerin . Nasıl kabuklarını kırıp şaha kalkacaklarını.
Düşük Hükümete , düşmeden önce tavır koymayan bazı sendikaların . Hükümet düştükten sonra koydukları tavırları , yeni Hükümete karşı nasıl monte edeceklerini, hep birlikte göreceğiz.
Buna benzer çok ama çok filmler göreceğiz .
Tabii bu filmin devamını, elektrikte de yaşayacağız .
Yapılan zamlar karşısında, sessiz film oynayanların . Bu hükümetin oluşmasından sonra, nasıl sesli filme dönüştüklerini. Yine hep birlikte seyredeceğiz .
Bu olasılıkları çoğaltmak mümkün .
Efendim, bu paragrafta, şayet bu iki partinin kabinesi, CB sunulur ise .
Hükümet programının ilk maddesi . Kıbrıs sorunu üzerine olsun .
Vatandaş , bir anlamda yazgısı haline gelen Kıbrıs konusunda . Yeni hükümetin bakış açısını , hükümet programında görüp okumak ister .
Kıbrıs ve Kıbrıs müzakereleri ile ilgili gelişmeleri, hükümetten ve hükümet yetkililerinden duymak ister .
Kıbrıs konusu , hükümet programının ağırlıklı okkası olmalıdır .
Oluşması halinde, halkın bu hükümetten beklentisi .
Düşen hükümet yetkililerin söyledikleri ve halk tarafından benimsenmeyen “ yapılmalı , edilmeli , gidilmeli , sağlanmalı , bulunmalı” kelamlarını. Sakın ola, bu hükümet yetkilileri de sarf etmesin .
Yapılacakları, icraat safhasına geldikten sonra açıklasınlar .
Eski hükümet yetkilileri, hala daha veda konuşmalarında bile, bu üslubu devam ettiriyorlar .
İktidar, icra merciidir .
Afaki konuşmalarda bulunamaz .
Hesabını, kitabını yapar ve yapacağını icra eder .
Hükümetin güvenoyunu almasından sonra, bence, en önemli konu. Devlet çarkını döndürecek olan, gres yağını, temin etmesidir.
Çünkü bu çark , pas tuttu . Zor dönüyor .
Bunlar, ele alınacak öncelikler .
İlerleyen günlerde, ele alınacak diğer konulara da değineceğim .
41. Hükümetin, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını belirtirken . Bu Hükümetin, siyasal tarihimize, iş yapan hükümet olarak girmesini de yürekten diliyorum .
Bu haber 401 defa okunmuştur

:

:

:

: