Hükümet protokolü

UBP , HP koalisyon hükümet protokolü basında yayınlandı .
UBP , HP koalisyon hükümet protokolü basında yayınlandı .
Sosyal medyada ayni şekilde halkın bilgisine sunuldu .
Okuyanlar, uzun bir uğraş ve çalışma sonucu ortaya çıktığını hemen anlarlar .
İki partinin de, bu konuda oluşturulan heyetlerinde bulunan kişilerin derslerine iyi çalıştıkları belli .
Protokolde . Ülkedeki sıkıntıların nasıl giderileceği konusunun , ayrıntılı bir şekilde kaleme alınması da. Her iki partinin temsilcilerinin, konulara vakıf oldukları . Bu protokol metni ile ortaya çıkmıştır .
Protokolün tüm maddelerini alıp yorum yapmak, en iyisi. Fakat, bana ayrılan sütun buna kifayet etmez .
Ben burada, halkımızı birinci derecede etkileyen konularda irdeleme yapmayı, uygun buldum .
Hatırlayacağınız gibi, bu sütunda çıkan bir önceki yazımda . Hükümetin kurulma aşamasındaki gündeme değinmiş ve bu hükümetin birinci önceliğinin, Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin olması gerektiği üzerinde, durmuştum .
Hatırlanacağı gibi bundan önceki hükümetin koalisyon protokolünde. Kıbrıs ve Kıbrıs müzakereleri sadece Sn. Akıncı’ya havale edilmişti .
Bu da hükümet içerisinde . Kıbrıs konusunda değişik seslerin çıkmasına neden oluyor . Bu karşı tarafın ekmeğine, isteyerek veya istemeyerek bal sürüyordu .
Halkımızın birinci önceliği ve kaderi, Kıbrıs müzakereleridir .
68 den beri görüşmeler yapılıyor .
Sonuç, koskoca bir sıfır .
Kıbrıs Türkü, sonu gelmez müzakerelerden bıkmış. Bezmiş . Güçsüzleştirilmiştir .
Müzakere manevrası ayaklarında . Güneyle birlikte, BM beşlisi . Kıbrıs Türkünün hayatından, 51 yılı çalmışlardır .
Bu bir ömre yakın bir zaman dilimi .
Kıbrıs Türk halkının, yarım asırlık bir zaman dilimini daha, Rum’a kaptırmak niyeti yoktur .
Buna yatkın olanlara da izin vermeme kararlılığındadır .
Yeni Hükümet . Halkımızın bu hassasiyetini hissetmiş olacak ki . Bu konuya, protokolde ağırlıklı yer vermiştir .
Kısa bir alıntıyı aktarmak istiyorum :
“Kıbrıs sorunu konusunda, yarım asırdır sonu gelmez müzakere süreçleri , federal ortaklık modelinin tükendiğini ve mevcut şartlarda gerçekçi olmaktan uzak olduğunu göstermiştir . Bu nedenle Kıbrıs’ta daha gerçekçi ve gerçekleştirilebilir farklı modellerin, artık masaya gelmesi gerekmektedir .”
Protokolde . Akdeniz’deki hidrokarbonlarla ilgili olarak da hak ve çıkarlarımız için inandırıcı vurgular yapılmaktadır .
Kıbrıs konusundaki bu alıntıda belirtilenlere . Sn. Tatar’ın Kıbrıs konusunda Sn. Akıncı için söylediği “ ayar “ kelimesinin algısı da ortaya çıkmaktadır .
Hükümet güven oyundan sonra . Kıbrıs müzakerelerinde. Cumhuriyet Meclisinden, görüşmelerle ilgili federasyon tezine karşı, yeni tez ve tezlerin de kararını alabilir .
Bu durumda ne olur ?
Devrilen müzakere masasının yerine, yeni tezlerin olduğu müzakere masasının teklifine gidilebilir .
Tabii karşı taraf kabul ederse .
Etmezse . Yine Meclise görev düşer .
Müzakeresiz çıkış yolları arayışları başlar .
Veyahut Kıbrıs müzakereleri devam ettirilerek . Bir yarım asır daha, Türk Halkının hayatı heba olarak. Bir asra tamamlanır .
İki partili koalisyon Hükümetinin protokolü, içerik olarak halka umut vermektedir .
Tabii . Hükümet programını da beklemek gerek .
Son cümlem .
İkili koalisyon işe iyi başladı . Halkımıza hayırlı olsun .

Bu haber 496 defa okunmuştur

:

:

:

: